Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. RŮČKOVÁ, Petra a Daniel STAVÁREK. Are there differences in the use of debt capital in enterprises of different size? International Journal of Monetary Economics and Finance. 2020, roč. 13, č. 2, s. 163-176. ISSN 1752-0479. doi:10.1504/IJMEF.2020.107698.
 2. RŮČKOVÁ, Petra a Nicole ŠKULÁŇOVÁ. What determines leverage in selected countries of Central and Eastern Europe in the automotive industry. Journal of Administrative and Business Studies. TAF Publishing, 2020, roč. 6, č. 5, s. 205-221, 19 s. ISSN 2414-309X. doi:10.20474/jabs-6.5.5.
 3. 2019

 4. HERYÁN, Tomáš a Petra RŮČKOVÁ. Financial variables affecting the liquidity of those profitable medium-sized companies within tourism in Bulgaria, the Czech Republic and Poland. In Sonia Mileva, Nikolina Popova. Research, Development and Education in Tourism. 2019. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. s. 181-198. ISBN 978-1-5275-3719-4.
 5. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 160 s. ISBN 978-80-271-2028-4.
 6. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční plánování a rozpočtování. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019.
 7. 2018

 8. ŠELIGOVÁ, Markéta a Petra RŮČKOVÁ. Nákladové účetnictví: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 144 s. ISBN 978-80-7510-310-9.
 9. 2017

 10. RŮČKOVÁ, Petra. HODNOCENÍ VLIVU RENTABILITY NA VOLBU ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY V OBLASTI ENERGETIKY. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D. 2017, Neuveden, č. 39, s. 140-150. ISSN 1804-8048.
 11. RŮČKOVÁ, Petra a René WOLNY. The Impact of Capital Structure on Profitability: An Empirical Analysis of Energy Sector in Czech Republic, Slovak Republic and Republic of Poland. In Proceedings of 20th International Scientific Conference Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 721 - 730. ISBN 978-80-7509-499-5.
 12. 2014

 13. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. 107 s. ISBN 978-80-7510-024-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 8. 2021 13:40