Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. SICHÁLEK, Jakub. Staročeská světská lyrika (Old Czech secular lyrical poetry). In Doležalová, Lucie a Michal Dragoun. Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor. Praha: Scriptorium, 2020. p. 309-325. ISBN 978-80-88013-98-3.
 2. 2019

 3. SICHÁLEK, Jakub. Jan Hus, Výbor z drobných českých spisů. České listy (An Anthology of Hus's short Czech works. Letters in Czech). Praha – Brno: NF ČK – ÚČL AV ČR – Host, 2019. 204 pp. Česká knižnice sv. 99. ISBN 978-80-7577-477-4.
 4. SICHÁLEK, Jakub. Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500. In Pavlína Rychterová. Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation. Turnhout: Brepols, 2019. p. 205-231. ISBN 978-2-503-58182-8.
 5. 2018

 6. SICHÁLEK, Jakub. Editologická problematika staročeské literatury (Scholarly Editing in the Context of Old Czech Literature). In Editologie. Od náčrtu ke knize. Praha: ÚČL AV ČR, 2018. p. 219-262. Varianty, 9. ISBN 978-80-88069-62-1.
 7. SICHÁLEK, Jakub. Starší světová literatura v kontextu univerzitní výuky bohemistiky. Rámcová úvaha s několika příklady (The World Literature in a University Curriculum. Some Notes Concerning the Field of Study of Czech Literature). In Martin Tichý a Jakub Sichálek. Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. p. 59-73. ISBN 978-80-7510-314-7.
 8. 2017

 9. SICHÁLEK, Jakub. European Background: Czech Translations. In Solopova, Elizabeth. The Wycliffite Bible: Origin, History and Interpretation. 1st ed. Leiden: Brill, 2017. p. 66-84. Medieval and Renaissance Authors and Texts, volume 16. ISBN 978-90-04-32565-4.
 10. SICHÁLEK, Jakub. Jan Vilikovský a staročeská literatura (Jan Vilikovský and Old Czech literature). In Štogr, Josef; Štogrová, Jarmila. Historie nejen literární. 1st ed. Plzeň: Knihovna kardinála Berana, 2017. p. 24-33. ISBN 978-80-906711-3-3.
Display details
Displayed: 24/10/2021 23:25