NENIČKA, Lubomír and Zuzana NENIČKOVÁ. Evaluation of Entrepreneurial Education Priorities in the Case of International Project. In Roman Šperka, Petr Suchánek. Proceedings of the 3rd International Conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, 2021. p. 412-419. ISBN 978-80-7510-456-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evaluation of Entrepreneurial Education Priorities in the Case of International Project
Name in Czech Hodnocení pritorit podnikatelského vzdělávání v případě mezinárodního projektu
Authors NENIČKA, Lubomír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Zuzana NENIČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Karviná, Proceedings of the 3rd International Conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. p. 412-419, 8 pp. 2021.
Publisher Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19520/21:A0000256
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-7510-456-4
Keywords (in Czech) analyticko-hierarchický proces, podnikatelské vzdělávání, mezinárodní spolupráce
Keywords in English analytic hierarchy process; entrepreneurial education; international cooperation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Miroslava Snopková, učo 43819. Changed: 12. 4. 2022 12:44.
Abstract
The paper deals with entrepreneurial education by the example of the international project Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+). Participants of the project evaluated chosen aspects of entrepreneurial education in the international environment. The aim of this contribution is to evaluate the importance of aforementioned aspects from the perspectives of several Czech participants using the method called analytic hierarchy process (AHP). Results of this evaluation can help focus more exactly on students’ needs and expectations within entrepreneurial education.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá podnikatelským vzděláváním na příkladu mezinárodního projektu ECMT+. Účastníci projektu hodnotily vybrané aspekty podnikatelského vzdělávání v mezinárodním prostředí. Cílem příspěvku je zhodnotit důležitost zmíněných aspektů z pohledu některých českých účastníků s využitím metody analyticko-hierarchický proces. Výsledky tohoto hodnocení mohou pomoci v rámci podnikatelského vzdělávání zaměřit se přesněji na potřeby a očekávání studentů.
PrintDisplayed: 21. 3. 2023 02:31