Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KATUŠČÁK, Dušan, Libuše FOBEROVÁ, Marek TIMKO a Richard PAPÍK. Kompendium knihovnictví 1. 2022. vyd. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna, 2022. 304 s. ISBN 978-80-7054-306-1.
 2. KATUŠČÁK, Dušan, Libuše FOBEROVÁ, Marek TIMKO a Richard PAPÍK. Management knihoven. In Katuščák Dušan. Kompendium knihovnictví 1. 2022. vyd. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna, 2022. s. 223-302. ISBN 978-80-7054-306-1.
 3. 2021

 4. FOBEROVÁ, Libuše. Knihovna jako prostor pro inspiraci. In Zdislaw Gebolys a Katarzyna Wodniak. Wokól Katechizmu biblioteki Paula Ladewiga 2. první. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2021. s. 217-233. ISBN 978-83-8018-356-8.
 5. 2020

 6. FOBEROVÁ, Libuše. Koncept Smart Library. In Michaela Mrázová. Kniha ve 21. století 2020 (Knihovny 3D): sborník z konference konané ve dnech 11. – 13. února 2020 na Slezské univerzita v Opavě. první. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020. s. 112-122. ISBN 978-80-7054-292-7.
 7. FOBEROVÁ, Libuše. 70 let vědecké knihovny v Ostravě. první. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020. 95 s. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, verze první. ISBN 978-80-7054-293-4.
 8. 2019

 9. FOBEROVÁ, Libuše. Klubová činnost jako vhodná komunitní a vzdělávací aktivita (Club Activities as an Important Element for the Community and Its Education). Knižnica: revue pre knihovníctvo. Martin: Slovenská národná knižnica, 2019, roč. 19, No 3, s. 22-25. ISSN 1336-0965.
 10. FOBEROVÁ, Libuše. Knihovna jako prostor pro inspiraci. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy. 2019, roč. 33, č. 1. ISSN 1804-4255.
 11. FOBEROVÁ, Libuše. Knihovny jako ostrovy učení. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy. 2019, roč. 33, č. 2. ISSN 1804-4255.
 12. 2018

 13. FOBEROVÁ, Libuše. Budoucnost krajských knihoven. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018, roč. 32, č. 2, s. 7-11. ISSN 0862-1985.
 14. FOBEROVÁ, Libuše. Klubová činnost jako vhodná komunitní a vzdělávací aktivita. Knižnica: revue pre knihovníctvo. Martin: Slovenská národná knižnica, 2018, roč. 19, č. 3, s. 22-25. ISSN 1336-0965.
 15. 2017

 16. FOBEROVÁ, Libuše. Digitální knihovna Moravskoslezského kraje a její vize. Bibliotheca Nostra. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 2017, roč. 48, č. 2, s. 110-121. ISSN 1734-6576.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 13:38