Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SICHÁLEK, Jakub, Jan HECZKO, Martin LÍBAL a Lucie RACSKOVÁ. Oráč z Čech – výzva školnímu literárnímu kánonu. Český jazyk a literatura. 2023, roč. 73, č. 5, s. 232-238. ISSN 0009-0786.

  2021

  1. HORSÁKOVÁ, Monika, Petr TESAŘ, Milan HES, Terezie HLAVÁČKOVÁ, Jan HECZKO, Kateřina HUBEROVÁ, Irena KAPUSTOVÁ, Iwona ŁYKO PLOS a Jiří SIOSTRZONEK. Média – Dějiny – Společnost : Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021. 136 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-493-9.
  2. HECZKO, Jan. Život jako příběh – je k žití? Giorgio Agamben a skrytá teologie narativity. In Horsáková, Monika. Média – Dějiny – společnost: Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 12–16. ISBN 978-80-7510-493-9.

  2018

  1. HECZKO, Jan. „Ne-jsoucí, ne-dané, ale velmi skutečné, protože oslovující.“ Ontologie uměleckého díla v úvahách Ladislava Hejdánka. In Martin Tichý – Jakub Sichálek. Mezi kritikou a poezií : Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 31-37. ISBN 978-80-7510-314-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 13:25