Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SICHÁLEK, Jakub. Staročeská světská lyrika. In Doležalová, Lucie a Michal Dragoun. Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor. Praha: Scriptorium, 2020. s. 309-325. ISBN 978-80-88013-98-3.
  Název anglicky: Old Czech secular lyrical poetry
  RIV/47813059:19240/20:A0000710 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština.
  Sichálek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Middle Age; lyric poetry; love poetry; Czech; Latin; song Wyclifite woman; textual variants
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D., učo 52120. Změněno: 17. 2. 2021 22:51.
 2. 2019

 3. SICHÁLEK, Jakub. Jan Hus, Výbor z drobných českých spisů. České listy. Praha – Brno: NF ČK – ÚČL AV ČR – Host, 2019. 204 s. Česká knižnice sv. 99. ISBN 978-80-7577-477-4.
  Název anglicky: An Anthology of Hus's short Czech works. Letters in Czech
  RIV/47813059:19240/19:A0000515 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Sichálek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: John Hus; Czech medieval literature; letters
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D., učo 52120. Změněno: 27. 2. 2020 13:08.
 4. SICHÁLEK, Jakub. Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500. In Pavlína Rychterová. Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation. Turnhout: Brepols, 2019. s. 205-231. ISBN 978-2-503-58182-8.
  URL
  Název česky: Vernakulární Životy Otců v náboženské polemice mezi katolíky a utrakvisty v českých zemích kolem roku 1500
  RIV/47813059:19240/19:A0000514 Stať ve sborníku. angličtina. Belgie.
  Sichálek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Vitas patrum; Czech literature; religious polemic; utrakvisté; katolíci
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D., učo 52120. Změněno: 27. 2. 2020 13:15.
 5. 2018

 6. SICHÁLEK, Jakub. Editologická problematika staročeské literatury. In Editologie. Od náčrtu ke knize. Praha: ÚČL AV ČR, 2018. s. 219-262. Varianty, 9. ISBN 978-80-88069-62-1.
  Název anglicky: Scholarly Editing in the Context of Old Czech Literature
  RIV/47813059:19240/18:A0000384 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Sichálek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Scholarly Editing; Old Czech Literature; Autograph; Genetic Criticism; Medieval Studies

  Změnil: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D., učo 52120. Změněno: 4. 4. 2019 15:23.
 7. SICHÁLEK, Jakub. Starší světová literatura v kontextu univerzitní výuky bohemistiky. Rámcová úvaha s několika příklady. In Martin Tichý a Jakub Sichálek. Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 59-73. ISBN 978-80-7510-314-7.
  Název anglicky: The World Literature in a University Curriculum. Some Notes Concerning the Field of Study of Czech Literature
  RIV/47813059:19240/18:A0000382 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Sichálek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: World Literature; Czech Literature

  Změnil: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D., učo 52120. Změněno: 4. 4. 2019 15:21.
 8. 2017

 9. SICHÁLEK, Jakub. European Background: Czech Translations. In Solopova, Elizabeth. The Wycliffite Bible: Origin, History and Interpretation. 1. vyd. Leiden: Brill, 2017. s. 66-84. Medieval and Renaissance Authors and Texts, volume 16. ISBN 978-90-04-32565-4.
  Název česky: Evropský kontext: překlady do češtiny
  RIV/47813059:19240/17:A0000180 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. angličtina. Belgie.
  Sichálek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Bible; Old Czech Bible translation; psalter and evangelistary translations
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 29. 3. 2018 13:55.
 10. SICHÁLEK, Jakub. Jan Vilikovský a staročeská literatura. In Štogr, Josef; Štogrová, Jarmila. Historie nejen literární. 1. vyd. Plzeň: Knihovna kardinála Berana, 2017. s. 24-33. ISBN 978-80-906711-3-3.
  Název anglicky: Jan Vilikovský and Old Czech literature
  RIV/47813059:19240/17:A0000179 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
  Sichálek, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: medieval studies; Jan Vilikovský; history of literature; Czech; Latin
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 29. 3. 2018 13:40.
Zobrazeno: 17. 10. 2021 14:56