KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Postavení Moravské Ostravy v kontextu měst v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska v před- a protoindustriálním období. In Antoni Barciak. Katowice i Ostrawa - dva ośrodki przemysłowe. Początki, rozwój przysłość. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2020. s. 17-36. ISBN 978-83-64356-42-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postavení Moravské Ostravy v kontextu měst v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska v před- a protoindustriálním období
Název česky Postavení Moravské Ostravy v kontextu měst v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska v před- a protoindustriálním období
Název anglicky The position of Moravian Ostrava in the context of cities in the area of northeastern Moravia and Silesia in the pre- and proto-industrial period
Autoři KORBELÁŘOVÁ, Irena (203 Česká republika, domácí) a Rudolf ŽÁČEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Katowice, Katowice i Ostrawa - dva ośrodki przemysłowe. Początki, rozwój przysłość, od s. 17-36, 20 s. 2020.
Nakladatel Muzeum Historii Katowic
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000713
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-83-64356-42-1
Klíčová slova česky Moravská Ostrava; Morava; Slezsko; industrializace
Klíčová slova anglicky Moravian Ostrava; Moravian; Silesian; industrialization
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jorga Kunčíková, učo 32028. Změněno: 24. 2. 2021 12:57.
Anotace
Příspěvek charakterizuje Moravskou Ostravu – budoucí centrum průmyslové oblasti se zaměřením na dolování a železárenství – v období od konce 18. století do 60. let 19. století. Popsán byl vývoj počtu obyvatel, proměny ekonomického zaměření, správy a další.
Anotace anglicky
The paper characterizes Moravian Ostrava - the future center of the industrial area with a focus on mining and ironworks - in the period from the end of the 18th century to the 1860s. The development of the population, changes in the economic focus, administration and more were described.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 21:19