POSPÍŠIL, Petr. Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – I. Příspěvková organizace a osoby odpovědné za její řízení. UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, XIV., č. 4, s. 3 - 6. ISSN 1214-181X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Odpovědnost za hospodaření příspěvkové organizace obce – I. Příspěvková organizace a osoby odpovědné za její řízení
Název anglicky Responsibility for the management of allowance organization of municipality - I. Allowance organization and the persons responsible for its management
Autoři POSPÍŠIL, Petr.
Vydání UNES - účetnictví a daně pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, organizační složky státu a nevýdělečné organizace, Praha, Wolters Kluwer, a.s. 2016, 1214-181X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Článek je k dispozici v rámci předplatného na webu nakladatele.
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky obec, kraj, příspěvková organizace, odpovědnost, hospodaření
Klíčová slova anglicky admininistrative law, municipality, region
Změnil Změnil: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., učo 51186. Změněno: 23. 1. 2022 13:44.
Anotace
V poslední době se v médiích můžeme poměrně často setkat s informacemi o problémech v hospodaření příspěvkových organizací, které jsou zřizovány obcemi. Většinou se tyto zprávy dotýkají příspěvkových organizací působících v odvětví zdravotnictví, ale nemusí to samozřejmě být pravidlem. Výměna politického vedení obce a snaha nových představitelů obce vytvořit si objektivní obrázek o skutečné kondici té které organizace pak často bývá prvotním spouštěčem požadavků na provedení auditu hospodaření příspěvkových organizací. V případě zjištění závažných nedostatků a nesrovnalostí pak vyvstává otázka, kdo je za zjištěný stav odpovědný a jakým způsobem vůči odpovědné osobě (či odpovědným osobám) dále postupovat? S ohledem na aktuálnost problematiky se proto budu v tomto a dalších článcích věnovat otázkám spojeným s odpovědností za hospodaření příspěvkové organizace obce.
Anotace anglicky
Anotace anglicky Recently we can quite often meet information about problems in the economy of allowance organizations that are established by municipalities. Usually, these reports concern organizations working in the health sector, but it is not the rule. Changing of the political representation of the municipality and the effort of the new municipal representatives to make an objective picture of the actual condition of the organizations are often the primary trigger requirements for the audit of these allowance organizations. In case of serious shortcomings and irregularities, then arises the question, who is responsible for the situation and how to proceed against the responsible person (or persons)?
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 16:49