Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2020

  1. GONGOL, Tomáš. Právo mezinárodního obchodu (Vybrané otázky smluvního práva v mezinárodním obchodě): Distanční studijní text. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2020. 157 s.
  2. 2019

  3. GONGOL, Tomáš a Radka ZAHRADNÍKOVÁ. International Court Jurisdiction in Disputes Concerning Unlawful use of Trademarks on the Internet. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review. 2019, roč. 10, č. 1, s. 91-102. ISSN 1804-6746. doi:10.2478/danb-2019-0005.
  4. GONGOL, Tomáš. Trademark infringements in the domain .cz. E+M Ekonomie a Management. 2019, roč. 22, č. 4, s. 162-181. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-4-011.
  5. 2014

  6. GONGOL, Tomáš a Michael MÜNSTER. Obchodní právo po rekodifikaci soukromého práva v České republice: Pro prezenční formu studia. 1. vyd. Karviná, 2014. 139 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2022 11:56