Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. JANOUŠKOVÁ, Jana and Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Approaches to Real Estate Taxation in the Czech Republic and the EU Countries. International Advances in Economic Research. USA: International Atlantic Economic Society, 2021, vol. 2021, 27(1), p. 61-73. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-020-09813-0.
 2. SOBOTOVIČOVÁ, Šárka and Beata BLECHOVÁ. Perception of Business Entities towards Digitization of Tax Administration in the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management. Praha: TU Liberec, 2021, vol. 24, No 3, p. 208-223. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-3-012.
 3. SOBOTOVIČOVÁ, Šárka. Správa daní a daňové řízení: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 128. ISBN 978-80-7510-450-2.
 4. 2020

 5. SOBOTOVIČOVÁ, Šárka and Jana JANOUŠKOVÁ. Specifics of Real Estate Taxation in the Czech and Slovak Republics. International Advances in Economic Research. USA: International Atlantic Economic Society, 2020, vol. 26, August, p. 273-287. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-020-09800-5.
 6. 2019

 7. JANOUŠKOVÁ, Jana and Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Fiscal Autonomy of Municipalities in the Context of Land Taxation in the Czech Republic. LAND USE POLICY. 2019, neuveden, No 82, p. 30-36. ISSN 0264-8377. doi:10.1016/j.landusepol2018.11.048.
 8. JANOUŠKOVÁ, Jana and Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Vnímání daně z nemovitých věcí v České republice (Perception of real estate tax in the Czech Republic). Acta Sting. 2019, vol. 2019, No 4, p. 46-56. ISSN 1805-6873.
 9. 2018

 10. SOBOTOVIČOVÁ, Šárka and Jana JANOUŠKOVÁ. Nepřímé daně v České republice: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 125 pp. ISBN 978-80-7510-298-0.
 11. SOBOTOVIČOVÁ, Šárka and Jana JANOUŠKOVÁ. Zdanění majetku: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 132 pp. ISBN 978-80-7510-306-2.
 12. 2017

 13. BLECHOVÁ, Beata and Šárka SOBOTOVIČOVÁ. DISPARITIES OF THE REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC IN TERMS OF TAX REVENUES. Economy of Region. 2017, vol. 13, No 4, p. 1304-1313. ISSN 2072-6414.
 14. JANOUŠKOVÁ, Jana and Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Místní koeficient jako nástroj pro zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí. (Local coefficient as a tool to increase revenues from taxes on immovable property). In .), XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: MU Brno, 2017. p. 848-854. ISBN 978-80-210-8586-2.
 15. JANOUŠKOVÁ, Jana and Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Nedoplatky a jejich výše v kontextu daně z nemovitých věcí (Arrears and their amount in the context of the tax on immovable property). Český finanční a účetní časopis. 2017, vol. 12, No 1, p. 41-53, 12 pp. ISSN 1802-2200.
 16. SOBOTOVIČOVÁ, Šárka. Postavení daně z přidané hodnoty v zemích OECD (Status of Value Added Tax in OECD Countries). Acta Sting. 2017, Neuveden, 2017/4, p. 51-62, 11 pp. ISSN 1805-6873.
 17. JANOUŠKOVÁ, Jana and Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Property tax in the regions of the Czech Republic. E @ M EKONOMIE A MANAGEMENT. 2017, vol. 20, No 4, p. 120-134. ISSN 1212-3609.
 18. BLECHOVÁ, Beata and Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Rozdílné postavení krajů v ČR z hlediska daňových výnosů. (Different position of the Czech Republic regions in term sof tax revenues). In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: MU Brno, 2017. p. 855-861. ISBN 978-80-210-8586-2.
 19. SOBOTOVIČOVÁ, Šárka. Vývoj ceny a spotřeby cukru v České republice (Development of Prices and Sugar Consumption in Czech Republic). Listy cukrovarnické a řepařské. 2017, vol. 133, 2017(3), p. 109-111. ISSN 1210-3306.
Display details
Displayed: 31/1/2023 09:03