PODBORSKÝ V. a kol. Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pravěké dějiny Moravy, Brno 1993.
Authors PODBORSKÝ V. a kol.
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31. 1. 2019 10:25.
PrintDisplayed: 25. 1. 2022 18:31