KOSTKOVÁ, Miroslava. Dopady pandemie na vývoj turismu. In Kol. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Karviná: Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné, 2021. s. 87-97. ISBN 978-80-7510-462-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dopady pandemie na vývoj turismu
Název anglicky Impact of pandemy in development of tourism
Autoři KOSTKOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Karviná, Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, od s. 87-97, 11 s. 2021.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě OPF v Karviné
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19520/21:A0000211
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-462-5
Klíčová slova anglicky Coronavirus; international tourism; pandemy
Změnil Změnila: Ing. Miroslava Kostková, Ph.D., učo 48691. Změněno: 23. 8. 2021 12:22.
Anotace
Rozvoj mezinárodního turismu je silně ovlivňován hrozbami, jako jsou ekonomické krize, válečné konflikty, přírodní katastrofy, teroristické útoky i epidemie nemocí. Článek se zabývá analýzou důsledků pandemií jako významnou hrozbou mezinárodního turismu a novým typem nákazy koronavirem 2019-nCoV, který ohrožuje hospodářství celého světa a významně postihuje taková odvětví, která souvisí s cestováním. Vychází z publikovaných dat a informací, které se problematikou hrozeb cestovního ruchu zabývají; použitými metodami jsou pozorování, analýza, syntéza, komparace a dedukce. Výsledkem článku je vytvoření předpokladu vývoje turismu u nás i ve světě.
Anotace anglicky
The development of international tourism is strongly influenced by threats such as economic crises, war conflicts, natural disasters, terrorist attacks and disease epidemics. The article deals with the analysis of the consequences of pandemics as a major threat to international tourism and a new type of infection with coronavirus 2019-nCoV, which threatens the world economy and significantly affects travel industry. It is based on published data and information dealing with the threat to tourism development; the methods used are observation, analysis, synthesis, comparison and deduction. The result of this article is to create a presumption for the development of tourism in the Czech Republic and abroad.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 16:42