Česká literatura (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 100 %
FPF:UBKC0011 Morfologie 2 • 100 %
FPF:UBKC0017 Syntax 1 • 100 %
FPF:UBKC0024 Česká literatura 1895-1945 1 • 100 %
FPF:UBKC0031 Vybrané kapitoly ze starší světové literatury • 100 %
FPF:UBKTV042 Masová komunikace • 100 %
FPF:UBK00018 Teorie literatury II/1 • 100 %
FPF:UBK00033 Literatura a hudba 1 • 100 %
FPF:UBK00052 Scenáristická a režijní příprava II/1 • 100 %
FPF:UBK00127 Teorie komunikace • 100 %
FPF:UBK00142 Čtení teoretických textů • 100 %
FPF:UBK01024 Čtení děl české literatury 1895 - 1918 • 100 %
FPF:UBK02000 Výběrový seminář k lingvistice • 67 %
FPF:UBK01187 Úvod do komparatistiky • 33 %
4. semestr
FPF:UBKC0013 Světová literatura 2 • 100 %
FPF:UBKC0018 Syntax 2 • 100 %
FPF:UBKC0043 Lexikologie • 100 %
FPF:UBKC0123 Literatura a etika • 100 %
FPF:UBKC0348 Pravopisné praktikum • 100 %
FPF:UBK00020 Teorie literatury II/2 • 100 %
FPF:UBK00038 Literatura a hudba 2 • 100 %
FPF:UBK00116 Seminář tvůrčího psaní • 100 %
FPF:UBK00136 Předválečná moderna (1910 - 1914) • 100 %
FPF:UBK00177 Interpretace literárního textu • 100 %
FPF:UBK01029 Čtení děl české literatury 1918 - 1945 • 100 %
FPF:UBK01144 Interpretace bible • 100 %
FPF:UBK12053 Scenáristická a režijní příprava II/2 • 100 %
FPF:UBK00172 Multimédia a internet • 67 %
FPF:UBK02002 Staré indoevropské jazyky • 67 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKC0022 Stylistika • 100 %
FPF:UBKC0025 Slovenská literatura 1 • 100 %
FPF:UBKC0032 Literatura a film 1 • 100 %
FPF:UBKC0036 Česká literatura 1945-1989 1 • 100 %
FPF:UBKC0058 Myšlení o literatuře 1 • 100 %
FPF:UBKC0062 Základy editorské praxe 1 • 100 %
FPF:UBKC0064 Literárněkritické praktikum 1 • 100 %
FPF:UBKC0246 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
FPF:UBK01036 Čtení děl české literatury 1945 - 1968 • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 75 %
FPF:KTVAERO1 Aerobik 1 • 75 %
FPF:UBKC0012 Prvotní čtení básnických textů • 75 %
FPF:UBKKN005 Dějiny knižní kultury 1 • 75 %
FPF:UBK10058 Divadelní adaptace • 75 %
FPF:UBKCL003 Úvod do studia kultury • 50 %
FPF:UBK00093 Dějiny české literární kritiky • 50 %
FPF:UBK01187 Úvod do komparatistiky • 50 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:UBKDX158 Teorie dramatu • 25 %
FPF:UBKKBP0003 Kurz práce s informacemi • 25 %
FPF:UBKKBP0007 Organizace a řízení projektů 1 • 25 %
FPF:UBK00142 Čtení teoretických textů • 25 %
6. semestr
FPF:UBKC0029 Česká literatura 1895-1945 2 • 80 %
FPF:UBKC0034 Literatura a výtvarné umění • 80 %
FPF:UBKC0063 Základy editorské praxe 2 • 80 %
FPF:UBKC0065 Literárněkritické praktikum 2 • 80 %
FPF:UBKC0077 Literatura a film 2 • 80 %
FPF:UBKC0125 Slovenská literatura 2 • 80 %
FPF:UBKC0247 Seminář k bakalářské práci 2 • 80 %
FPF:UBKC1237 Česká literatura 1945-1989 2 • 80 %
FPF:UBKC1259 Myšlení o literatuře 2 • 80 %
FPF:UBK00071 Seminář ze současné literatury • 80 %
FPF:UBK01037 Čtení děl české literatury 1969 - 1989 • 80 %
FPF:UBKKN056 Dějiny knižní kultury 2 • 60 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 40 %
FPF:UBK01150 Kapitoly ze současné české literatury • 40 %
FPF:UBKTV058 Teorie dramatu • 20 %
FPF:UBK00134 Regionální literatura • 20 %
FPF:UBK00177 Interpretace literárního textu • 20 %
FPF:UBK01021 Čtení děl české literatury 19. století • 20 %

Údaje byly předpočítány: 29. 5. 2023 19:58

Všechny obory fakulty