Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HOVORKA, Jan, Miloš ZAPLETAL, Jan HLADÍK a Juráň STANISLAV. Metodika experimentálního stanovení emisní mohutnosti vybraných zdrojů aerosolu. 2021.
  Název česky: Metodika experimentálního stanovení emisní mohutnosti vybraných zdrojů aerosolu
  Název anglicky: Methodology of experimenatal determination of aerosol flows of selected aerosol sources
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: aerosol flows; aerosol concentration gradient; measurement
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 18. 6. 2021 03:03.
 2. 2020

 3. SAMEC, Pavel, Miloš ZAPLETAL a Matěj HORÁČEK. Forest Transformation Urgency for Topsoil Diversity Optimization during Environmental Change. Journal of Landscape Ecology. 2020, roč. 13, č. 3, s. 79-106. ISSN 1805-4196. doi:10.2478/jlecol-2020-0018.
  URL
  Název anglicky: Forest Transformation Urgency for Topsoil Diversity Optimization during Environmental Change
  RIV/47813059:19630/20:A0000099 Článek v odborném periodiku. angličtina. Polsko.
  Zapletal, Miloš (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: acid deposition; biogeographical division; ecosystem diversity; forest restoration

  Změnila: Mgr. Pavlína Jalůvková, učo 25213. Změněno: 19. 3. 2021 15:10.
 4. ZAPLETAL, Miloš, Vít KAŠPAR, Jiří BÍLEK, Pavel SAMEC, Pavlína VÍCHOVÁ, Stanislav JURÁŇ a Jan HLADÍK. Modelování záchytu emisí látek znečišťujících ovzduší stávající a navrhovanou vegetací v okolí průmyslového podniku. In Mačala, Jozef; Buryan, Petr; Burda, Cyril; Carach, Viliam; Dědič, Kurt; Fischerová, Gabriela; Jedlička, Jiří; Kocunová, Zuzana; Ladomerský, Juraj; Lukáčková, Blanka; Malichár, Pavol; Motaj, Martin; Szemesová, Janka; Šoltés, Jozef. Ochrana ovzdušia 2020. Bratislava, Slovenská republika: Kongres STUDIO, spol. s r. o., 2020. s. 70-78. ISBN 978-80-89565-45-0.
  URL
  Název česky: Modelování záchytu emisí látek znečišťujících ovzduší stávající a navrhovanou vegetací v okolí průmyslového podniku
  Název anglicky: Modeling of the Capture of Air Pollutants in the Vicinity of an Industrial Enterprise
  RIV/47813059:19630/20:A0000044 Stať ve sborníku. čeština. Slovensko.
  Zapletal, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Hladík, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: pollutants;deposition flux;pollutant removal;urban vegetation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 16. 3. 2021 14:53.
 5. SAMEC, Pavel, Miloš ZAPLETAL, Petr LUKES a Pavel ROTTER. Spatial lag effect of aridity and nitrogen deposition on Scots pine (Pinus sylvestris L.) damage. Environmental Pollution. 2020, roč. 265, October, s. "114352-1"-"114352-11", 11 s. ISSN 0269-7491. doi:10.1016/j.envpol.2020.114352.
  URL
  Název anglicky: Spatial lag effect of aridity and nitrogen deposition on Scots pine (Pinus sylvestris L.) damage
  RIV/47813059:19630/20:A0000066 Článek v odborném periodiku. angličtina. Velká Británie.
  Zapletal, Miloš (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Pine forest; Forest decline; Environmental change; Geographically weighted regression
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Pavlína Jalůvková, učo 25213. Změněno: 19. 4. 2021 21:38.
 6. SAMEC, Pavel, Petra RYCHTECKÁ, Romana KUDĚLKOVÁ, Miloš ZAPLETAL, Radek BARVÍŘ, Vít VOŽENÍLEK a Alena VONDRÁKOVÁ. Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5857-1.
  Název anglicky: Permanent abiotic predisposition of the forest decline

  Klíčová slova anglicky: forests, forest decline, abiotic factors, forest condition

  Změnila: Mgr. Pavlína Jalůvková, učo 25213. Změněno: 7. 4. 2021 10:16.
 7. 2019

 8. ZAPLETAL, Miloš a Pavel MIKUŠKA. Ammonia emissions and dry deposition in the vicinity of dairy farms. Atmósfera. 2019, roč. 32, č. 4, s. 337-350. ISSN 0187-6236. doi:10.20937/ATM.2019.32.04.06.
  URL
  RIV/47813059:19240/19:A0000538 Článek v odborném periodiku. angličtina. Mexiko.
  Zapletal, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Mikuška, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: emission rates; moisture (H2O) balance; ammonia; stomatal uptake; dry deposition; resistance model
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 22. 3. 2020 06:35.
 9. ZAPLETAL, Miloš. Ochrana ovzduší: Distanční studijní text. 1. vyd. 2019. 115 s.
  Název česky: Ochrana ovzduší: Distanční studijní text
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Petra Višnická, učo 54899. Změněno: 24. 5. 2020 20:41.
 10. ZAPLETAL, Miloš a Ivan MURIN. Úloha ekomuzea v ochraně přírodního dědictví. In Eva Kuminková. Muzea v přírodě: jedinečná cesta muzejnictví. Rožnov pod Radhoštěm: Národní muzeum v přírodě, 2019. s. 45-52. ISBN 978-80-87210-72-7.
  URL
  Název česky: Úloha ekomuzea v ochraně přírodního dědictví
  Název anglicky: The role of the ecomuseum in the protection of natural heritage
  RIV/47813059:19630/19:A0000043 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Zapletal, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ecomuseum; natural heritage; landscape; traditional ecological knowledge
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 10. 9. 2020 15:15.
 11. POLÁŠEK, Martin a Miloš ZAPLETAL. Základní východiska metodiky monitorování látek znečišťujících ovzduší na sbírkové předměty uložené v pevnostních objektech z 2. světové války. Časopis Slezského zemského muzea. Série B, Vědy historické. 2019, roč. 68, č. 3, s. 269-279. ISSN 1211-3131.
  Domovská stránka časopisu Slezského zemského muzea, série B. Časopis SZM série B 2019 - cislo 3, str. 269-279 (kompletní číslo časopisu)
  Název česky: Základní východiska metodiky monitorování látek znečišťujících ovzduší na sbírkové předměty uložené v pevnostních objektech z 2. světové války
  Název anglicky: Basic starting points of the methology for monitoring the influence of air pollutants on collection objects deposited in fortified premises from World war II
  RIV: Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Zapletal, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: World War II millitary objects care; museum items; ventilation; preventive conservation; depository; museum collections
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 22. 4. 2021 19:07.
 12. 2018

 13. ZAPLETAL, Miloš, Stanislav JURÁŇ, Václav KRPEŠ, Karel MICHNA, Magda EDWARDS-JONÁŠOVÁ a Pavel CUDLÍN. Effect of Ozone Flux on Selected Structural and Antioxidant Characteristics of a Mountain Norway Spruce Forest. Baltic Forestry. 2018, roč. 24, č. 2, s. 261-267. ISSN 1392-1355.
  URL
  RIV/47813059:19240/18:A0000282 Článek v odborném periodiku. angličtina. Litva.
  Zapletal, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Juráň, Stanislav (203 Česká republika) -- Krpeš, Václav (203 Česká republika) -- Michna, Karel (203 Česká republika) -- Edwards-Jonášová, Magda (203 Česká republika) -- Cudlín, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: POD_1; mesophyll; intercellular; beta-carotene; lutein
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 4. 4. 2019 11:29.
 14. JURÁŇ, Stanislav, Magda EDWARDS-JONÁŠOVÁ, Pavel CUDLÍN, Miloš ZAPLETAL, Ladislav ŠIGUT, John GRACE a Otmar URBAN. Prediction of ozone effects on net ecosystem production of Norway spruce forest. iForest. 2018, roč. 11, December, s. 743-750. ISSN 1971-7458. doi:10.3832/ifor2805-011.
  URL
  RIV/47813059:19240/18:A0000281 Článek v odborném periodiku. angličtina. Itálie.
  Juráň, Stanislav (203 Česká republika) -- Edwards-Jonášová, Magda (203 Česká republika) -- Cudlín, Pavel (203 Česká republika) -- Zapletal, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Šigut, Ladislav (203 Česká republika) -- Grace, John (826 Velká Británie) -- Urban, Otmar (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: carbon; CO2 assimilation; model; stomatal ozone flux
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 4. 4. 2019 10:11.
 15. 2017

 16. SAMEC, Pavel, Jan CAHA, Miloš ZAPLETAL, Pavel TUČEK, Pavel CUDLÍN a Miloš KUČERA. Discrimination between acute and chronic decline of Central European forests using map algebra of the growth condition and forest biomass fuzzy sets: A case study. Science of the Total Environment. 2017, roč. 599-600, December, s. 899-909. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.05.023.
  Science of the Total Environment
  RIV/47813059:19240/17:A0000199 Článek v odborném periodiku. angličtina. Nizozemsko.
  Samec, Pavel (203 Česká republika) -- Caha, Jan (203 Česká republika) -- Zapletal, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Tuček, Pavel (203 Česká republika) -- Cudlín, Pavel (203 Česká republika) -- Kučera, Miloš (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: abiotic predictors; forest decline; fuzzy modelling; nitrogen deposition; soil carbon
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 6. 4. 2018 09:49.
 17. ZAPLETAL, Miloš a Filip DVOŘÁK. Mapování zátěže znečištěným ovzduším na vybrané objekty městského hřbitova v Opavě. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2017, roč. 66, 1-2, s. 73-83. ISSN 1211-3131.
  Časopis Slezského zemského muzea, série B
  Název anglicky: Mapping of effects caused by air pollution on selected objects in Municipal Cemetery in Opava
  RIV/47813059:19240/17:A0000204 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Zapletal, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Dvořák, Filip (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: funeral architecture; funeral sculpture; sepulchral monuments; Municipal Cemetery Opava; air pollution impact on cultural monuments; dose response function
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 9. 4. 2018 13:10.
 18. NOVOTNÝ, Radek, Václav BURIÁNEK, Vít ŠRÁMEK, Iva HŮNOVÁ, Irena SKOŘEPOVÁ, Miloš ZAPLETAL a Bohumír LOMSKÝ. Nitrogen deposition and its impact on forest ecosystems in the Czech Republic - change in soil chemistry and ground vegetation. iForest. 2017, roč. 10, February, s. 48-54. ISSN 1971-7458. doi:10.3832/ifor1847-009.
  iForest - Biogeosciences and Forestry
  RIV/47813059:19240/17:A0000200 Článek v odborném periodiku. angličtina. Itálie.
  Novotný, Radek (203 Česká republika) -- Buriánek, Václav (203 Česká republika) -- Šrámek, Vít (203 Česká republika) -- Hůnová, Iva (203 Česká republika) -- Skořepová, Irena (203 Česká republika) -- Zapletal, Miloš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Lomský, Bohumír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: nitrogen deposition; soil chemistry; ground vegetation; ecosystem changes; Norway Spruce
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: RNDr. Jan Hladík, Ph.D., učo 25379. Změněno: 9. 4. 2018 06:35.
Zobrazeno: 27. 11. 2021 03:50