Němčina (jednooborové) (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJNDIS2 Diplomový seminář 2 • 100 %
FPF:UCJNNKLM Lehrwerke und Medien • 100 %
FPF:UCJNNKSP9 Sprachpraktische Übungen 9 • 100 %
FPF:UCJOKN06 Kulturní dějiny Rakouska • 100 %
4. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UCJNDIS2 Diplomový seminář 2 • 100 %
FPF:UCJNNK05 Deutsche Literatur nach 1945: Zur Spezifik der westdeutschen und ostdeutschen Literatur • 100 %
FPF:UCJNNK15 Geschichte der Lyrik • 100 %
FPF:UCJNNK24 Cizojazyčné učebnice a média • 100 %
FPF:UCJNPOP2 Praktické otázky překladu z němčiny 2 • 100 %
FPF:UCJNTEL2 Textlinguistik 2 • 100 %
FPF:UCJNTSJ1 Tendence v současném jazyce • 100 %
FPF:UCJNTTG1 Textanalysen und Textinterpretation • 100 %

Údaje byly předpočítány: 20. 3. 2023 05:29

Všechny obory fakulty