KLÍMOVÁ, Eva. O času a způsobu modálních sloves v italštině ve srovnání s angličtinou. Časopis pro moderní filologii 102, 1/2020. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 2020, 102, 1/2020, s. 72-86, 148 s. ISSN 2336-6591. doi:10.14712/23366591.2020.1.5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název O času a způsobu modálních sloves v italštině ve srovnání s angličtinou
Název česky O času a způsobu modálních sloves v italštině ve srovnání s angličtinou
Název anglicky On Tense and Mood of Modal Auxiliaries in Italian in Comparison with English
Autoři KLÍMOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Časopis pro moderní filologii 102, 1/2020. Praha, Univerzita Karlova, 2020, 2336-6591.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19240/20:A0000749
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23366591.2020.1.5
Klíčová slova česky modální sloveso; modální typ; epistemická modalita; deontická modalita; nutnost; možnost; gramatický čas; způsob
Klíčová slova anglicky modal auxiliary; type of modality; epistemic; deontic; necessity; possibility; borderline; tense; mood
Štítky ÚCJ
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D., učo 48912. Změněno: 9. 3. 2021 17:01.
Anotace
Článek se zabývá italskými a anglickými modálními slovesy, označovanými za negramatického konkurenta slovesného modu jako prostředku gramatického při vyjadřování modálních významů. Ve výpovědní modalitě lze modální slovesa spojovat nejen s modálními významy modality epistemické a modality deontické. Přispívají také k vyjadřování ilokučních aktů. Jsou tak sledována na hranici několika typů modality. Čas a způsob italských modálních sloves potere a dovere je sledován s cílem ukázat, jak jejich flexivní formy mohou odpovídat několika modálním slovesům anglickým při vyjadřování téhož modálního významu. Struktury s modálními slovesy lze zároveň označit za analytický deontický a epistemický modus, který přispívá k explicitní indikaci určitého modálního významu.
Anotace anglicky
The article deals with the Italian and English modal auxiliaries, considered as non-grammatical competitors of grammatical means, i.e. the verbal mood, in the act of indication of different modal meanings. Within the modality of the utterance, defined as “the grammaticalization of speaker’s (subjective) attitudes and opinions”, modal auxiliaries may not only be associated with epistemic and deontic modal meanings; they may also contribute to the expression of various illocutionary acts. Thus, they are observed on the borderline between different types of modality. The tense and mood of two Italian modal auxiliaries, potere and dovere, are taken into consideration with the aim to demonstrate how their inflexional forms may correspond to several English modal auxiliaries expressing the same modal meaning. At the same time, the constructions with modal auxiliaries are considerable as analytical deontic and epistemic moods that contribute to the explicit indication of a particular modal meaning.
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2021 11:21