POSPÍŠIL, Petr. Ještě k odpovědnosti za činnost a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2020, XVIII., č. 11, s. 8-11. ISSN 1214-181X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ještě k odpovědnosti za činnost a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku
Název anglicky Again on the topic of responsibility for the activities and management of the allowance organization of the territorial self-governing unit
Autoři POSPÍŠIL, Petr.
Vydání UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. 2020, 1214-181X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Článek je k dispozici v rámci předplatného na webu nakladatele.
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky obec, kraj, příspěvková organizace, hospodaření, odpovědnost
Klíčová slova anglicky municipality, region, allowance organization, management, responsibility
Změnil Změnil: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., učo 51186. Změněno: 22. 1. 2022 13:51.
Anotace
Článek je určen především pracovníkům obcí a krajů, kteří se ve své činnosti zabývají výkonem zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím. Cílem článku je podat koncentrovaný výklad ke stále aktuální problematice odpovědnosti za činnost a hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Na úvod jsou připomenuty některé obecné otázky související s příspěvkovými organizacemi, jejich řízením a hospodařením. Samotná otázka odpovědnosti je v článku stručně rozebrána v souvislostech pracovněprávních, občanskoprávních a trestněprávních. Základní pozornost je věnována také trestní odpovědnosti právnických osob, a to včetně tzv. criminal compliance programů, s nimiž se v organizacích veřejné sféry stále setkáme spíše výjimečně.
Anotace anglicky
The article is intended primarily for employees of municipalities and regions who, in their activities, deal with the performance of founding functions for contributory organizations. The aim of the article is to give a concentrated interpretation of the still current issue of responsibility for the activities and management of contributory organizations of territorial self-governing units. At the beginning, some general issues related to contributory organizations, their management and administration are mentioned. The issue of liability itself is briefly discussed in the article in the context of labor law, civil law and criminal law. Basic attention is also paid to the criminal liability of legal entities, including the so-called criminal compliance programs, which we still encounter in public sector organizations rather exceptionally.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 17:45