ŽÁČEK, Rudolf. Markéta Opavská - milovaná, nebo podváděná manželka? Ke slezským partnerským svazkům Jana Jindřicha Lucemburského. In Bogusław Czechowicz; Ilona Matejko-Peterka; Bogdan Kloch; Jerzy Sperka. Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře. 1. vydání. Opava-Katowice: Slezská univerzita v Opavě, 2022. s. 79-92. Opavská historická sympozia II. ISBN 978-80-7510-516-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Markéta Opavská - milovaná, nebo podváděná manželka? Ke slezským partnerským svazkům Jana Jindřicha Lucemburského
Název česky Markéta Opavská - milovaná, nebo podváděná manželka? Ke slezským partnerským svazkům Jana Jindřicha Lucemburského
Název anglicky Margaret of Opava - a beloved or cheated on wife? On the Silesian partnerships of John Henry of Luxembourg
Autoři ŽÁČEK, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Opava-Katowice, Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře, od s. 79-92, 14 s. Opavská historická sympozia II. 2022.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
ISBN 978-80-7510-516-5
Klíčová slova česky historie; manželství; přemyslovci; Lucemburskové; středověk
Klíčová slova anglicky history; marriage; Přemyslids; Luxembourgers; medieval
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 2. 1. 2023 16:25.
Anotace
Studie se snaží najít odpověď na otázku vztahu moravského markraběte Jana Jindřicha a jeho manželky Markéty Opavské v závěrečné fázi jejího života, spadající do počátku 60. let 13. století, v kontextu možného vztahu s Alžbětou Těšínskou a Markétou Habsburskou.
Anotace anglicky
The study tries to find an answer to the question of the relationship between the Moravian Margrave john Henry and his wife Margaret of Opava in the final phase of her life, falling in the early 1360s, in the context of a possible relationship with Elisabeth of Teschen and Margaret of Habsburg.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 21:43