Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. TVRDOŇ, Michal and Tomáš VERNER. Government Support of Science and the Impact of the Crisis: The Case of the EU Countries. Amfiteatru Economic. 2022, vol. 24, Special Issue 16, p. 989-1000. ISSN 1582-9146. doi:10.24818/EA/2022/S16/989.
   URL
   Name (in English): Government Support of Science and the Impact of the Crisis: The Case of the EU Countries
   RIV/47813059:19520/22:A0000331 Article in a journal. English. Romania.
   Tvrdoň, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Verner, Tomáš (203 Czech Republic)
   Keywords in English: government R&D expenditure; business cycle; recession; EU; panel data

   Changed by: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Changed: 22/11/2022 06:52.
  2. TVRDOŇ, Michal. Vnější ekonomické prostředí. Distanční studijní opora. 2022.
   Changed by: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Changed: 4/2/2022 16:32.

  2021

  1. TVRDOŇ, Michal. Evropská unie. Distanční studijní opora. 2021.
   Changed by: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Changed: 10/2/2022 17:50.
  2. TVRDOŇ, Michal and Petra CHMIELOVÁ. Interlinkages Between Strategic, Financial and Regional Frameworks of Brownfield Regenerations: the Case of The Czech Republic. Geographia Technica. 2021, vol. 16, No 1, p. 113-127. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2021.161.10.
   URL
   RIV/47813059:19520/21:A0000196 Article in a journal. English. Romania.
   Tvrdoň, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Chmielová, Petra (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: Brownfields regeneration; Czech Republic; EU funds; Regional disparities; Spatial analysis

   Changed by: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Changed: 25/1/2022 16:26.

  2019

  1. TVRDOŇ, Michal. Financování veřejného vysokého školství v České republice v letech 2010 až 2017 v regionálních souvislostech (Financing public higher education in the Czech Republic in 2010-2017 in regional context). In Viktorie Klímová, Vladimíř Žítek. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 217-224. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-27.
   URL
   Name in Czech: Financování veřejného vysokého školství v České republice v letech 2010 až 2017 v regionálních souvislostech
   Name (in English): Financing public higher education in the Czech Republic in 2010-2017 in regional context
   RIV/47813059:19520/19:A0000010 Proceedings paper. Czech. Czech Republic.
   Tvrdoň, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Czech Republic; financing; higher education

   Changed by: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Changed: 4/9/2019 09:52.
  2. CHMIELOVÁ, Petra and Michal TVRDOŇ. Hodnocení podnikatelského prostředí na příkladu zemí Evropské unie (Evaluation of the Business Environment on the Example of The European Union Countries). In Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov, 2019. p. 380-393. ISBN 978-80-225-4686-7.
   Name (in English): Evaluation of the Business Environment on the Example of The European Union Countries
   RIV/47813059:19520/19:A0000076 Proceedings paper. Czech. Slovakia.
   Chmielová, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Tvrdoň, Michal (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: business environment; Doing Business; Global Entrepreneurship and Development Institute; Global competitiveness Report

   Changed by: Ing. Petra Chmielová, Ph.D., učo 36123. Changed: 7/5/2020 10:42.
  3. TVRDOŇ, Michal. Labor Market Performance and the Beveridge Curve: The Case of Visegrad Group Countries. Journal of Applied Economic Sciences. 2019, XIV, No 2, p. 332-339. ISSN 2393-5162. doi:10.14505/jaes.v14.2(64).03.
   URL
   Name (in English): Labor Market Performance and the Beveridge Curve: The Case of Visegrad Group Countries
   RIV/47813059:19520/19:A0000011 Article in a journal. English. Romania.
   Tvrdoň, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Beveridge curve; job vacancy rate; labour market; unemployment rate; Visegrad Group

   Changed by: Miroslava Snopková, učo 43819. Changed: 26/4/2020 18:23.
  4. TVRDOŇ, Michal. Obecná ekonomie II. Distanční studijní opora. 2019.
   Changed by: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Changed: 10/2/2022 17:28.

  2018

  1. VERNER, Tomáš, Marian LEBIEDZIK and Michal TVRDOŇ. Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory (Dual economy and non-financial corporations: Selected indicators). In Proceedings of XVth International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. p. 285-295. ISBN 978-80-248-4155-7.
   Name in Czech: Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory
   Name (in English): Dual economy and non-financial corporations: Selected indicators
   RIV/47813059:19520/18:00010898 Proceedings paper. Czech.
   Verner, Tomáš (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Lebiedzik, Marian (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Tvrdoň, Michal (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: dual economy; non-financial corporations; share indicators

   Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 21/11/2019 15:04.

  2017

  1. TVRDOŇ, Michal. Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje (Regional market of tertiary education - the case of the Moravian-Silesian Region). In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 287-295. ISBN 978-80-210-8587-9.
   Name in Czech: Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje
   Name (in English): Regional market of tertiary education - the case of the Moravian-Silesian Region
   RIV/47813059:19520/17:00010824 Proceedings paper. Czech.
   Tvrdoň, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: region; university; Moravian-Silesian Region

   Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 7/2/2020 10:57.

  2013

  1. KEMPNÝ, Robert, Michal TVRDOŇ and Iveta PALEČKOVÁ. Šablona (template) pro psaní ZP: včetně metodiky (Template for writing thesis: including methodology). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013.
   Master's Thesis Template Šablona pro psaní ZKP
   Name (in English): Template for writing thesis: including methodology

   Keywords in English: Thesis; template; metodology

   Changed by: Ing. Robert Kempný, učo 19500. Changed: 7/9/2023 15:46.
Displayed: 3/3/2024 03:18