SCHNEIDEROVÁ, Soňa, Radka HOLANOVÁ, Tomáš KLINKA, Martin BÍLEK, Rábová KLABÍKOVÁ, Lucie HLAVÁČOVÁ, Barbora HOLUBOVÁ a Vychopňová SUKOVÁ. Mediální výchova ve školní výuce : od teorie k praxi. Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, 2022. 104 s. ISBN 978-80-7603-302-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mediální výchova ve školní výuce : od teorie k praxi
Název česky Mediální výchova ve školní výuce : od teorie k praxi
Název anglicky Media education in school teaching: from theory to practice
Autoři SCHNEIDEROVÁ, Soňa, Radka HOLANOVÁ, Tomáš KLINKA, Martin BÍLEK, Rábová KLABÍKOVÁ, Lucie HLAVÁČOVÁ, Barbora HOLUBOVÁ a Vychopňová SUKOVÁ.
Vydání Praha, 104 s. 2022.
Nakladatel Pedagogická fakulta Univerzita Karlova
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Obor 60203 Linguistics
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7603-302-3
Klíčová slova česky mediální výchova
Klíčová slova anglicky Media education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 21. 2. 2022 18:12.
Anotace
Cílem publikace je poskytnout dostatek podpůrného materiálu k některým tématům, která nám dosud v dostupných učebnicích a sešitech mediální výchovy chyběla a po kterých učitelé volají. Z textu je zřejmé, že v žádném případě nehledáme koncept kompletní učebnice mediální výchovy a pokrytí všech důležitých témat kromě úvodu několika příkladů z různých oborů využitelných ve výuce. Publikaci tvoří metodická část, ve které jsou jednotliví oboroví specialisté jeho mezioborové činnosti pro rozvoj dovedností souvisejících s mediální výchovou, pracovní listy pro žáky a studenty využitelné přímo ve výuce a přílohy, ve kterých naleznete dokumenty a texty potřebné k realizovat navrhované aktivity.
Anotace česky
The aim of the publication is to provide enough supporting material on some topics that we have so far lacked in the available textbooks and notebooks of media education and which teachers are calling for. It is clear from the text that we are by no means looking for a concept of a complete textbook of media education and coverage of all important topics except the introduction several examples from different fields usable in teaching. The publication consists of a methodological part, in which the individual field specialists of his interdisciplinary activities for the development of skills related to media education, worksheets for pupils and students usable directly in teaching and appendices, in which you will find documents and texts needed to implement the proposed activities.
Anotace anglicky
The aim of the publication is to provide enough supporting material on some topics that we have so far lacked in the available textbooks and notebooks of media education and which teachers are calling for. It is clear from the text that we are by no means looking for a concept of a complete textbook of media education and coverage of all important topics except the introduction several examples from different fields usable in teaching. The publication consists of a methodological part, in which the individual field specialists of his interdisciplinary activities for the development of skills related to media education, worksheets for pupils and students usable directly in teaching and appendices, in which you will find documents and texts needed to implement the proposed activities.
VytisknoutZobrazeno: 23. 2. 2024 23:23