Žemlička, J. Počátky Čech královských. Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Počátky Čech královských. Proměna státu a společnosti. Praha 2002.
Authors Žemlička, J.
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31. 1. 2019 10:25.
PrintDisplayed: 19. 1. 2022 01:52