Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ŠELIGOVÁ, Markéta a Ivana KOŠTUŘÍKOVÁ. The Relationship between Working Capital and Profitability of Companies Operating in the Food Industry in the Czech Republic. Agris On-line Papers in Economics and Informatics. 2022, roč. 14, č. 3, s. 97-110. ISSN 1804-1930. doi:10.7160/aol.2022.140308.

  2021

  1. ŠELIGOVÁ, Markéta. Aspects of financial accounting and managerial accounting outputs in connection with the decisionmaking processes of accounting units. Advances in Cross-Section Da. Springer International Publishing, 2021. ISBN 978-3-030-63969-3. doi:10.1007/978-3-030-63970-9.
  2. KOŠTUŘÍKOVÁ, Ivana a Markéta ŠELIGOVÁ. Evaluation of knowledge in accounting of regional economic university students. In Tsounis, N. Advances in Cross-Section Data Methods in Applied Economic Research: 2020 International Conference on Applied Economics (ICOAE 2020). Springer International Publishing, 2021. ISBN 978-3-030-63969-3.
  3. ŠELIGOVÁ, Markéta a Ivana KOŠTUŘÍKOVÁ. Knowledge of basic accounting issues of SBA students and their view on the qualification level of professional accountants. European Financial and Accounting Journal. 2021, roč. 16, č. 1, s. 25-44. ISSN 1802-2197. doi:10.18267/j.efaj.247.

  2020

  1. ŠELIGOVÁ, Markéta. Manažerské účetnictví: Distanční studijní opora. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2020.

  2019

  1. ŠELIGOVÁ, Markéta a Ivana KOŠTUŘÍKOVÁ. The impact of debt funding sources on liquidity of companies in food industry. Agris On-line Papers in Economics and Informatics. 2019, roč. 11, č. 3, s. 91-104. ISSN 1804-1930.
  2. BLECHOVÁ, Beata, Ivana KOŠTUŘÍKOVÁ a Markéta ŠELIGOVÁ. Vnímání účetní profese v České republice. Acta academica karviniensia. Karviná, 2019, XIX, č. 3, s. 19-30. ISSN 1212-415X.

  2018

  1. ŠELIGOVÁ, Markéta a Petra RŮČKOVÁ. Nákladové účetnictví: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 144 s. ISBN 978-80-7510-310-9.
  2. ŠELIGOVÁ, Markéta. The Impact of Structure of Debt Funding Sources on Liquidity of Medium-Sized Companies in the Czech Republic. In Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research: International Conference on Applied Economics (ICOAE)2018. Springer Nature Switzerland: Springer Proceeding in Business and Economics, 2018. s. 377-387, 16 s. ISBN 978-3-030-02193-1.

  2017

  1. ŠELIGOVÁ, Markéta. CORPORATE LIQUIDITY AND FINANCIAL INDICATORS IN SELECTED SECTORS IN THE CZECH REPUBLIC. Acta academica karviniensia. 2017, roč. 17, č. 4, s. 87-99. ISSN 2533-7610.
  2. ŠELIGOVÁ, Markéta. The Effect of Funding Sources on Liquidity of Companies in Selected Sectors in the Czech Republic. In 20th International Scientific Conference "Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 764-773. ISBN 978-80-7509-499-5.
  3. ŠELIGOVÁ, Markéta. The Effect Of Selected Financial Indicators On Liquidity Of Companies In Selected Sectors In The Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017, roč. 65, č. 6, s. 2085-2091. ISSN 1211-8516.
  4. ŠELIGOVÁ, Markéta. The impact of selected research and development indicators on companies´ growth in individual industries in V4 countries. Journal of Applied Economic Sciences. 2017, roč. 12, č. 1, s. 170-179. ISSN 1843-6110.
  5. ŠELIGOVÁ, Markéta. Vztah mezi vybranými finančními ukazateli a likviditou podniků ve vybraných odvětvích v České republice. Acta academica karviniensia. 2017, roč. 17, č. 2, s. 62-72. ISSN 2533-7610.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 13:01