Jak byly údaje získány.

Informační studia se zaměřením na knihovnictví (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:FPFVA004 Language situation in Central Europe: past and present • 100 %
FPF:FPFVA011 International Tourism • 100 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 100 %
FPF:UBKCU046 Odborný text v cizím jazyce 1 • 100 %
FPF:UIKBP30 Angličtina pro ISK I • 100 %
FPF:UIN1051 Tvorba www stránek I • 100 %
FPF:UIN2036 Praktikum z operačních systémů • 100 %
FPF:VCKDSJ0001 Anglická konverzace • 100 %

Údaje byly předpočítány: 16. 10. 2021 11:47