POSPÍŠIL, Petr. Obce a zájmová sdružení právnických osob. Moderní obec. Praha: Economia a.s., 2013, XIX., č. 10, s. 54. ISSN 1211-0507.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obce a zájmová sdružení právnických osob
Název anglicky Municipalities and common-interest associations
Autoři POSPÍŠIL, Petr.
Vydání Moderní obec, Praha, Economia a.s. 2013, 1211-0507.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Anotace článku je k dispozici na stránkách časopisu.
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky obec, zájmové sdružení právnických osob
Klíčová slova anglicky municipality, common-interest association
Změnil Změnil: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., učo 51186. Změněno: 23. 1. 2022 15:22.
Anotace
V článku nazvaném „Obec a zájmová sdružení právnických osob“ se autor věnuje právním otázkám spojeným s právní formou zájmového sdružení právnických osob, které je jediným typem právnické osoby upraveným komplexně v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Platná právní úprava připouští, aby se i obce a kraje jako veřejnoprávní korporace (tj. právnické osoby), za splnění určitých podmínek, staly zakladateli či členy zájmového sdružení právnických osob. Autor se v článku zaměřuje právě na některé právní otázky spojené s účastí obcí a krajů v zájmových sdruženích právnických osob. Předmětem výkladu jsou především specifické podmínky účasti obcí a krajů v zájmových sdruženích právnických osob a rovněž související kompetence jednotlivých orgánů územních samosprávných celků.
Anotace anglicky
he article named „Municipalities and common-interest associations” deals with the specific legal problems of the common-interest association as the only one legal entity legally modified in the Czech civil code. According to valid Czech legal regulations it is possible that regions or municipalities as a public corporations (i. e. legal entities) can become a founder or a member of the common-interest association. The author describes some legal problems relating to attendance of regions (municipalities) in common-interest associations in the article. There are also explained some important competencies of local and regional bodies relating to attendance of regions (municipalities) in common-interest associations in the article.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 18:29