POSPÍŠIL, Petr a POSPÍŠIL, Petr a Václav TĚŽKÝ. Zástupce obce či kraje v dozorčím orgánu obchodní společnosti. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2012, XX., č. 5, s. 42-45. ISSN 1210-4817.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zástupce obce či kraje v dozorčím orgánu obchodní společnosti
Autoři POSPÍŠIL, Petr a POSPÍŠIL, Petr a Václav TĚŽKÝ.
Vydání Právní rádce, Praha, Economia a.s. 2012, 1210-4817.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Na stránkách nakladatele je k dispozici obsah příslušného čísla.
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky obec, kraj, zastupitelstvo, obchodní společnost, dozorčí rada, právo na informace
Změnil Změnil: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., učo 51186. Změněno: 23. 1. 2022 15:54.
Anotace
Mezi právnickými osobami, které může obec či kraj k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností zřizovat či zakládat, jsou v § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pod písm. c) uvedeny také obchodní společnosti, a to konkrétně akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Problematika vztahů obcí a krajů k obchodním společnostem, na jejichž činnosti jistým způsobem participují, je specifická zřetelným prolínáním principů práva veřejného a soukromého. Záleží přitom jen na úhlu pohledu, zda tento vztah budeme vnímat jako průnik obecných soukromoprávních principů do jinak specifických veřejnoprávních pravidel činnosti orgánů veřejné moci, anebo naopak jako ovlivnění obecných soukromoprávních principů specifickými veřejnoprávními pravidly platnými pro činnost orgánů veřejné moci.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 18:45