Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. PLANKOVÁ, Jindra a Anna PAJERSKÁ. Information Commons – principy a prvky v českých knihovnách. Knihovna - knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2018, roč. 29, č. 1, s. 54-65. ISSN 1801-3252.
 2. PLANKOVÁ, Jindra. Knihy léčí v každém věku. Knihovna Plus. Praha: Národní knihovna ČR, 2018, roč. 29, Září, mimořádné číslo, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 1801-5948.
 3. PLANKOVÁ, Jindra a Hana BAJEROVÁ. Uživatelské testování webového sídla Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 1801-5948. Praha: Národní knihovna ČR, 2018, roč. 14, č. 1, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1801-5948.
 4. 2017

 5. PLANKOVÁ, Jindra. Informační predátoři, aneb, jak se účinně bránit. In Stasselová, Silvia; Kmeťová, Jitka. Infos2017: zborník príspevkov z 39. medzinárodného informatického sympózia: Transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie. 1. vyd. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, 2017. s. 65-74. ISBN 978-80-89586-09-7.
 6. PLANKOVÁ, Jindra. Informační vzdělávání na cestě k inkluzi. In Kutnarová, Andrea. INFORUM 2017: 23. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. 1. vyd. Praha: Albertina icome Praha, 2017. s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1801-2213.
 7. 2016

 8. PLANKOVÁ, Jindra, Světlana HRABINOVÁ a Martina KOVÁŘOVÁ. Education Towards Vocational (Non)qualification: Vzděláním k profesní (ne)kvalifikaci. In Libraries V4 in the Decoy of Digital Age: Proceedings of the 6th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries. Brno: Moravská zemská knihovna, 2016. s. 169-189. ISBN 978-80-7051-216-6.
 9. PLANKOVÁ, Jindra. Informační pedátoři a jiná řešení. In INFORUM 2016: 22. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2016. 11 s. ISSN 1801-2213.
 10. PLANKOVÁ, Jindra. Predátorské časopisy: výtah z textu předneseného autorkou na konferenci INFORUM 2016 a publikovaného v konferenčním sborníku dané konference. Knihovna Plus. Praha: Národní knihovna ČR, 2016, roč. 12, mimořádné číslo, 3 s. ISSN 1801-5948.
 11. 2015

 12. PLANKOVÁ, Jindra, Světlana HRABINOVÁ a Martina KOVÁŘOVÁ. Analýza profilových obrázků uživatelů Facebooku. ITlib: Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2015, roč. 19, č. 2, s. 53-63. ISSN 1335-793X.
 13. PLANKOVÁ, Jindra. Brány Open Access otevřeny. In INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2015. 7 s. ISSN 1801-2213.
 14. PLANKOVÁ, Jindra a Světlana HRABINOVÁ. Na cestě od otevřeného přístupu k otevřenému vzdělávání. In Infos 2015: 38. medzinárodné informatické sympózium. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2015. s. 288-307, 10 s. ISBN 978-80-89586-08-0.
 15. 2014

 16. PLANKOVÁ, Jindra. Education Information Professionals at the Department of Information Science in Opava. In INFODAYS 2014. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví, FF, Univerzita Karlova v Praze, 2014. 45 s.
 17. PLANKOVÁ, Jindra. Etické a mravní standardy informační společnosti. In Matula, Kamil et al. Acta bibliothecalia et informatica. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 33-48. ISBN 978-80-7510-042-9.
 18. PLANKOVÁ, Jindra. Odstíny a nuance Open Access. In INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2014. 6 s. ISSN 1801-2213.
 19. 2013

 20. PLANKOVÁ, Jindra. Elektronické informační zdroje ve výuce odborných předmětu na Ústavu informatiky FPF SU v Opavě. In INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2013. 5 s. ISSN 1801-2213.
 21. PLANKOVÁ, Jindra. Trendy "Open Access" a jejich využití. In Infos 2013: 37. medzinárodné informatické sympózium. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov; Albertina icome, 2013. s. 175-187. ISBN 978-80-89586-07-3.
 22. PLANKOVÁ, Jindra a Světlana HRABINOVÁ. Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá skrytá místa! Knihovna Plus. Praha: Národní knihovna ČR, 2013, č. 1, 10 s. ISSN 1801-5948.
 23. 2012

 24. PLANKOVÁ, Jindra a Jiřina KUDELOVÁ. Informační zdroje pro VaV na Slezské univerzitě v Opavě: poster. In INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2012. 6 s. ISSN 1801-2213.
 25. PLANKOVÁ, Jindra. Otevřený přístup k odborným informacím. In Knižnica a jej miesto v elektronickom informačnom prostredí. Zvolen: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, 2012. 13 s. ISBN 978-80-228-2389-0.
 26. PLANKOVÁ, Jindra. Politika Evropské unie v oblasti "Open Access" - výzvy, přínosy. In INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2012. 10 s. ISSN 1801-2213.
 27. PLANKOVÁ, Jindra. Světové hnutí Open Access - revoluce v přístupu k odborným informacím. Informačný bulletin ÚK SAV. Bratislava: Ústredná knižnica SAV, 2012, roč. 42, č. 2, s. 11-37. ISSN 0139-9993.
 28. 2011

 29. PLANKOVÁ, Jindra. Mezinárodní trendy v "Open Access" - institucionální repozitáře a jejich registry. In INFORUM 2011: 17. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2011. 10 s. ISSN 1801-2213.
 30. PLANKOVÁ, Jindra. Open Access - principy, problémy a východiska. In Stasselová, Silvia. Infos 2011: 36. medzinárodné informatické sympózium. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov; Albertina icome, 2011. s. 216-226. ISBN 978-80-970693-0-8.
 31. PLANKOVÁ, Jindra. Trendy "Open Access" a jejich využití. In Open Access aneb Open your mind! Praha: Národní technická knihovna, 2011. 29 s.
 32. 2010

 33. PLANKOVÁ, Jindra. Faktory a prvky systému "Open Access" - uplatnění při komunikaci odborných informací. In INFORUM 2010: 16. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2010. 10 s. ISSN 1801-2213.
 34. PLANKOVÁ, Jindra. Kompetence pro život v 21. století: vzdělávání informačních profesionálů. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2010. s. 174-188. ISBN 978-80-86249-59-9.
 35. PLANKOVÁ, Jindra. Možnosti "Open Access": využití v odborných knihovnách. In Foberová, Libuše. Kniha v 21. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. 14 s.
 36. PLANKOVÁ, Jindra. "Open Access" - principy, přínosy a problémy. In Kelemen, Jozef; Kvasnička, Vladimír. Kognice a umělý život X. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 285-288. ISBN 978-80-7248-589-5.
 37. PLANKOVÁ, Jindra. Systémy elektronické komunikace dokumentů a jejich význam v informační společnosti. Knihovna - knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2010, roč. 21, č. 2, s. 021-038. ISSN 1801-3252.
 38. PLANKOVÁ, Jindra. Školy nabízející studium knihovnictví a informačních služeb: oddělení informační vědy Ústavu informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě. Bulletin SKIP. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2010, roč. 19, č. 2, s. 18 a 31, 2 s. ISSN 1210-0927.
 39. PLANKOVÁ, Jindra. viXra.org - alternativní elektronický archiv pro vědu a matematiku. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2010, roč. 14, č. 10, 5 s. ISSN 1212-5075.
 40. 2009

 41. PLANKOVÁ, Jindra. Fenomén "Open Access" - iniciativy, význam, přínosy. In INFORUM 2009: 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2009. 9 s. ISSN 1801-2213.
 42. PLANKOVÁ, Jindra. Information or Knowledge Society?: Qualification for 21st Century. In V Forum Bibliotekarzy Województwa Ślaskiego: Przyslość bibliotek - biblioteki przyslośći. Czestochowa: Akademia Polonijnej w Czestochowie, 2009. 16 s.
 43. PLANKOVÁ, Jindra. Na prahu znalostní společnosti: soudobé změny a jejich vliv na oblast vědeckých knihoven. In Dostálová, Zuzana. Kniha v 21. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. 13 s.
 44. PLANKOVÁ, Jindra. "Open Access" - možnosti, principy, přínosy. In Elektronické informační zdroje pro technické obory. Praha: Národní technická knihovna, 2009. 14 s.
 45. PLANKOVÁ, Jindra. Systémy elektronické komunikace dokumentů. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov; Albertina icome, 2009. s. 123-138. ISBN 978-80-969674-3-8.
 46. PLANKOVÁ, Jindra. Významný mezník v oblasti Open Access. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2009, roč. 13, č. 11, 7 s. ISSN 1212-5075.
 47. 2008

 48. PLANKOVÁ, Jindra. Meziknihovní služby v České republice. In Elektronické studijní texty. 2008. vyd. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008. 84 s.
 49. PLANKOVÁ, Jindra. Otázka budoucnosti fenoménu Open Access: závěrečné zamyšlení nad aktuálním tématem. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2008, roč. 12, č. 6, 5 s. ISSN 1212-5075.
 50. PLANKOVÁ, Jindra. Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor informační věda a knihovnictví. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2008, roč. 12, č. 5, 7 s. ISSN 1212-5075.
 51. PLANKOVÁ, Jindra. Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor počítačová věda. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2008, roč. 12, č. 4, 6 s. ISSN 1212-5075.
 52. PLANKOVÁ, Jindra. Podstatné faktory a složky v systému Open Access. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2008, roč. 12, č. 1, 6 s. ISSN 1212-5075.
 53. PLANKOVÁ, Jindra. Technická řešení pro otevřený přístup. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2008, roč. 12, č. 2, 13 s. ISSN 1212-5075.
 54. PLANKOVÁ, Jindra. Zdroje informací s otevřeným přístupem. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2008, roč. 12, č. 3, 10 s. ISSN 1212-5075.
 55. 2007

 56. PLANKOVÁ, Jindra. Fenomén open access v informační společnosti. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 9, 2 s. ISSN 1212-5075.
 57. PLANKOVÁ, Jindra. Charakteristika vybraných zahraničních systémů a služeb dodávání dokumentů. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 4, 13 s. ISSN 1212-5075.
 58. PLANKOVÁ, Jindra. Klíčové iniciativy Open Access - "3B". Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 12, 7 s. ISSN 1212-5075.
 59. PLANKOVÁ, Jindra. Komunikace znalostí nebo informací?: zamyšlení nad aktuálními problémy. ITlib: Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2007, roč. 11, č. 3, s. 56-58. ISSN 1335-793X.
 60. PLANKOVÁ, Jindra. Konference Kniha v 21. století. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 3, 7 s. ISSN 1212-5075.
 61. PLANKOVÁ, Jindra. Na prahu informační společnosti. In Infos 2007: 34. medzinárodné informatické sympózium. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov; Albertina icome, 2007. 10 s. ISBN 978-80-969674-0-7.
 62. PLANKOVÁ, Jindra. Nabídka systémů a služeb dodávání dokumentů v České republice. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 5, 8 s. ISSN 1212-5075.
 63. PLANKOVÁ, Jindra. Obecné souvislosti Open Access - zamyšlení nad aktuálním problémem. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 10, 8 s. ISSN 1212-5075.
 64. PLANKOVÁ, Jindra. Srovnání a hodnocení elektronických informačních zdrojů. In Foberová, Libuše. Kniha v 21. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. s. 105-114.
 65. PLANKOVÁ, Jindra. Sympozium INFOS 2007. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 5, 2 s. ISSN 1212-5075.
 66. PLANKOVÁ, Jindra. Systémy elektronické komunikace dokumentů. In Poláčiková, Alena. Elektronické služby v znalostnej spoločnosti. Zvolen: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, 2007. 11 s. ISBN 978-80-228-1778-3.
 67. PLANKOVÁ, Jindra. Terminologické záležitosti Open Access. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 11, 7 s. ISSN 1212-5075.
 68. PLANKOVÁ, Jindra. Tradiční metody užití knihovních materiálů: souvislosti, charakteristiky a postavení služeb MVS, MMVS. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 1, 16 s. ISSN 1212-5075.
 69. PLANKOVÁ, Jindra. Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 2, 11 s. ISSN 1212-5075.
 70. PLANKOVÁ, Jindra. Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 3, 8 s. ISSN 1212-5075.
 71. PLANKOVÁ, Jindra. Zamyšlení nad budoucností dodávání dokumentů a meziknihovními službami. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2007, roč. 11, č. 6, 5 s. ISSN 1212-5075.
 72. 2006

 73. PLANKOVÁ, Jindra. Knihovnické a informační profese; Informační služby - výpůjční služby; Informační vzdělávání: výklad hesel. In Ressler, Miroslav. Informační vědy a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví: výběr z hesel v databázi TDKIV. 2006. vyd. Praha: VŠCHT; Národní knihovna ČR, 2006. ISBN 80-7080-599-4.
 74. PLANKOVÁ, Jindra. Obecné aspekty vzniku a rozšíření služeb dodávání dokumentů. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2006, roč. 10, č. 10, 12 s. ISSN 1212-5075.
 75. PLANKOVÁ, Jindra. Příprava uživatelů informací: netradiční pohled na VŠ výuku, jako součást přípravy uživatelů informací. In Foberová, Libuše. Kniha v 21. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. s. 93-100.
 76. PLANKOVÁ, Jindra. Služby typu "document delivery" v informační praxi. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2006, roč. 10, č. 9, 2 s. ISSN 1212-5075.
 77. PLANKOVÁ, Jindra. Svobodný přístup k dborným informacím - hrozba nebo výzva? In INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2006. 8 s. ISSN 1801-2213.
 78. PLANKOVÁ, Jindra. Technické a technologické předpoklady služeb dodávání dokumentů. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2006, roč. 10, č. 12, 13 s. ISSN 1212-5075.
 79. PLANKOVÁ, Jindra. Terminologické otázky dodávání dokumentů: na cestě od MVS a DDS k EDD. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2006, roč. 10, č. 11, 8 s. ISSN 1212-5075.
 80. 2004

 81. PLANKOVÁ, Jindra. Služby typu DDS. ITlib: Informačné technológie a knižnice. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2004, roč. 8, č. 1, s. 24-26. ISSN 1335-793X.
 82. 2002

 83. PLANKOVÁ, Jindra. Osudy knihovny Karla staršího ze Žerotína. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2002, roč. 16, č. 2, s. 2-6. ISSN 1804-4255.
 84. 2000

 85. PLANKOVÁ, Jindra. Knihovní informační systémy. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2000, roč. 4, č. 6, 2 s. ISSN 1212-5075.
 86. PLANKOVÁ, Jindra. Knihovní informační systémy aneb Co přineslo Inforum 2000. Čtenář: měsíčník pro práci s knihou. Kladno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2000, roč. 52, 7/8, s. 202-203. ISSN 0011-2321.
 87. PLANKOVÁ, Jindra. Legislativní dokumenty pro meziknihovní výpůjční služby (MVS) v České republice. In Sedláčková, Beáta. Acta bibliothecalia et informatice 3. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2000. s. 53-67. ISBN 80-7248-095-2.
 88. PLANKOVÁ, Jindra. Seminář o elektronických službách. Čtenář: měsíčník pro práci s knihou. Kladno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2000, roč. 52, č. 6, s. 177-178. ISSN 0011-2321.
 89. 1999

 90. PLANKOVÁ, Jindra. Co přinesla Celostátní porada vysokoškolských knihoven 1999? Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 1999, roč. 3, č. 11, 2 s. ISSN 1212-5075.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2021 17:11