Veřejná ekonomika a správa (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
OPF:EVSNPDVS Dějiny veřejné správy • 100 %
OPF:EVSNPEUP Právo Evropské unie • 100 %
OPF:EVSNPEVS Ekonomika odvětví veřejného sektoru • 100 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 100 %
OPF:EVSNPVSL Veřejné služby • 100 %
OPF:FIUNPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 100 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 100 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:EVSNPKAP Kariérové poradenství • 88 %
OPF:EVSNPROR Řízení obcí a regionů • 13 %
OPF:INMNPITE Inovace v ICT • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:EVSNPVEB Veřejná ekonomie • 100 %
OPF:FIUNPNMU Manažerské účetnictví • 100 %
OPF:FIUNPSDR Správa daní a daňové řízení • 100 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:EVSNPTVS Teorie veřejné správy • 40 %
OPF:PEMNPCON Podnikový Controlling • 40 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 40 %
4. semestr
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 100 %
OPF:EVSNPROR Řízení obcí a regionů • 92 %
OPF:EVSNPECR Hospodářská politika České republiky • 77 %
OPF:INMNPITE Inovace v ICT • 31 %
OPF:PEMNPMAF Marketing finančních služeb • 15 %

Údaje byly předpočítány: 5. 12. 2022 00:39

Všechny obory fakulty