Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. TICHÝ, Martin a Jana CINDLEROVÁ. Obraz cholery v české populární literatuře počátku 20. století. Slavica Wratislavensia. 2023, neuveden, č. 177, s. 169-179. ISSN 0137-1150. doi:10.19195/0137-1150.177.15.
   URL
   Název anglicky: The representation of cholera in Czech popular literature in the early 20th century
   RIV: Článek v odborném periodiku. čeština. Polsko.
   Tichý, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) -- Cindlerová, Jana (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: cholera; Czech literature; popular literature; humor; drama
   Recenzováno: ano

   Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 3. 8. 2023 10:31.
  2. TICHÝ, Martin a Jana CINDLEROVÁ. Vstup Velké války do českého dramatu. In Wielkie tematy kultury v literaturach słowiańskich - Wojna. 2023.
   Název anglicky: Entry of the Great War into Czech Drama
   čeština. Polsko.
   Klíčová slova anglicky: First World War; drama; theatre
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 12. 12. 2023 09:59.

  2022

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Možnosti a meze loajality. Pokoušení Václava Havla v interpretaci Divadla Feste. In Mieczysław Balowski. Kody i antykody twórczości Václava Havla. Poznaň: Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, oddělení západoslovanských jazyků a literatur, 2022. s. 213-226. ISBN 978-83-63090-45-6.
   Název česky: Možnosti a meze loajality. Pokoušení Václava Havla v interpretaci Divadla Feste
   Název anglicky: Possibilities and Limits of Loyalty. The Temptation - a Drama written by Václav Havel - in the Interpretation of Feste Theatre
   RIV/47813059:19240/22:A0001118 Stať ve sborníku. čeština. Polsko.
   Cindlerová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Temptation; Václav Havel; Feste Theatre; Brno; play; production; Faust; loyalty; Charta 77; Jiří Honzírek
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 14. 3. 2023 00:21.

  2021

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2021, roč. 57, č. 33, s. 192-213, 296 s. ISSN 2787-9194.
   Musicologica Olomucensia is a peer-reviewed scholarly journal founded in 1993 at Palacký University, one of the oldest Central European universities. The journal is intended for the musicological community.
   Název česky: Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila
   Název anglicky: Hippodamia: A True Act of Crea􀆟 vity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil
   RIV/47813059:19240/21:A0000918 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
   Cindlerová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Karel Hugo Hilar; melodrama; Hippodamia; The Courtship of Pelops; The Reconciliation of Tantalus; The Death of Hippodamia; National Theatre Prague; staging
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 21. 2. 2022 01:26.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2021, roč. 33, June 2021, s. 192-213. ISSN 2787-9186.
   Musicologica Olomucensia je recenzovaný časopis,který je určen odborné muzikologické veřejnosti. Prezentuje historické, teoretické a analytické studie, které jsou výsledkem vědeckého výzkumu. Články jsou publikovány v anličtině, němčině, češtině nebo slo Musicologica Olomucensia je recenzovaný časopis,který je určen odborné muzikologické veřejnosti. Prezentuje historické, teoretické a analytické studie, které jsou výsledkem vědeckého výzkumu. Články jsou publikovány v anličtině, němčině, češtině nebo slo
   Název česky: Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila
   Název anglicky: Hippodamia: A True Act of Crea􀆟 vity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Karel Hugo Hilar; melodrama; Hippodamia; Th e Courtship of Pelops; Th e Reconciliation of Tantalus; Th e Death of Hippodamia; National Th eatre Prague; staging
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 21. 11. 2021 16:05.

  2020

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Divadlo v české kultuře. Opava: FPF SLU, 2020. 71 s.
   Název česky: Divadlo v české kultuře
   Název anglicky: Theater in Czech Culture
   RIV/47813059:19240/20:A0000700 Přehledové a vzdělávací texty. čeština. Česká republika.
   Cindlerová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Czech Theatre; Czech drama; history; culture

   Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 27. 1. 2021 23:28.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila. In Mezinárodní muzikologická konference Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele. Olomouc, 21.–23. září 2020. 2020.
   Pozvánka na konferenci. Pořádá Společnost Zdeňka Fibicha a Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
   Název česky: Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila
   Název anglicky: Hippodamia: The Act of Creativity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil
   RIV/47813059:19240/20:A0000701 Prezentace na konferencích. čeština. Česká republika.
   Cindlerová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Zdeněk Fibich; Jaroslav Vrchlický; melodrama; trilogy; Hippodamia; staging; The Courtship of Pelops; Karel Hugo Hilar; Otakar Ostrčil; Vlastislav Hofman; Otakar Hostinský; Jarmila Kronbauerová; National theatre Prague; critics
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 28. 1. 2021 00:47.
  3. CINDLEROVÁ, Jana. Soutěžní choreografie. Mistrovství ČR v POLE ART 2020. 6. místo - postup do finále - z důvodu COVID-19 přesunuto na 2021. 2020. vyd. Praha: ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, 2020.
   Domovská stránka soutěže
   Název česky: Soutěžní choreografie. Mistrovství ČR v POLE ART 2020. 6. místo - postup do finále - z důvodu COVID-19 přesunuto na 2021.
   Název anglicky: Competitive choreography. Czech Pole Art Championship 2020. 6th place - promotion to the final - due to COVID-19 moved to 2021.
   RIV/47813059:19240/20:A0000702 Umělecké realizace. čeština. Česká republika.
   Cindlerová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: championship; pole dance; semifinal; dance choreography

   Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 28. 1. 2021 02:26.

  2019

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Chvála pedagogickému bláznovství. Tvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2019, XXX, č. 3, s. 31, 32, 2 s. ISSN 1211-8001.
   Časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a mládež
   Název česky: Chvála pedagogickému bláznovství
   Název anglicky: The Praise of Being a Pedagogical Fool
   RIV/47813059:19240/19:A0000530 Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný). čeština. Česká republika.
   Cindlerová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Eva Salzmannová; acting; students; DAMU; acting teaching

   Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 5. 3. 2020 01:25.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. Výlet pana Broučka do 21. století. In Karel Steinmetz, David Kozel. Janáčkiana 2018. Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 95-102, 354 s. ISBN 978-80-7599-090-7.
   34. ročník muzikologické konference v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka
   Název česky: Výlet pana Broučka do 21. století
   Název anglicky: Mr. Brouček's Journey to the 21st Century
   RIV/47813059:19240/19:A0000519 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
   Cindlerová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Leoš Janáček; Svatopluk Čech; Sláva Daubnerová; Nation Theatre Prague
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Petra Skoumalová, učo 50554. Změněno: 22. 4. 2020 15:05.
  3. CINDLEROVÁ, Jana. Zlatý věk české divadelní kritiky. In Karla Hofmannová. Konference o kritice. Sborník 2018. 1. vyd. Brno: Syndikát novinářů jižní Moravy, 2019. s. 29-32, 58 s. ISBN 978-80-270-5824-2.
   Web konference, která vznikla jako reakce na upozaďování umělecké kritiky. Dává si za cíl na tento negativní fenomén reagovat a vyvolat diskuzi, která pomůže lépe pojmenovat důvody a dopady těchto faktů.
   Název česky: Zlatý věk české divadelní kritiky
   Název anglicky: Golden Age of Czech Theater Critics
   RIV/47813059:19240/19:A0000518 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
   Cindlerová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: theater; drama; critics; czech culture
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 31. 3. 2020 22:04.

  2018

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Dobrodružství (čapkovské) dramaturgie. In Festival Boskovice 2018. Boskovice: Festival Boskovice 2018, 2018.
   URL
   Název česky: Dobrodružství (čapkovské) dramaturgie
   Název anglicky: The Adventure of the (Čapek´s) Dramaturgy
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Čapek; dramaturgy; The White Disease

   Změnila: Ing. Pavla Víchová, učo 45388. Změněno: 14. 4. 2022 09:14.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. František Langer píše o divadle. In Tomáš Kubíček, Jan Wiendl. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky(Periodický tisk první republiky) (sborník z konference). první. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018. s. 187-198. ISBN 978-80-7051-267-8.
   Název česky: František Langer píše o divadle
   Název anglicky: František Langer wrights about the theatre
   RIV/47813059:19240/18:A0000344 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
   Cindlerová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Langer; theatre; dramatic text; critics
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 29. 3. 2019 12:35.
  3. CINDLEROVÁ, Jana. Nebeský návštěvník Františka Langera. In Mezinárodní literárně-historická konference Obraz cizince v literatuře. 2018.
   Mezinárodní konference pořádaná Katedrou českého jazyka a literatury PdF MU.
   Název česky: Nebeský návštěvník Františka Langera
   Název anglicky: Celestial Visitor in the Works of František Langer
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Langer; angel; euthanasia; death
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 5. 4. 2019 09:52.
  4. TICHÝ, Martin a Jana CINDLEROVÁ. První edice z díla Josefa Kodíčka. Česká literatura. Praha: ÚČL AVČR, 2018, roč. 2018, 1/2018, s. 113-118. ISSN 0009-0468.
   URL
   Název česky: První edice z díla Josefa Kodíčka
   Název anglicky: The First Edition of Josef Kodíček´s Work
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Kodíček; critics; Hilar
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D., učo 23924. Změněno: 5. 4. 2019 16:40.

  2017

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Stodesetiletá Pastorkyňa v dnešní obci. In Steinmetz, Karel - Kozel, David. Janáčkiana 2016. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2017. s. 57-61. ISBN 978-80-7464-920-2.
   Název anglicky: The Hundred-year-old Pastorkyňa in Current Life
   RIV/47813059:19240/17:A0000188 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
   Cindlerová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Brno; Pastorkyňa; opera; Glaser; theatre; performance
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 4. 4. 2018 08:17.
Zobrazeno: 2. 3. 2024 03:53