Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SICHÁLEK, Jakub. Oráč z Čech. Obsah a interpretace díla. Okolnosti vzniku díla. Česká paralela – Tkadleček / Ackermann aus Böhmen. Inhalt und Interpretation des Werkes. Die Umstände der Entstehung des Werkes. Tkadleček - eine tschechische Paralelle zum Ackermann. In Autorský kolektiv. Jan ze Šitboře: Úředník, literát, mýtus / Johannes von Schütwa: Beamter, Dichter, Mythos. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2021. s. 112-141. ISBN 978-80-87316-99-3.
 2. 2020

 3. SICHÁLEK, Jakub. Staročeská světská lyrika. In Doležalová, Lucie a Michal Dragoun. Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor. Praha: Scriptorium, 2020. s. 309-325. ISBN 978-80-88013-98-3.
 4. 2019

 5. SICHÁLEK, Jakub. Jan Hus, Výbor z drobných českých spisů. České listy. Praha – Brno: NF ČK – ÚČL AV ČR – Host, 2019. 204 s. Česká knižnice sv. 99. ISBN 978-80-7577-477-4.
 6. SICHÁLEK, Jakub. Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500. In Pavlína Rychterová. Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation. Turnhout: Brepols, 2019. s. 205-231. ISBN 978-2-503-58182-8.
 7. 2018

 8. SICHÁLEK, Jakub. Editologická problematika staročeské literatury. In Editologie. Od náčrtu ke knize. Praha: ÚČL AV ČR, 2018. s. 219-262. Varianty, 9. ISBN 978-80-88069-62-1.
 9. SICHÁLEK, Jakub. Starší světová literatura v kontextu univerzitní výuky bohemistiky. Rámcová úvaha s několika příklady. In Martin Tichý a Jakub Sichálek. Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 59-73. ISBN 978-80-7510-314-7.
 10. 2017

 11. SICHÁLEK, Jakub. European Background: Czech Translations. In Solopova, Elizabeth. The Wycliffite Bible: Origin, History and Interpretation. 1. vyd. Leiden: Brill, 2017. s. 66-84. Medieval and Renaissance Authors and Texts, volume 16. ISBN 978-90-04-32565-4.
 12. SICHÁLEK, Jakub. Jan Vilikovský a staročeská literatura. In Štogr, Josef; Štogrová, Jarmila. Historie nejen literární. 1. vyd. Plzeň: Knihovna kardinála Berana, 2017. s. 24-33. ISBN 978-80-906711-3-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2021 22:56