CINDLEROVÁ, Jana. Soutěžní choreografie. Mistrovství ČR v POLE ART 2020. 6. místo - postup do finále - z důvodu COVID-19 přesunuto na 2021. (Competitive choreography. Czech Pole Art Championship 2020. 6th place - promotion to the final - due to COVID-19 moved to 2021.). 2020th ed. Praha: ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Soutěžní choreografie. Mistrovství ČR v POLE ART 2020. 6. místo - postup do finále - z důvodu COVID-19 přesunuto na 2021.
Name in Czech Soutěžní choreografie. Mistrovství ČR v POLE ART 2020. 6. místo - postup do finále - z důvodu COVID-19 přesunuto na 2021.
Name (in English) Competitive choreography. Czech Pole Art Championship 2020. 6th place - promotion to the final - due to COVID-19 moved to 2021.
Authors CINDLEROVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2020. vyd. Praha, 2020.
Publisher ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Art-related work
Field of Study 60500 6.5 Other Humanities and the Arts
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Domovská stránka soutěže
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000702
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) mistrovství; pole dance; semifinále; taneční choreografie
Keywords in English championship; pole dance; semifinal; dance choreography
Tags ÚBK
Changed by Changed by: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Changed: 28/1/2021 02:26.
Abstract
Mistrovství ČR v Pole Art 2020 je 6. ročníkem soutěže v pole dance s uměleckým zaměřením. Soutěž je opět dvoukolová, semifinále – videokolo, finále – živá taneční vystoupení. Finále soutěže zachovává divadelní prostředí, proběhne v divadle ABC. Letos, stejně jako tomu bylo v předchozích několika letech, mohou soutěžící ve finále využít ke zpestření svého vystoupení videoprojekci. Odborná porota bude i pro letošní rok složena z tuzemských i zahraničních porotců.
Abstract (in English)
The Czech Pole Art Championship 2020 is the 6th year of the pole dance competition with an artistic focus. The competition is again two-round, semifinal - video round, final - live dance performance. The final of the competition preserves the theatrical environment, which will take place at the ABC Theater. This year, as in the previous few years, contestants can use a video projection to diversify their performance. The expert jury for this year will also be composed of domestic and foreign jurors.
PrintDisplayed: 19/4/2024 07:51