UBKKDBK015 Seminář divadelní tvorby I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8s/sem. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář zaměřený na systematické poznávání a hodnocení tvorby inscenace v podmínkách profesionálního divadla. Seminář obsahuje odborné diskuse o způsobu práce s textem a vzniku režijní koncepce. Do této práce spadá nejen analýza textu, ale také vznik dramaturgicko-režijní koncepce, režisérovo přemýšlení nad textem, úpravy textu, které konzultuje s dramaturgem, vznik základního, zatím pouze teoretického schématu inscenace. Neoddělitelnou součástí práce je také analýza herecké interpretace a ostatních inscenačních složek. Předpokladem je účast na zkouškách připravované inscenace daného textu.
Výstupy z učení
Účast na zkouškách připravované inscenace. Písemná analýza některého z diskutovaných problémů (ať už dramatického textu jako celku, nebo jednotlivých postav, způsobu krácení textu, dramaturgické koncepce apod.).
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky semináře. 2. Analýza zadaného dramatického textu 1. 3. Analýza zadaného dramatického textu 2. 4. Příprava před studijní praxí (sledování inscenace či záznamu). 5. Návštěva divadla (zkouška) nebo záznam inscenace. 6. Návštěva divadla (zkouška) nebo záznam inscenace. 7. Analýza zkoušky (záznamu) – práce režiséra s textem. 8. Analýza zkoušky (záznamu) – práce herce s textem I. 9. Analýza zkoušky (záznamu) – práce herce s textem II. 10. Analýza zkoušky (záznamu) – práce režiséra s hercem. 11. Ideální podmínky při inscenování. 12. Kritická reflexe I – prezentace. 13. Kritická reflexe II – prezentace. Povinná literatura: CÍSAŘ, J. Základy činoherní režie. Praha: IPOS, 2000. GAJDOŠ, J. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci. Praha: Kant, 2010. GROSMAN, J. Analýzy. Praha: Čs. spisovatel, 1991. NOVÁK, V. (ed.) Divadelní tvorba ve specifických skupinách. Praha: AMU, 2013. VOSTRÝ, J. Režie je umění. Praha: AMU, 2001. Doporučená literatura: CÍSAŘ, J. Člověk v situaci. Praha: ISV, 2000. ČERNÝ, F. Otázky divadelní režie. Praha: Melantrich, 1988. HOŘÍNEK, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009. KOUŘIL, M. Teorie scénických umění IV. Program inscenace – režie – herecké umění – scénická poetika. Praha: SPN, 1979.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK015