Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. RŮČKOVÁ, Petra a Nicole ŠKULÁŇOVÁ. How do selected determinants affect financial structure in manufacturing industry in selected countries of Central and Eastern Europe. Acta academica karviniensia. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2021, roč. 21, č. 2, s. 66-83. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2021.013.
  URL
  Název česky: Jak vybrané determinanty ovlivňují finanční strukturu ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných zemích střední a východní Evropy

  Změnila: Ing. Nicole Škuláňová, učo 38187. Změněno: 21. 1. 2022 10:01.
 2. RŮČKOVÁ, Petra a Nicole ŠKULÁŇOVÁ. How Selected Macroeconomic Factors Affect the Corporate Profitability of Transportation and Storage Companies in Selected European Economies. Acta VŠFS. Praha: University of Finance and Administration, 2021, roč. 15, č. 2, s. 176-197. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-03.
  URL
  Změnila: Ing. Nicole Škuláňová, učo 38187. Změněno: 21. 1. 2022 09:56.
 3. RŮČKOVÁ, Petra a Nicole ŠKULÁŇOVÁ. THE DETERMINATION OF FINANCIAL STRUCTURE IN AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING INDUSTRY IN SELECTED COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT. LIBEREC: Technická univerzita v Liberci, 2021, roč. 24, č. 3, s. 58-78. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-03-004.
  URL
  Název česky: Determinanty kapitálové struktury v zemědělství ve vybraných zemích střední a východní Evropy
  Název anglicky: THE DETERMINATION OF FINANCIAL STRUCTURE IN AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING INDUSTRY IN SELECTED COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE
  RIV/47813059:19520/21:A0000224 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Růčková, Petra (203 Česká republika, garant, domácí) -- Škuláňová, Nicole (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Financial structure; profitability; liquidity; non-debt tax shield; asset structure; GDP; inflation; interest rate;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Miroslava Snopková, učo 43819. Změněno: 12. 4. 2022 15:58.
 4. 2020

 5. RŮČKOVÁ, Petra a Daniel STAVÁREK. Are there differences in the use of debt capital in enterprises of different size? International Journal of Monetary Economics and Finance. 2020, roč. 13, č. 2, s. 163-176. ISSN 1752-0479. doi:10.1504/IJMEF.2020.107698.
  URL
  Název anglicky: Are there differences in the use of debt capital in enterprises of different size?
  RIV/47813059:19520/20:A0000143 Článek v odborném periodiku. angličtina. Švýcarsko.
  Růčková, Petra (203 Česká republika, garant, domácí) -- Stavárek, Daniel (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: financial sources; capital structure; enterprise size; capital price; ROA; return on assets; fixed assets; GMM method
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., učo 20180. Změněno: 6. 10. 2020 08:44.
 6. RŮČKOVÁ, Petra a Nicole ŠKULÁŇOVÁ. What determines leverage in selected countries of Central and Eastern Europe in the automotive industry. Journal of Administrative and Business Studies. TAF Publishing, 2020, roč. 6, č. 5, s. 205-221, 19 s. ISSN 2414-309X. doi:10.20474/jabs-6.5.5.
  Webové stránky časopisu
  angličtina. Španělsko.
  Klíčová slova anglicky: Financial structure, Profitability, Liquidity, Non-debt tax shield, Asset structure, GDP, Inflation, Interest rate

  Změnila: Ing. Nicole Škuláňová, učo 38187. Změněno: 22. 12. 2020 09:01.
 7. 2019

 8. HERYÁN, Tomáš a Petra RŮČKOVÁ. Financial variables affecting the liquidity of those profitable medium-sized companies within tourism in Bulgaria, the Czech Republic and Poland. In Sonia Mileva, Nikolina Popova. Research, Development and Education in Tourism. 2019. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. s. 181-198. ISBN 978-1-5275-3719-4.
  Zde je možno knihu zakoupit
  angličtina. Velká Británie.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Tomáš Heryán, Ph.D., učo 16183. Změněno: 10. 1. 2020 15:09.
 9. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 160 s. ISBN 978-80-271-2028-4.
  Název česky: Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi
  Název anglicky: Financial analysis: methods, ratios, practice application

  Klíčová slova anglicky: financial analysis, annual report, financial statements, ratios, solvency and bankruptcy models
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., učo 48730. Změněno: 27. 1. 2020 13:43.
 10. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční plánování a rozpočtování. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019.
  Název česky: Finanční plánování a rozpočtování
  Název anglicky: Financial planning and budgeting

  Změnila: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., učo 48730. Změněno: 6. 12. 2019 11:57.
 11. 2018

 12. ŠELIGOVÁ, Markéta a Petra RŮČKOVÁ. Nákladové účetnictví: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 144 s. ISBN 978-80-7510-310-9.
  Název česky: Nákladové účetnictví: Distanční studijní text
  čeština.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Petra Višnická, učo 54899. Změněno: 18. 3. 2020 12:28.
 13. 2017

 14. RŮČKOVÁ, Petra. HODNOCENÍ VLIVU RENTABILITY NA VOLBU ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY V OBLASTI ENERGETIKY. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D. 2017, Neuveden, č. 39, s. 140-150. ISSN 1804-8048.
  URL
  Název česky: HODNOCENÍ VLIVU RENTABILITY NA VOLBU ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY V OBLASTI ENERGETIKY
  Název anglicky: EVALUATION OF PROFITABILITY IMPACT ON SELECTION OF FINANCING SOURCES UNDER CONDITIONS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES IN THE FIELD OF POWER ENGINEERING
  RIV/47813059:19520/17:00010970 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Růčková, Petra (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: debt/equity ratio; profitability; capital structure; panel regression; correlation analysis

  CHYBA! Není vyplněno EID výsledku v databázi Scopus. Povinné pro poddruh Jsc.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:58.
 15. RŮČKOVÁ, Petra a René WOLNY. The Impact of Capital Structure on Profitability: An Empirical Analysis of Energy Sector in Czech Republic, Slovak Republic and Republic of Poland. In Proceedings of 20th International Scientific Conference Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 721 - 730. ISBN 978-80-7509-499-5.
  Název anglicky: The Impact of Capital Structure on Profitability: An Empirical Analysis of Energy Sector in Czech Republic, Slovak Republic and Republic of Poland.
  RIV/47813059:19520/17:00010996 Stať ve sborníku. angličtina.
  Růčková, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Wolny, René (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: profitability; debt resources; return on equity; return on assets; GMM

  Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:58.
 16. 2016

 17. RŮČKOVÁ, Petra. Effect of Liquidity and Profitability on Use of Debt Finance Sources in Manufacturing Industry's Companies in V4 Countries. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2016. s. 333-341. ISBN 978-80-7510-186-0.
  Název anglicky: Effect of Liquidity and Profitability on Use of Debt Finance Sources in Manufacturing Industry's Companies in V4 Countries

  Klíčová slova anglicky: liquidity, profitability,debt finances,panel regression,correlation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., učo 48730. Změněno: 21. 10. 2021 11:26.
 18. 2015

 19. RŮČKOVÁ, Petra a Tomáš HERYÁN. THE CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT IN COMPANIES OF SELECTED BUSINESS BRANCHES OF BUILDING IN CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. Prague Economic Papers. PRAGUE 3: UNIV ECONOMICS-PRAGUE, 2015, roč. 24, č. 6, s. 699-714. ISSN 1210-0455.
  angličtina.
  Klíčová slova anglicky: capital structure; return on equity; debt/equity ratio; domestic and foreign owners; GMM panel regression

  Změnila: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., učo 48730. Změněno: 21. 10. 2021 11:29.
 20. 2014

 21. RŮČKOVÁ, Petra. Analysis of the Relation Between Liquidity and Selected Indicators From the View of Solvency in Selected Business Branches. PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING. KARVINA: SILESIAN UNIV OPAVA, SCHOOL BUSINESS ADMINISTRATION KARVINA, 2014, s. 354-365.
  angličtina.
  Klíčová slova anglicky: liquidity; claims; liabilities; supplier credit time; development of the economic cycle

  Změnila: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., učo 48730. Změněno: 21. 10. 2021 11:31.
 22. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. 107 s. ISBN 978-80-7510-024-5.
  Název česky: Finanční analýza
  Název anglicky: Financial analysis

  Klíčová slova anglicky: financial analysis, financial statements, methods of financial analysis

  Změnila: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., učo 48730. Změněno: 14. 3. 2020 13:35.
 23. RŮČKOVÁ, Petra a Tomáš HERYÁN. The Capital Structure Management in Companies from the Building Area in Conditions of the Czech Republic. PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING. KARVINA: SILESIAN UNIV OPAVA, SCHOOL BUSINESS ADMINISTRATION KARVINA, 2014, s. 366-375.
  angličtina.
  Klíčová slova anglicky: capital structure; return on equity; debt/equity ratio; domestic and foreign owners; GMM panel regression

  Změnila: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., učo 48730. Změněno: 21. 10. 2021 11:32.
Zobrazeno: 14. 8. 2022 18:30