UBKDX012 Morfologie 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Znalost obsahu předmětu C0010 Morfologie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je druhou částí dvousemestrového bloku. Zatímco v Morfologii 1 byly předmětem výkladů a procvičování témata z morfologie funkční, 2. blok sleduje podat moderním způsobem stav české flexe. Tvaroslovná soustava je vyložena jako výsledek vývoje jazyka, je zdůrazněn silný vliv měnících se komunikačních potřeb. Výklady uzavírají komplexní pohled na současnou českou morfologii. Ve cvičeních je studiem a procvičováním ohýbacích paradigmat cvičena schopnost účelně využívat možnosti české flexe, posuzovat variantní tvary jako jednotky aktuálního textu. Součástí cvičení je i morfologický pravopis. Výuka se opírá o studium aktuálních textů, jako studijní materiál slouží i ČNK.
Osnova
 • Deklinační a konjugační paradigmata, zvláštnosti podmíněné jazykovými i nejazykovými faktory.
  Vývojové tendence ve formálním tvarosloví.
  Noremní a kodifikační příručky.
  Výuka v Morfologii 2 obsahuje i poučení o tvoření slov - v rozsahu kapitoly Slovotvorba v Příruční mluvnici češtiny.
Literatura
  povinná literatura
 • KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. 3. vyd. Praha: Lidové noviny 1997. info
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. info
 • Kol. Mluvnice češtiny (2). Praha: Academia, 1986. info
  doporučená literatura
 • SVOBODOVÁ, D. Průvodce českou slovní zásobou. Odry: Vade Mecum Bohemiae, 2006. info
 • KARLÍK, P., NEKULA, M., PLESKALOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. info
  neurčeno
 • ČERNÁ, A., aj. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s analýzou videozáznamu
Informace učitele
Předmět je zakončen zkouškou, která má dvě části:
a) písemnou - test prověřující znalosti z formální morfologie (na konci výukové části semestru),
b) ústní - ve zkouškové části semestru.
Ústní zkouška zahrnuje obsah předmětů C0010 (Morfologie 1) a C0011 (Morfologie 2).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKDX012