UBKD0023 Vybrané kapitoly ze starší světové literatury

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
4/0/0. Přednáška 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semestrální přednáška je zaměřena na výklad souvislostí základních vývojových etap tzv. kánonu světové literatury od počátků po přelom 18. a 19. století.
Osnova
 • Přednáška vychází z obecného rámce vývoje světového písemnictví. Výklad se opírá o základní a reprezentativní soubor děl a autorů rovněž se zřetelem k proměnám uměleckých postupů a vývojových souvislostí.
  1) Mýtus a svět (Epos o Gilgamešovi, literární památky starověkého Egypta, Indie a Číny aj.)
  2) Antická literatura jako základ evropského písemnictví (Homér: Ilias a Odysseia, řecká dramatika klasického věku a Aristotelova Poetika, P. Vergilius Maro: Aeneis a antická římská poezie aj.)
  3) Specifičnost středověkých literatur - periodizace, žánry, kulturní mentalita, úloha latiny a národních jazyků (monastikální kultura, středověké eposy aj.)
  4) Způsoby zobrazení ve středověké literatuře (trubadúrská poezie, alegorie: Román o Růži, kurtoazní román)
  5) Epocha přechodu: Dante Alighieri
  6) Změna v obrazu reality v období renesance (G. Boccaccio, G. Chaucer)
  7) Poezie v období renesance a manýrismu (F. Petrarca, L. Ariosto, P. de Ronsard, G. Marino, angličtí metafyzičtí básníci)
  8) Reflexe světa v renesanci (N. Machiavelli, Erasmus Rotterdamský,
  M. de Montaigne, F. Rabelais)
  9) Baroko: patos, monumentalita, klasicistní reakce (J. Milton, J. Racine,
  P. Corneille)
  10) Umělecké a názorové koncepce osvícenského věku (Voltaire, G. E.Lessing)
  11) Preromantismus: změna senzibility (Sturm und Drang, rané období J.W. Goetha,
  E. Young)
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin naší vzdělanosti 4. Pseudoklasicismus, preromantismus, romantismus a realismus. Jinočany, 2009. info
 • ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti (3): Baroko. Jinočany, 2005. info
 • MILIČKA, K. Básníci velkých příběhů. Světová literatura 1. Praha, 2002. info
 • MILIČKA, K. Od víry k rozumu. Světová literatura 2. Praha, 2002. info
 • ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti (2): Podzim středověku a renesance. Jinočany, 1998. info
 • ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 1. Středověk. Jinočany, 1996. info
  doporučená literatura
 • MACURA, V. a kol.:. Slovník světových literárních děl 1 - 2. Praha 1989. info
 • DAMROSH, D. What Is World Literature? Princeton, 2003. info
 • CURTIUS, E. R. Evropská literatura a latinský středověk. Praha, 1998. info
 • AUERBACH, E. Mimesis. Praha, 1998. info
 • SYPHER, W. Od renesance k baroku. Praha, 1971. info
 • ČERNÝ, V. Studie ze starší světové literatury. Praha, 1969. info
Informace učitele
Studenti získají základní přehled a orientaci ve vývojových etapách starší světové literatury a své kompetenci osvědčí v diskusi na zvolené téma.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKD0023