Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. RADEK, David. Bolek V. Opolský a církev. Několik poznámek ke vztahu světské a církevní moci v pozdním středověku (Bolek V of Opole and Christian Church. Some Notes on Relationship between the Sacred and the Profane in Late Middle Ages). In Wojciech Iwańczak, Agniezska Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha. KOŚCIÓŁ W SPOŁECZEŃSTWIE W CZECHACH I W POLSCE W ŚREDNIOWIECZU I W EPOCE NOWOŻYTNEJ. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum v Krakowie, 2020. p. 349-371. ISBN 978-83-7614-466-5.
 2. RADEK, David. Mezi nacionalismem a marxismem. Slezská knížata pozdního středověku optikou poválečné polské historiografie (Between nationalism and Marxism: The Silesian dukes of the Late Middle Ages through the lens of post-war Polish historiography). In Martin Nodl, Piotr Węcowski. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. Marxismus a medievistika: společné osudy? Praha: Filosofia, 2020. p. 205-227, 24 pp. Colloquia mediaevalia Pragensia 21. ISBN 978-80-7007-647-7.
 3. RADEK, David. Vytváření kacíře. Případ Bolka V. Opolského (The making of a heretic. The case of Bolko V of Opole). Średniowiecze Polskie i Powszechne. 2020, 12(16), 12(16), p. 121-141, 22 pp. ISSN 2353-9720. doi:10.31261/SPiP.2020.16.06.
 4. 2018

 5. RADEK, David. Bolek V. Opolský (okolo 1400-1460). Život a legenda. (Bolek V. of Opole (cca. 1400-1460). Life and legend.). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 pp. ISBN 978-80-7510-282-9.
 6. RADEK, David. Rokytnické panství (1487-1627) (Manor of Rokytnice (1487-1627)). In Hana Ferencová. Rokytnice v Orlických horách 1318-2018. Vydání první. Rokytnice v Orlických horách: Město Rokytnice v Orlických horách, 2018. p. 137-154. ISBN 978-80-270-4362-0.
 7. 2017

 8. RADEK, David. Husův žák? Obraz Bolka V. Opolského v historiografii (Hus´ pupil? The Picture of Bolko V of Opole in Historiography). Husitský Tábor. Tábor, 2017, 21/2017, No 21, p. 156-182. ISSN 0231-6080.
 9. RADEK, David. Mocenské strategie Bolka V. Opolského na moravsko-slezském pomezí (The power strategy of Bolek V. of Opole on the Moravian-Silesian border). Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2017, vol. 115, No 2, p. 23-40. ISSN 0037-6833.
Display details
Displayed: 25/10/2021 00:29