POSPÍŠIL, Petr. Evropské seskupení pro územní spolupráci jako nová právní forma využitelná v praxi obci a krajů. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, XLV, č. 8, s. 484-494, 10 s. ISSN 0139-6005.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evropské seskupení pro územní spolupráci jako nová právní forma využitelná v praxi obci a krajů
Název anglicky European grouping of teritorial cooperation as a new legal form usable for municipalities and regions
Autoři POSPÍŠIL, Petr.
Vydání Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva, Praha, Ministerstvo vnitra ČR, 2012, 0139-6005.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Na stránkách ministerstva vnitra jsou k dispozici obsahy jednotlivých čísel časopisu.
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky ESÚS; Evropské seskupení pro územní spolupráci; právní forma; obec; kraj; právnická osoba
Klíčová slova anglicky EGTC; European grouping of teritorial coopration; legal form; municipality; region; legal entity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., učo 51186. Změněno: 23. 1. 2022 15:48.
Anotace
V souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii je aktuální účast územních samosprávných celků v novém typu subjektu umožňujícím přeshraniční spolupráci, kterým je Evropské seskupení pro územní spolupráci (dále též „ESÚS“). ESÚS představuje relativně nový specifický druh právnické osoby určené především pro mezinárodní spolupráci místní a regionální samosprávy v příhraničních oblastech. Cílem ESÚS je usnadnit a podpořit přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci mezi jeho členy za výhradním účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Právní postavení ESÚS je výjimečné i v tom, že jeho zakladateli mohou být výhradně veřejnoprávní subjekty. Primární právní úprava vychází z právních předpisů Evropské unie, které jsou v jednotlivých státech zapracovány do vnitrostátní právní úpravy řešící postupy založení a fungování ESÚS v konkrétním státě. V článku nazvaném „Evropské seskupení pro územní spolupráci jako nová právní forma využitelná v praxi obcí a krajů“ se autor věnuje rozboru právní úpravy a také některým problematickým otázkám spojeným se vznikem a fungováním ESÚS.
Anotace anglicky
In connection with the membership of the Czech Republic in the European Union, participation of self-governing territorial divisions in European grouping of territorial cooperation (EGTC), a new entity facilitating cooperation across borders, is up to date. EGTC is a quite new and specific type of legal person dedicated to international cooperation between local and regional self-governments in border areas. EGTC focuses on facilitating and supporting border, supranational or regional cooperation between its members to strengthen economic and social cohesion. Legal status of EGTC is extraordinary because, inter alia, it may be created by bodies governed by public law only. Principal legal regulation is contained in legislation of the European Union which is implemented into national law dealing with EGTC creation and operation in particular state. In the article called “European grouping of territorial cooperation as a new legal form usable for municipalities and regions”, the Author makes analysis of legal regulation and certain questionable issues connected with EGTC creation and operation.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 17:08