Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. TVRDOŇ, Michal a Tomáš VERNER. Government Support of Science and the Impact of the Crisis: The Case of the EU Countries. Amfiteatru Economic. 2022, roč. 24, Special Issue 16, s. 989-1000. ISSN 1582-9146. doi:10.24818/EA/2022/S16/989.
   URL
   Název anglicky: Government Support of Science and the Impact of the Crisis: The Case of the EU Countries
   RIV/47813059:19520/22:A0000331 Článek v odborném periodiku. angličtina. Rumunsko.
   Tvrdoň, Michal (203 Česká republika, garant, domácí) -- Verner, Tomáš (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: government R&D expenditure; business cycle; recession; EU; panel data

   Změnil: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Změněno: 22. 11. 2022 06:52.
  2. TVRDOŇ, Michal. Vnější ekonomické prostředí. Distanční studijní opora. 2022.
   Změnil: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Změněno: 4. 2. 2022 16:32.

  2021

  1. TVRDOŇ, Michal. Evropská unie. Distanční studijní opora. 2021.
   Změnil: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Změněno: 10. 2. 2022 17:50.
  2. TVRDOŇ, Michal a Petra CHMIELOVÁ. Interlinkages Between Strategic, Financial and Regional Frameworks of Brownfield Regenerations: the Case of The Czech Republic. Geographia Technica. 2021, roč. 16, č. 1, s. 113-127. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2021.161.10.
   URL
   RIV/47813059:19520/21:A0000196 Článek v odborném periodiku. angličtina. Rumunsko.
   Tvrdoň, Michal (203 Česká republika, garant, domácí) -- Chmielová, Petra (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Brownfields regeneration; Czech Republic; EU funds; Regional disparities; Spatial analysis

   Změnil: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Změněno: 25. 1. 2022 16:26.

  2019

  1. TVRDOŇ, Michal. Financování veřejného vysokého školství v České republice v letech 2010 až 2017 v regionálních souvislostech. In Viktorie Klímová, Vladimíř Žítek. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 217-224. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-27.
   URL
   Název česky: Financování veřejného vysokého školství v České republice v letech 2010 až 2017 v regionálních souvislostech
   Název anglicky: Financing public higher education in the Czech Republic in 2010-2017 in regional context
   RIV/47813059:19520/19:A0000010 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
   Tvrdoň, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Czech Republic; financing; higher education

   Změnil: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Změněno: 4. 9. 2019 09:52.
  2. CHMIELOVÁ, Petra a Michal TVRDOŇ. Hodnocení podnikatelského prostředí na příkladu zemí Evropské unie. In Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov, 2019. s. 380-393. ISBN 978-80-225-4686-7.
   Název anglicky: Evaluation of the Business Environment on the Example of The European Union Countries
   RIV/47813059:19520/19:A0000076 Stať ve sborníku. čeština. Slovensko.
   Chmielová, Petra (203 Česká republika, garant, domácí) -- Tvrdoň, Michal (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: business environment; Doing Business; Global Entrepreneurship and Development Institute; Global competitiveness Report

   Změnila: Ing. Petra Chmielová, Ph.D., učo 36123. Změněno: 7. 5. 2020 10:42.
  3. TVRDOŇ, Michal. Labor Market Performance and the Beveridge Curve: The Case of Visegrad Group Countries. Journal of Applied Economic Sciences. 2019, XIV, č. 2, s. 332-339. ISSN 2393-5162. doi:10.14505/jaes.v14.2(64).03.
   URL
   Název anglicky: Labor Market Performance and the Beveridge Curve: The Case of Visegrad Group Countries
   RIV/47813059:19520/19:A0000011 Článek v odborném periodiku. angličtina. Rumunsko.
   Tvrdoň, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Beveridge curve; job vacancy rate; labour market; unemployment rate; Visegrad Group

   Změnila: Miroslava Snopková, učo 43819. Změněno: 26. 4. 2020 18:23.
  4. TVRDOŇ, Michal. Obecná ekonomie II. Distanční studijní opora. 2019.
   Změnil: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., učo 20227. Změněno: 10. 2. 2022 17:28.

  2018

  1. VERNER, Tomáš, Marian LEBIEDZIK a Michal TVRDOŇ. Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory. In Proceedings of XVth International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 285-295. ISBN 978-80-248-4155-7.
   Název česky: Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory
   Název anglicky: Dual economy and non-financial corporations: Selected indicators
   RIV/47813059:19520/18:00010898 Stať ve sborníku. čeština.
   Verner, Tomáš (203 Česká republika, domácí) -- Lebiedzik, Marian (203 Česká republika, domácí) -- Tvrdoň, Michal (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: dual economy; non-financial corporations; share indicators

   Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 21. 11. 2019 15:04.

  2017

  1. TVRDOŇ, Michal. Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 287-295. ISBN 978-80-210-8587-9.
   Název česky: Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje
   Název anglicky: Regional market of tertiary education - the case of the Moravian-Silesian Region
   RIV/47813059:19520/17:00010824 Stať ve sborníku. čeština.
   Tvrdoň, Michal (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: region; university; Moravian-Silesian Region

   Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:57.

  2013

  1. KEMPNÝ, Robert, Michal TVRDOŇ a Iveta PALEČKOVÁ. Šablona (template) pro psaní ZP: včetně metodiky. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013.
   Master's Thesis Template Šablona pro psaní ZKP
   Název anglicky: Template for writing thesis: including methodology

   Klíčová slova anglicky: Thesis; template; metodology

   Změnil: Ing. Robert Kempný, učo 19500. Změněno: 7. 9. 2023 15:46.
Zobrazeno: 4. 12. 2023 07:31