Český jazyk a literatura (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:FPFVA010 On medieval communication - an multilateral approach • 100 %
FPF:FPFZAH05 Čeština pro cizince • 100 %
FPF:HKDRPNP005 Cultural Heritage • 100 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 100 %
FPF:UCJAJNP015 Povídková tvorba v anglicky mluvících zemích • 100 %
FPF:UCJANGBP17 Anglická lexikologie • 100 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 100 %
2. semestr
FPF:FPFVA008 The Jews of Central and Eastern Europe: Politics and Culture • 100 %
FPF:FPFVA014 Czech heaven: historical figures in national mythology • 100 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 100 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 100 %
FPF:UBKC1259 Myšlení o literatuře 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP26 Wordbuilding • 100 %

Údaje byly předpočítány: 18. 6. 2024 00:05

Všechny obory fakulty