Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ENTLOVÁ, Gabriela. On Some English Tennis Loanwords Used in Czech Tennis Terminology. In 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES: SILESIAN STUDIES IN ENGLISH 2021 PROCEEDINGS OF THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES. Opava: Institute of Foreign Languages, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava, 2023. s. 27-44. ISBN 978-80-7510-556-1.

   Klíčová slova anglicky: tennis, sport, borrowing, loanword, Anglicism, terminology, slang, vernacular, synonyms
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnila: Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D., učo 23879. Změněno: 5. 1. 2024 18:37.

  2022

  1. ENTLOVÁ, Gabriela. Novotvary a internacionalismy v češtině v období pandemie covid-19. Bohemistyka. Poznaň: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 20-34, 20 s. ISSN 1642-9893. doi:10.14746/bo.2022.1.2.
   URL
   Název česky: Novotvary a internacionalismy v češtině v období pandemie covid-19
   Název anglicky: Neologisms and Internationalisms in Czech in the period of covid-19 pandemic
   čeština. Polsko.
   Klíčová slova anglicky: anglicisms, borrowings, coronavirus, internationalisms, neologisms
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D., učo 23879. Změněno: 15. 1. 2023 14:18.
  2. PAVERA, Slavomíra KLIMSZOVÁ, Ivona CINDLEROVÁ, CSEHIOVÁ, Đukičin VUČKOVIĆ, Gabriela ENTLOVÁ, GADUŠOVÁ, GÁL, Tereza GUZIUROVÁ, HAŠKOVÁ, HOLEČKOVÁ, HORHÁTH, Ivanović BIBIĆ, JOVANOVIĆ, KNEŽEVIĆ, KOVÁCZ, Krpálková KRELOVÁ, LOMNICKÝ, Eva MALÁ, MOGYORÓSI a Z et AL. Vzdělávání mentorů. Praha: Verbum, 2022. ISBN 978-80-87800-99-7.
   Název česky: Vzdělávání mentorů
   Název anglicky: Mentor training
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: mentor; mentee; mentoring; mentor training; novice teacher; career; communication

   Změnila: Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D., učo 23879. Změněno: 15. 1. 2023 14:51.

  2021

  1. KLIMSZOVÁ, MALÁ, Gabriela ENTLOVÁ, TRNOVÁ, GUZIUROVÁ, ŠIMONOVÁ, CINDLEROVÁ, PAVERA, Krpálková KRELOVÁ, HOLEČKOVÁ, VACÍNOVÁ, GADUŠOVÁ, HAŠKOVÁ, LOMNICKÝ, PREDANOCYOVÁ, STRANOVSKÁ, CSEHIOVÁ, HORVÁTH, SZARKA a TÓTH-BAKOS. Mentor training. Materials and tasks. https://www.mentra.ukf.sk/docs/MENTRA%20, 2021. ISBN 978-80-7599-294-9.
   URL
   Název česky: Mentor training. Materials and tasks.
   Název anglicky: Mentor training. Materials and tasks.
   angličtina. Slovensko.
   Klíčová slova anglicky: mentor, mentee, training, materials, tasks

   Změnila: Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D., učo 23879. Změněno: 15. 1. 2023 14:49.
  2. ENTLOVÁ, Gabriela. On Some English Tennis Loanwords Used in Czech Tennis Terminology. In 6th International Conference of English and American Studies, Silesian Studies in English - SILSE 2021. 2021.
   Název anglicky: On Some English Tennis Loanwords Used in Czech Tennis Terminology
   angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: tennis, sport, borrowing, loanword, Anglicism, terminology, calque, slang, vernacular, synonym
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnila: Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D., učo 23879. Změněno: 19. 2. 2022 13:55.

  2019

  1. ENTLOVÁ, Gabriela. Internacionalizace slovní zásoby v české sportovní terminologii z diachronního a synchronního hlediska. CASALC Review. 2019, roč. 2019, č. 1, s. 26-37, 11 s. ISSN 1804-9435.
   URL
   Název česky: Internacionalizace slovní zásoby v české sportovní terminologii z diachronního a synchronního hlediska
   Název anglicky: Internationalisation of Czech sports terminology from diachronic and synchronic views
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: internationasisation; Czech vocabulary; sports terminology; adaptation; Anglicisms; loanwords; borrowings
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D., učo 23879. Změněno: 5. 3. 2020 14:20.
  2. ENTLOVÁ, Gabriela. On Formal and Phonetic Adaptation of Some Geocaching Loanwords in Czech. In Marie Crhová, Michaela Weiss. Silesian Studies in English 2018: Proceedings of the 5th International Conference of English and American Studies. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 46-52. ISBN 978-80-7510-398-7.
   Název česky: Formální a fonetická adaptace vybraných výpůjček z oblasti geocachingu v češtině
   Název anglicky: On Formal and Phonetic Adaptation of Some Geocaching Loanwords in Czech
   RIV/47813059:19240/19:A0000531 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
   Entlová, Gabriela (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: borrowings; loanwords; Anglicisms; geocaching; kačer
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D., učo 48912. Změněno: 1. 4. 2020 08:09.
Zobrazeno: 3. 3. 2024 03:12