POSPÍŠIL, Petr. Trestní odpovědnost právnických osob a criminal compliance programy v územní samosprávě? UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2021, XIX., č. 5, s. 9-15. ISSN 1214-181X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trestní odpovědnost právnických osob a criminal compliance programy v územní samosprávě?
Název anglicky Criminal liability of legal entities and criminal compliance programs in local government?
Autoři POSPÍŠIL, Petr.
Vydání UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. 2021, 1214-181X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Článek je k dispozici v rámci předplatného na webu nakladatele.
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky obec, kraj, právnická osoba, trestní odpovědnost, vyvinění, přičitatelnost, compliance program
Klíčová slova anglicky municipality, region, legal entity, criminal liability, development, imputability, compliance program
Změnil Změnila: Miroslava Snopková, učo 43819. Změněno: 31. 1. 2022 10:20.
Anotace
Článek je určen především pracovníkům a voleným představitelům obcí a krajů, kteří se ve své činnosti zabývají vnitřním řídícím a kontrolním systémem v organizaci. Cílem článku je podat výklad k relativně nové problematice trestní odpovědnosti právnických osob, a to zejména z hlediska územních samosprávných celků jako subjektů, které podléhají trestní odpovědnosti právnických osob v těch případech, kdy nejsou vykonavateli veřejné moci.
Anotace anglicky
The article is intended primarily for employees and elected representatives of municipalities and regions who deal with the internal management and control system in the organization. The aim of the article is to provide an explanation of the relatively new issue of criminal liability of legal entities, especially in terms of territorial self-governing units as entities that are subject to criminal liability of legal entities in those cases where they are not executors of public power.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 17:42