Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. RŮČKOVÁ, Petra a Daniel STAVÁREK. Are there differences in the use of debt capital in enterprises of different size? International Journal of Monetary Economics and Finance. 2020, roč. 13, č. 2, s. 163-176. ISSN 1752-0479. doi:10.1504/IJMEF.2020.107698.
 2. STAVÁREK, Daniel a Zuzana SZKORUPOVÁ. Mezinárodní finanční instituce: distanční studijní text. Karviná: SU OPF, 2020.
 3. 2019

 4. STAVÁREK, Daniel. Finance (Distanční studijní text). Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019.
 5. ŠIMÁKOVÁ, Jana, Daniel STAVÁREK, Tomáš PRAŽÁK a Marie LIGOCKÁ. Macroeconomic factors and stock prices in the food and drink industry. British Food Journal. 2019, roč. 121, č. 7, s. 1627-1641. ISSN 0007-070X. doi:10.1108/BFJ-12-2018-0839.
 6. LIGOCKÁ, Marie a Daniel STAVÁREK. The Relationship between Financial Ratios and Stock Prices of Selected European Food Companies listed on Stock Exchanges. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019, roč. 2019, č. 1, s. 299-307. ISSN 1211-8516.
 7. 2018

 8. KOČIŠOVÁ, Kristina a Daniel STAVÁREK. The evaluation of banking stability in the European Union countries. International Journal of Monetary Economics and Finance. 2018, roč. 11, č. 1, s. 36-55. ISSN 1752-0479.
 9. PRAŽÁK, Tomáš a Daniel STAVÁREK. The Importance of Financial Ratios in Predicting Stock Price Trends: Evidence from Central European Countries. International Journal of Trade and Global Markets. 2018, roč. 11, č. 4, s. 293-305. ISSN 1742-7541. doi:10.1504/IJTGM.2018.097275.
 10. STAVÁREK, Daniel a Marie LIGOCKÁ. What Macroeconomic Variables Drive the Stock Returns of Austrian Financial Institutions? Scientific Papers of the University of Pardubice Series D. 2018, roč. 25, č. 42, s. 128-139. ISSN 1211-555X.
 11. 2017

 12. KLEPKOVÁ VODOVÁ, Pavla a Daniel STAVÁREK. Determinants of the Bank Run Sensitivity in Czechia. In Proceedings of the 9th International Conference on Currency, Banking and International Finance "Challenges for Financial Sector of CEE Countries in Overcoming Problems of Economic Integration in the EU". Bratislava: Ekonóm, University of Economics in Bratislava, 2017. s. 147-153. ISBN 978-80-225-4362-0.
 13. KLEPKOVÁ VODOVÁ, Pavla a Daniel STAVÁREK. Factors Affecting Sensitivity of Commercial Banks to Bank Run in the Visegrad Countries. E @ M EKONOMIE A MANAGEMENT. 2017, roč. 20, č. 3, s. 159-175. ISSN 1212-3609.
 14. PRAŽÁK, Tomáš a Daniel STAVÁREK. THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK MARKET DEVELOPMENT AND MACROECONOMIC FUNDAMENTALS IN THE VISEGRAD GROUP. COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH - CENTRAL AND EASTERN EUROPE. Walter de Gruyter GmbH, 2017, roč. 20, č. 3, s. 5-24, 19 s. ISSN 2082-6737.
 15. 2014

 16. STAVÁREK, Daniel. Mezinárodní finance. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. 131 s. ISBN 978-80-7510-021-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2022 03:43