ŽÁČEK, Rudolf. Manželka, nebo konkubína? Několik úvah na okraj neobvyklého partnerského vztahu moravského markraběte a slezské vévodkyně - cisterciačky. In Kateřina Dolejší; Ondřej Haničák. Modestia est signum sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe. 1. vyd. Praha; Opava: Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 268-285. ISBN 978-80-88283-46-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Manželka, nebo konkubína? Několik úvah na okraj neobvyklého partnerského vztahu moravského markraběte a slezské vévodkyně - cisterciačky
Název česky Manželka, nebo konkubína? Několik úvah na okraj neobvyklého partnerského vztahu moravského markraběte a slezské vévodkyně - cisterciačky
Název anglicky 285 A Wife or a Concubine? Some Reflections on the Unusual Relationship between the Margrave of Moravia and the Silesian Duchess (a Cistercian Nun)
Autoři ŽÁČEK, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha; Opava, Modestia est signum sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe, od s. 268-285, 18 s. 2021.
Nakladatel Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.; Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19510/21:A0000354
Organizační jednotka Fakulta veřejných politik v Opavě
ISBN 978-80-88283-46-1
Klíčová slova česky České dějiny; Morava; Slezsko; středověk
Klíčová slova anglicky Czech history; Moravia; Silesia; middle age
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 25. 2. 2022 08:02.
Anotace
Příspěvek věnuje pozornost některým aspektům sňatku Jana Jindřicha Lucemburského, markraběte moravského, a piastovské vévodkyně Alžběty Těšínské.
Anotace anglicky
The article pays attention to some aspects of the marriage of John Henrfy of Luxembourg, Margrave of Moravia, and Duchess Elizabeth of Piast (Silesia, Teschen).
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 21:53