Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. SVĚTNICKÁ, Gabriela, Daniela NEDVĚDOVÁ a Markéta SKALNÁ. RODIČE A JEJICH INFORMOVANOST O BEZPEČNÉM PODÁVÁNÍ LÉKŮ DĚTEM. In doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, PhDr. Elena Janiczeková, PhD.,. Z D R A V I E 2022 Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. První. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2022 Počet strán: 329 s., 2022. s. 287-295. ISBN 978-80-8278-008-9.
  2. SVĚTNICKÁ, Gabriela, Daniela NEDVĚDOVÁ a Markéta SKALNÁ. RODIČE A JEJICH INFORMOVANOST O BEZPEČNÉM PODÁVÁNÍ LÉKŮ DĚTEM. In NOVÉ TRENDY V OŠETROVATEĽSTVE VII. Konferencie s medzinárodnou účasťou. 2022.

  2019

  1. SKALNÁ, Markéta, Vilém NOVÁK, Jan ŠTEMBÍREK, Jiří STRÁNSKÝ a Marek BUŽGA. Oral appliance effectiveness and patient satisfaction with obstructive sleep apnea treatment in adults. Medical Science Monitor. 2019, roč. 2019, č. 25, s. 516-524. doi:10.12659/MSM.911242.

  2015

  1. SKALNÁ, Markéta a Jiří ŠEDÝ. An incidental finding of Multiple Pacinian neuroma in hand. The Journal of Dermatology. 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 01:48