Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. TICHÝ, Martin a Jana CINDLEROVÁ. Obraz cholery v české populární literatuře počátku 20. století. Slavica Wratislavensia. 2023, neuveden, č. 177, s. 169-179. ISSN 0137-1150. doi:10.19195/0137-1150.177.15.
  2. TICHÝ, Martin. Román s jihoslovanskou tematikou v převratové době. In Zbornik radova s Međunarodnog skupa povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti u Zagrebu. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, 2023. s. 131-138. ISBN 978-953-379-025-1.
  3. TICHÝ, Martin. Umění odborné recenze. Protimluv. 2023, roč. 22, č. 2, s. 77-78. ISSN 1802-0321.

  2022

  1. TICHÝ, Martin. „Hledisko chvíle“ a pravidla tvorby. Kritik Karel Sezima ve válečných letech. Literární archiv. 2022, neuveden, č. 54, s. 112-126. ISSN 0231-5904.
  2. TICHÝ, Martin. Rozsáhlý portrét nerozsáhlého talentu. Protimluv. 2022, roč. 21, č. 4, s. 61-62. ISSN 1802-0321.
  3. TICHÝ, Martin. Vančura kritik v počátcích české radikální kritiky. In Jiří Poláček. Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 102-111. ISBN 978-80-280-0138-4.

  2021

  1. TICHÝ, Martin. Mizení básníka. Recepční historie Otakara Theera. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 48-69. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2021-1-3.
  2. TICHÝ, Martin. Rozdělení Těšínska (1920) v české poezii. Těšínsko. 2021, roč. 64, č. 1, s. 33-40. ISSN 0139-7605.
  3. TICHÝ, Martin. Tři romány mládí. Ke kontextu Kamarádů svobody. In Poláček, Jiří. Jiří Mahen v množném čísle. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2021. s. 31-44. ISBN 978-80-7326-324-9.

  2020

  1. TICHÝ, Martin. Hodnoty srdce. K proměně kritiky za první světové války. In KUBÍČEK, T., PAPOUŠEK, V. a SKALICKÝ, D. (eds.). Slovníky modernistů a paradigmata moderny. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2020. s. 136-149. ISBN 978-80-7470-294-5.
  2. TICHÝ, Martin. Literární impresionismus: dobová perspektiva. In GILK, Erik. Impresionismus v české kultuře (1880-1920). 1. vyd. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2020. s. 63-79. Konvikt, sv. 4. ISBN 978-80-88278-45-0.

  2019

  1. TICHÝ, Martin a Radek TOUŠ. Uvíznutí na periferii. Literární dílo Frana Směji. In Tichý, Martin a Touš, Radek, eds. Na co jsem nezapomněl. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 287-333. ISBN 978-80-7510-382-6.
  2. TICHÝ, Martin. Vlastenecká poezie a kritika na přelomu (1918-1919). In Hrabal, Jiří (ed.). Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. 1. vyd. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2019. s. 27-39. Umění a kultury střední Evropy, sv. 4. ISBN 978-80-88278-34-4.
  3. TICHÝ, Martin. Zrození čítankové básně. Český jazyk a literatura. 2019, roč. 69, č. 3, s. 123-126. ISSN 0009-0786.

  2018

  1. TICHÝ, Martin. Literární historie jako polemika : Česká verze Nového evropského umění a básnictví. In Tichý, Martin - Sichálek, Jakub. Mezi kritikou a poezií : Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 114-126. ISBN 978-80-7510-314-7.
  2. TICHÝ, Martin a Jana CINDLEROVÁ. První edice z díla Josefa Kodíčka. Česká literatura. Praha: ÚČL AVČR, 2018, roč. 2018, 1/2018, s. 113-118. ISSN 0009-0468.
  3. TICHÝ, Martin. „Těžko lze utříďovat“. Marie Pujmanová a Arne Novák jako novinoví referenti na počátku 20. let. In KUBÍČEK, T. – WIENDL, J. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : Periodický tisk v letech 1918–1938. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018. s. 178-191. ISBN 978-80-7051-267-8.

  2017

  1. TICHÝ, Martin. Česká literatura 20. století 1: Distanční studijní text. Opava: Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2017. 153 s.
  2. TICHÝ, Martin. Historická perspektiva v literární kritice — k proměně kritického psaní Arna Nováka v desátých letech. Slovo a smysl. Praha: FFUK, 2017, roč. 14, č. 27, s. 32-38. ISSN 1214-7915.
  3. TICHÝ, Martin. Předválečná epizoda Otakara Theera. Reflexe tvorby a strategie. Česká literatura. Praha: ÚČL AVČR, 2017, roč. 65, č. 3, s. 418-428. ISSN 0009-0468.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 03:43