Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VAVRUŠKOVÁ, Lucie a Robert KEMPNÝ. ZKP v IS SU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023.

  2022

  1. KEMPNÝ, Robert a Jan ŠKORVÁNEK. Akreditace – kombinované studium: Stručná metodika zpřístupnění studijních materiálů komisím. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022.
  2. KEMPNÝ, Robert. Šablona maturitní práce v MS-Word - Gymnázium Karviná: včetně metodických informací. Karviná: Gymnázium Karviná, 2022.
  3. KEMPNÝ, Robert a Iveta PALEČKOVÁ. Šablona pro psaní monografií na SU OPF včetně metodiky. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022.
  4. KEMPNÝ, Robert. Šablona pro tvorbu studijních textů pro U3V vč. stručné metodiky. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022.

  2021

  1. KEMPNÝ, Robert a Petra DANÍŠKOVÁ. Návody ISOIS. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021.
  2. KEMPNÝ, Robert. Příspěvky na DokuWiki ÚIT. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021.
  3. KEMPNÝ, Robert. Šablona seminární práce (česká a anglická verze). Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021.
  4. KEMPNÝ, Robert. Záznamy z přednášek, on-line školení (streamů). 2021.

  2020

  1. KEMPNÝ, Robert. Metodika takzvaných MOOC kurzů Slezské univerzity v prostředí IS SU. 2020.

  2017

  1. KEMPNÝ, Robert. Šablona e-kurzu pro kombinované studium: Představení a základní dovednosti. 2017.
  2. KEMPNÝ, Robert. Šablona pro tvorbu distančních studijních textů vč. stručné metodiky. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2017.

  2014

  1. KEMPNÝ, Robert. Kombinované studium a e-learning na SU OPF: Základní průvodce e-learningem pro studenty. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. 22 s.
  2. KEMPNÝ, Robert. LMS Moodle z pohledu studenta: Multimediální příručka. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014.
  3. KEMPNÝ, Robert. Management e-kurzu: Metodická podpora tutora SU OPF v prostředí LMS Moodle v kombinované formě studia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. 29 s.
  4. KEMPNÝ, Robert. Služby univerzitní počítačové sítě: Multimediální příručka. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014.

  2013

  1. KEMPNÝ, Robert, Michal TVRDOŇ a Iveta PALEČKOVÁ. Šablona (template) pro psaní ZP: včetně metodiky. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013.

  2012

  1. KEMPNÝ, Robert. Aktivní komunikace v LMS Moodle. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2012.
  2. KEMPNÝ, Robert. Metodika tvorby testů a testování studentů s využitím IT: Distanční studijní opora. Karviná, 2012. 89 s.

  2008

  1. KEMPNÝ, Robert. Využití modularity moodlu při výstavbě elektronického kurzu. In Dagmar Mastiliaková. Rozvoj vzdělávání v ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 43-47, 87 s. ISBN 978-80-7248-467-6.

  2007

  1. IVÁNEK, Jiří, Robert KEMPNÝ a Vladimír LAŠ. Znalostní inženýrství. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2007.

  2003

  1. KEMPNÝ, Robert. Intranet v pobočce Komerční Banky v Karviné: Diplomová magisterská práce. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003. 65 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2023 09:38