Bankovnictví (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
OPF:FIUBPOCA Oceňování aktiv • 100 %
OPF:OPFBPBCP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBPODP Odborná praxe • 100 %
OPF:INMBPSME Statistické metody pro ekonomy • 25 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 13 %
OPF:FIUBPNOA Oceňování aktiv • 13 %
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 13 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 13 %

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 100 %
OPF:EVSBPLAW Právo • 99 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 99 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 94 %
2. semestr
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBPMNG Management • 100 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 96 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 94 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 91 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 17 %
OPF:EVSBPHOP Hospodářská politika • 11 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUBPFPM Finanční a pojistná matematika • 100 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 100 %
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 96 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 92 %
OPF:FIUBPFIT Finanční trhy • 92 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 88 %
OPF:INMBPSME Statistické metody pro ekonomy • 80 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 40 %
OPF:CVABPPOH Podnikání v hotelnictví • 24 %
4. semestr
OPF:FIUBPBAN Bankovnictví • 100 %
OPF:FIUBPNFP Finanční poradenství • 100 %
OPF:FIUBPNOA Oceňování aktiv • 95 %
OPF:PEMBPOBP Obchodní právo • 95 %
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 90 %
OPF:FIUBPFAN Finanční analýza • 90 %
OPF:EVSBPHOP Hospodářská politika • 81 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 81 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 52 %
OPF:PEMBPSLU Marketing služeb • 43 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 14 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 94 %
OPF:FIUBPMEZ Mezinárodní finance • 94 %
OPF:FIUBPNPS Platební a zúčtovací styk • 94 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 94 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 94 %
OPF:FIUBAPOF Principles of Finance • 41 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 24 %
OPF:CVABPKKO Krizová komunikace • 18 %
OPF:CVABPEHL Ekonomika hotelnictví • 12 %
OPF:CVABPPDS Personal Development Skills for Mobilities • 12 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 12 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 12 %
OPF:FIUBPFIT Finanční trhy • 12 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 100 %
OPF:FIUBPMEU Mezinárodní účetnictví • 43 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 29 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 29 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 14 %
OPF:FIUBAPOF Principles of Finance • 14 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 14 %
OPF:PEMBPRNO Řízení nestátních neziskových organizací • 14 %

Business Economics and Management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
OPF:CVAPICLA Introduction to the Czech Language and Culture • 100 %
OPF:FIUBAFIP Corporate Finance • 67 %
OPF:PEMNARLZ Human Resource Management • 67 %
OPF:CVABAICO Intercultural Communication • 33 %
OPF:CVABPACC Corporate Communication • 33 %
OPF:CVANPACV Culture Values in Business Communication • 33 %
OPF:EVSBAMEN Minority Entrepreneurship • 33 %
OPF:EVSBASVE World Economy • 33 %
OPF:EVSNAMAB Macroeconomics • 33 %
OPF:EVSNAMEE International Economics • 33 %
OPF:FIUBAPRI Principles of Finance • 33 %
OPF:FIUNAMDS International Taxation and Tax Systems • 33 %
OPF:INMNARAM Decision Analysis for Managers • 33 %
OPF:OPFNABG1 Business Gate • 33 %
OPF:PEMBAMAS Marketing of Services • 33 %
OPF:PEMBAMSK Managerial Skills • 33 %
OPF:PEMNABEN Business Environment • 33 %
OPF:PEMNAMAM International Marketing • 33 %

Cestovní ruch a turismus (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 100 %
OPF:INMBPINF Informatika • 98 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 98 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 97 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 94 %
2. semestr
OPF:PEMBPMNM Management • 100 %
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 99 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 94 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 80 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 13 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 13 %
OPF:OPFBAABC International Business Case Studies • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPCMG Mezinárodní gastronomie • 97 %
OPF:CVABPCPO Podnikání v cestovním ruchu • 95 %
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 95 %
OPF:INMBPSCR Informační systémy v cestovním ruchu • 95 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 95 %
OPF:CVABPCKO Komunikační dovednosti v cestovním ruchu • 92 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 41 %
OPF:CVABPCAP Animační programy • 32 %
OPF:CVABPCSP Společenský a diplomatický protokol • 22 %
OPF:CVABPKKO Krizová komunikace • 11 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 11 %
4. semestr
OPF:CVABPCEK Ekonomika cestovního ruchu • 100 %
OPF:CVABPCMA Marketing cestovního ruchu • 100 %
OPF:CVABPCMN Management služeb cestovního ruchu • 100 %
OPF:CVABPEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 98 %
OPF:CVABPCGE Geografie cestovního ruchu • 95 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 68 %
OPF:PEMBPMAV Marketingový výzkum • 65 %
OPF:CVABPCTR Trendy v cestovním ruchu • 18 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 13 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPCDM Destinační management • 100 %
OPF:CVABPEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 100 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 97 %
OPF:CVABPCLH Lázeňství a hotelnictví • 95 %
OPF:CVABPCSP Společenský a diplomatický protokol • 87 %
OPF:CVABACTA The Tourist Attractions in the Czech Republic and in the World • 66 %
OPF:CVABPCAP Animační programy • 37 %
OPF:CVABPRHP Řízení hotelového provozu • 34 %
OPF:CVABACCT Business Culture in Tourism • 11 %
6. semestr
OPF:CVABPCMC Mezinárodní cestovní ruch • 100 %
OPF:OPFBPPRX Odborná praxe • 97 %
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 90 %
OPF:CVABPCTR Trendy v cestovním ruchu • 45 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 26 %

Digitální business (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 100 %
OPF:INMBPINF Informatika • 100 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 100 %
OPF:PEMBPPDK Podnikání • 100 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 98 %
2. semestr
OPF:PEMBPMNM Management • 100 %
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 98 %
OPF:PEMBPIPC Informační podpora činnosti firmy • 97 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 79 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 76 %
OPF:EVSBPSEP Smart ekonomika v kontextu Průmyslu 4.0 • 75 %
2. ročník
3. semestr
OPF:PEMBPBUM Business modely • 97 %
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 94 %
OPF:PEMBPKRM Kreativní myšlení • 94 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 94 %
OPF:INMBPINP Internetové právo • 90 %
OPF:INMBPMOA Mobilní aplikace • 84 %
OPF:INMBPIMT Informační management a technologie • 77 %
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 23 %
OPF:CVABPKKO Krizová komunikace • 19 %
OPF:FIUBPFIT Finanční trhy • 13 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 13 %
4. semestr
OPF:CVABPEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 100 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 100 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 100 %
OPF:PEMBPIPO Inovační podnikání • 100 %
OPF:PEMBPPSS Případové studie startupů • 100 %
OPF:PEMBPMKV Marketingový výzkum • 89 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 47 %
OPF:INMBPSIW Služby internetu a tvorba WWW • 21 %
OPF:CVABPPDS Personal Development Skills for Mobilities • 11 %
OPF:PEMBAITO International Trade Operations • 11 %
OPF:PEMBPIPC Informační podpora činnosti firmy • 11 %
OPF:PEMBPZPO Zakládání podniku • 11 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 100 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:PEMBPDIF Digitalizace firmy • 100 %
OPF:PEMBPEMA E-marketing • 100 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 100 %
OPF:PEMBPDSS Design a správa webové stránky • 78 %
OPF:INMBPPOS Portálové systémy • 44 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 17 %
OPF:PEMBPZPO Zakládání podniku • 17 %
OPF:CVABAICO Intercultural Communication • 11 %

Economics and Management (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:OPFBAOPF Initial training course in OSH and FP • 71 %
OPF:CVABAICO Intercultural Communication • 53 %
OPF:CVABAJA2 Business English • 47 %
OPF:CVABPPDS Personal Development Skills for Mobilities • 41 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 41 %
OPF:PEMBAMAC Marketing Communication • 41 %
OPF:EVSBASVE World Economy • 35 %
OPF:CVAPICLA Introduction to the Czech Language and Culture • 29 %
OPF:INMBAINF Informatics • 24 %
OPF:PEMBANOP Enterprise Theory • 24 %
OPF:EVSBAMIE Microeconomics • 18 %
OPF:FIUBAPOF Principles of Finance • 18 %
OPF:INMBAEBU E-business • 18 %
OPF:INMBAKVM Quantitative Methods • 18 %
OPF:PEMBALAW Introduction to Law • 18 %
OPF:FIUBACOB Corporate Budgeting • 12 %
OPF:PEMBAPDK Entrepreneurship • 12 %
2. semestr
OPF:CVABACTA The Tourist Attractions in the Czech Republic and in the World • 75 %
OPF:OPFBAOPF Initial training course in OSH and FP • 75 %
OPF:PEMBAMNM Management • 75 %
OPF:CVABAJA3 Professional English 3 • 63 %
OPF:CVABPPDS Personal Development Skills for Mobilities • 63 %
OPF:CVAPICLA Introduction to the Czech Language and Culture • 63 %
OPF:PEMBAMNS Managerial Skills • 63 %
OPF:CVABAICO Intercultural Communication • 38 %
OPF:EVSBAMEN Minority Entrepreneurship • 38 %
OPF:OPFBAABC International Business Case Studies • 25 %
OPF:PEMBASEM Services Marketing • 25 %
OPF:CVABPACC Corporate Communication • 13 %
OPF:FIUBACOF Corporate Finance • 13 %
OPF:FIUBAFIP Corporate Finance • 13 %
OPF:FIUBAPRI Principles of Finance • 13 %
OPF:INMBAOPA Operational Analysis • 13 %
OPF:OPFNABG1 Business Gate • 13 %
OPF:PEMBAITO International Trade Operations • 13 %
OPF:PEMBAMAS Marketing of Services • 13 %
OPF:PEMBAMSK Managerial Skills • 13 %

Finance a účetnictví (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 100 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:INMBPINF Informatika • 98 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 96 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 96 %
2. semestr
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 100 %
OPF:FIUBPUC1 Účetnictví I • 100 %
OPF:PEMBPMNM Management • 99 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 83 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 82 %
OPF:OPFBAABC International Business Case Studies • 25 %
OPF:PEMBPIPO Inovační podnikání • 14 %
OPF:PEMBPIPC Informační podpora činnosti firmy • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 100 %
OPF:FIUBPFIT Finanční trhy • 100 %
OPF:FIUBPZMA Zdanění majetku • 100 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 98 %
OPF:FIUBPUC2 Účetnictví II • 98 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 98 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 76 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 64 %
OPF:FIUBPFPM Finanční a pojistná matematika • 36 %
OPF:CVABPCE1 Cambridge English Exam C1 Advanced: Preparation 1 • 12 %
4. semestr
OPF:FIUBPNOA Oceňování aktiv • 95 %
OPF:CVABPEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 91 %
OPF:FIUBPFAN Finanční analýza • 91 %
OPF:FIUBPNDA Nepřímé daně v České republice • 86 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 82 %
OPF:FIUBPFPN Finanční poradenství • 73 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 64 %
OPF:PEMBPIPC Informační podpora činnosti firmy • 27 %
OPF:EVSBPNEO Ekonomika neziskových organizací • 14 %
3. ročník
5. semestr
OPF:FIUBPNAP Aplikace daňového práva • 100 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:CVABPEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 95 %
OPF:FIUBPAUD Audit • 74 %
OPF:FIUBPUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 63 %
OPF:FIUBPFPM Finanční a pojistná matematika • 16 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 11 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 11 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 11 %
6. semestr
OPF:FIUBPMEU Mezinárodní účetnictví • 100 %
OPF:FIUBPUPR Účetní praktikum • 100 %
OPF:OPFBPPRX Odborná praxe • 88 %
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 75 %
OPF:FIUBPFAN Finanční analýza • 25 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 13 %
OPF:FIUBPBAN Bankovnictví • 13 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 13 %
OPF:FIUBPNDA Nepřímé daně v České republice • 13 %
OPF:FIUBPNOA Oceňování aktiv • 13 %
OPF:PEMBPIPO Inovační podnikání • 13 %
OPF:PEMBPRNO Řízení nestátních neziskových organizací • 13 %

Inovativní podnikání (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBPINF Informatika • 100 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 100 %
OPF:PEMBPKRM Kreativní myšlení • 100 %
OPF:PEMBPPDK Podnikání • 100 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 100 %
OPF:PEMBPTAP1 Team Academy® principy I • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 89 %
2. semestr
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 100 %
OPF:OPFBPODP1 Odborná praxe • 100 %
OPF:PEMBPMNM Management • 100 %
OPF:PEMBPZPO Zakládání podniku • 100 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 95 %
OPF:PEMBPSLU Marketing služeb • 52 %
OPF:PEMBPTAP2 Team Academy® principy II • 52 %
OPF:PEMBPIPO Inovační podnikání • 29 %
OPF:PEMBPMAV Marketingový výzkum • 24 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 19 %
2. ročník
3. semestr
OPF:OPFBPODP2 Odborná praxe • 100 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 100 %
OPF:PEMBPTAP3 Team Academy® principy III • 100 %
OPF:EVSBPIPP Mikroekonomie pro podnikatelskou praxi • 95 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 95 %
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 80 %
OPF:PEMBPPDV Právo duševního vlastnictví • 75 %
OPF:PEMBPBUM Business modely • 70 %
OPF:PEMBPKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 65 %
OPF:FIUBPFIM Financování mezinárodního podnikání • 30 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 30 %
OPF:PEMBPDIF Digitalizace firmy • 20 %
OPF:FIUBPFPM Finanční a pojistná matematika • 15 %
OPF:PEMBPEMA E-marketing • 15 %

Management v sociálních službách (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBPINF Informatika • 100 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 100 %
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 97 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 97 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 97 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 91 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 12 %
2. semestr
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 100 %
OPF:PEMBPMNM Management • 100 %
OPF:PEMBPRNO Řízení nestátních neziskových organizací • 97 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 91 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 73 %
OPF:FIUBPUC1 Účetnictví I • 73 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 18 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 15 %
OPF:EVSBAMEN Minority Entrepreneurship • 15 %
OPF:OPFBAABC International Business Case Studies • 12 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 100 %
OPF:EVSBPSOP Sociální politika • 100 %
OPF:PEMBPRPO Řízení provozu příspěvkových organizací • 100 %
OPF:PEMBPSOP Sociální podnikání • 100 %
OPF:CVABPKKO Krizová komunikace • 94 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 94 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 33 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 28 %
OPF:CVABPRHP Řízení hotelového provozu • 22 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 22 %
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 11 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 11 %
4. semestr
OPF:CVABPEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 100 %
OPF:EVSBPMDM Manažerské dovednosti v mezigeneračním týmu • 100 %
OPF:EVSBPPPS Sociální práce a sociální péče • 100 %
OPF:EVSBPPSS Poradenství v sociálních službách • 100 %
OPF:EVSBPSRP Správní právo • 91 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 91 %
OPF:PEMBPIPC Informační podpora činnosti firmy • 91 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 55 %
OPF:EVSBPNEO Ekonomika neziskových organizací • 27 %
OPF:CVABPCMN Management služeb cestovního ruchu • 18 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 18 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 100 %
OPF:EVSBPPSO Psychologie osobnosti • 100 %
OPF:FIUBPUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 100 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:PEMBPMSO Management v sociálních službách • 100 %
OPF:EVSBPMAP Multikulturní aspekty sociální péče • 90 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 60 %
OPF:FIUBPAUD Audit • 30 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 20 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBPPRX Odborná praxe • 100 %
OPF:EVSBPSRP Správní právo • 50 %

Manažerská informatika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBPINF Informatika • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 97 %
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 96 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 96 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 96 %
OPF:INMBPUDP Úvod do programování • 94 %
2. semestr
OPF:INMBPIIT Informační a internetové technologie • 100 %
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 98 %
OPF:PEMBPMNM Management • 98 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 81 %
OPF:INMBPOPS Operační systémy • 54 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 53 %
OPF:INMBPOBP Objektové programování • 52 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 13 %
OPF:EVSBPSEP Smart ekonomika v kontextu Průmyslu 4.0 • 11 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 95 %
OPF:INMBPDDS Databáze a datové sklady • 95 %
OPF:INMBPINS Informační systémy • 95 %
OPF:INMBPOAN Operační analýza pro ekonomy • 95 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 95 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 95 %
OPF:INMBPMOA Mobilní aplikace • 89 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 42 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 11 %
OPF:INMBPINF Informatika • 11 %
OPF:INMBPINP Internetové právo • 11 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 11 %

Manažerská informatika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
OPF:FIUBPNFI Finance • 100 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBPMNG Management • 100 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 98 %
OPF:INMBPOPS Operační systémy • 98 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 65 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 25 %
OPF:INMBPERP Podnikové informační systémy - ERP • 13 %
OPF:INMBPSIW Služby internetu a tvorba WWW • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 80 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 75 %
OPF:INMBPINP Internetové právo • 75 %
OPF:INMBPZIT Základy informačních technologií • 75 %
OPF:INMBPDTB Databáze • 70 %
OPF:INMBPINS Informační systémy • 70 %
OPF:INMBPOBP Objektové programování • 70 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 70 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 65 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 45 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 25 %
4. semestr
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 96 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 96 %
OPF:INMBPPJA Programování v Java • 96 %
OPF:INMBPSIW Služby internetu a tvorba WWW • 96 %
OPF:INMBPISS Informační systémy ve veřejné správě • 82 %
OPF:PEMBPOBP Obchodní právo • 82 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 25 %
OPF:EVSBPDHO Dějiny evropského a československého hospodářství • 14 %
OPF:PEMBPZPI Zakládání podniku a investování • 14 %
OPF:INMBPOPS Operační systémy • 11 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 96 %
OPF:INMBPOAE Operační analýza pro ekonomy • 96 %
OPF:INMBPSPS Správa počítačových sítí • 96 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 96 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 96 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 96 %
OPF:PEMBPEMA E-marketing • 64 %
OPF:INMBPPSY Portálové systémy • 44 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 16 %
6. semestr
OPF:INMBPERP Podnikové informační systémy - ERP • 94 %
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 94 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 91 %

Marketing (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 99 %
OPF:INMBPINF Informatika • 99 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 96 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 93 %
2. semestr
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 99 %
OPF:PEMBPMNM Management • 99 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 94 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 87 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 77 %
OPF:OPFBAABC International Business Case Studies • 27 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 15 %
2. ročník
3. semestr
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 98 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 98 %
OPF:PEMBPKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 96 %
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 95 %
OPF:PEMBPEKO Ekonomika obchodu • 95 %
OPF:PEMBPVMC Vztahový marketing a CRM • 93 %
OPF:PEMBPPDK Podnikání • 86 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 16 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 16 %
4. semestr
OPF:CVABPEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 100 %
OPF:PEMBPIPC Informační podpora činnosti firmy • 97 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 93 %
OPF:PEMBPLOG Logistika • 93 %
OPF:PEMBPSLU Marketing služeb • 93 %
OPF:PEMBPMKV Marketingový výzkum • 90 %
OPF:CVABPCMA Marketing cestovního ruchu • 86 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 31 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 17 %
OPF:OPFBAABC International Business Case Studies • 14 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 100 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:PEMBPDSS Design a správa webové stránky • 100 %
OPF:PEMBPEMA E-marketing • 100 %
OPF:PEMBPMKK Marketingová komunikace • 100 %
OPF:CVABPCSP Společenský a diplomatický protokol • 63 %
OPF:CVABAICO Intercultural Communication • 22 %
OPF:CVABPKKO Krizová komunikace • 11 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBPPRX Odborná praxe • 100 %
OPF:PEMBPMEM Mediální marketing • 100 %

Mezinárodní obchod (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPEKO Ekonomie • 95 %
OPF:INMBPKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 95 %
OPF:PEMBPEPO Ekonomika podniku • 95 %
OPF:INMBPINF Informatika • 93 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 93 %
OPF:PEMBPPEP Právo v ekonomické praxi • 93 %
2. semestr
OPF:PEMBPMNM Management • 99 %
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 97 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 91 %
OPF:EVSBPSEP Smart ekonomika v kontextu Průmyslu 4.0 • 80 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 79 %
OPF:CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 72 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 17 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPCSP Společenský a diplomatický protokol • 100 %
OPF:EVSBPLOP Lokalizace obchodních příležitostí • 100 %
OPF:EVSBPMKS Mezinárodní konkurenceschopnost • 100 %
OPF:PEMBPEKO Ekonomika obchodu • 100 %
OPF:FIUBPFPM Finanční a pojistná matematika • 92 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 92 %
OPF:EVSBPSEK Světová ekonomika • 88 %
OPF:CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 83 %
OPF:CVABPDE2 Cizojazyčná příprava NJ 2 • 17 %
4. semestr
OPF:EVSBPIPM Mezinárodní integrační procesy • 100 %
OPF:EVSBPZOP Zahraničně obchodní politika • 100 %
OPF:EVSBPMPR Mezinárodní právo • 94 %
OPF:PEMBPLGC Logistika • 94 %
OPF:CVABPEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 82 %
OPF:EVSBPVSH Vývojové tendence ve světovém hospodářství • 76 %
OPF:FIUBPDVP Daně v podnikání • 53 %
OPF:FIUBPFPN Finanční poradenství • 41 %
OPF:FIUBPFVP Finance v podnikání • 35 %
OPF:FIUBPBAN Bankovnictví • 29 %
OPF:CVABPDE3 Cizojazyčná příprava NJ 3 • 18 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 18 %
OPF:OPFBAABC International Business Case Studies • 18 %
OPF:PEMBAITO International Trade Operations • 18 %
OPF:EVSBPVEP Vnější ekonomické prostředí • 12 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPOKC Obchodní jednání a korespondence v cizím jazyce • 100 %
OPF:FIUBPFIM Financování mezinárodního podnikání • 100 %
OPF:FIUBPPZS Platební a zúčtovací styk • 100 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:PEMBPMMA Mezinárodní management • 88 %
OPF:CVABPEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 81 %
OPF:PEMBPMK1 Marketingová komunikace 1 • 75 %
OPF:PEMBPPMA Projektový management • 75 %
OPF:INMBPRVZ Řízení vztahů se zákazníky (CRM systémy) • 56 %
OPF:CVABPDE4 Cizojazyčná příprava NJ 4 • 19 %
OPF:EVSBPSEK Světová ekonomika • 19 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 13 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 13 %

Obchod a marketing (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPLAW Právo • 100 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 100 %
OPF:PEMBPPDK Podnikání • 100 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 99 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 97 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 97 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 92 %
2. semestr
OPF:INMBPSTK Statistika • 100 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 97 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 97 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 97 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 90 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 90 %
OPF:PEMBPMNG Management • 90 %
OPF:OPFBAABC International Business Case Studies • 32 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 100 %
OPF:PEMBPEKO Ekonomika obchodu • 100 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 100 %
OPF:PEMBPPOE Podniková ekonomika • 100 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 95 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 40 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 30 %
OPF:CVABPRHP Řízení hotelového provozu • 25 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 25 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 20 %
OPF:CVABPKKO Krizová komunikace • 15 %
OPF:FIUBPNPS Platební a zúčtovací styk • 15 %

Podnikání (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBPLAW Právo • 100 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 100 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 100 %
OPF:PEMBPPDK Podnikání • 100 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 91 %
2. semestr
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 100 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBPMNG Management • 100 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 95 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 95 %
OPF:PEMBPIPC Informační podpora činnosti firmy • 90 %
OPF:CVABPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 15 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 100 %
OPF:PEMBPMKT Marketing • 100 %
OPF:PEMBPPOE Podniková ekonomika • 100 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 90 %
OPF:PEMBPZPO Zakládání podniku • 90 %
OPF:FIUBPFIT Finanční trhy • 60 %
OPF:CVABPKKO Krizová komunikace • 40 %
OPF:PEMBPPOD Podnikni To! • 40 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 20 %

Podniková ekonomika a management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 67 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 67 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 67 %
OPF:PEMBPEKO Ekonomika obchodu • 67 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 67 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 67 %
OPF:EVSBPLAW Právo • 33 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 33 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 33 %
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 33 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 33 %
2. semestr
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBPMNG Management • 100 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 94 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 91 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 91 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 91 %
OPF:PEMBPOBP Obchodní právo • 69 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 100 %
OPF:PEMBPEKO Ekonomika obchodu • 100 %
OPF:PEMBPMAG Marketing • 97 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 83 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 80 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 74 %
OPF:FIUBPNPS Platební a zúčtovací styk • 23 %
OPF:CVABPPOH Podnikání v hotelnictví • 14 %
OPF:CVABPRHP Řízení hotelového provozu • 14 %
OPF:OPFBPBG1 Business Gate • 11 %
4. semestr
OPF:PEMBPLGK Logistika • 100 %
OPF:PEMBPPOE Podniková ekonomika • 99 %
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 96 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 86 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 86 %
OPF:PEMBPMAV Marketingový výzkum • 86 %
OPF:PEMBPMAS Marketing služeb • 48 %
OPF:PEMBPZPO Zakládání podniku • 38 %
OPF:INMBPBOI Podnikání na Internetu • 34 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 29 %
OPF:PEMBPMSH Marketingová simulační hra • 20 %
OPF:CVABPGAS Gastronomie • 11 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 97 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 97 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 97 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 96 %
OPF:PEMBPEMA E-marketing • 54 %
OPF:PEMBPMK1 Marketingová komunikace 1 • 53 %
OPF:PEMBPENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry • 36 %
OPF:PEMBPPDK Podnikání • 33 %
OPF:FIUBPFIP Finance podniku • 18 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 18 %
OPF:FIUBPNPS Platební a zúčtovací styk • 15 %
OPF:CVABPEHL Ekonomika hotelnictví • 14 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 14 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 95 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 95 %
OPF:PEMBPIPO Inovační podnikání • 91 %
OPF:PEMBPMPU Nákupní marketing • 57 %
OPF:FIUBPNUC Nákladové účetnictví • 12 %

Sociální management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 100 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 100 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 100 %
OPF:CVABPIKO Interkulturní komunikace • 50 %
OPF:CVABPKPT Komunikační a přesvědčovací techniky • 50 %
OPF:EVSBPDHO Dějiny evropského a československého hospodářství • 50 %
OPF:EVSBPMSO Metody sociální práce • 50 %
OPF:EVSBPPPR Pracovní právo • 50 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 50 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 100 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 100 %
OPF:EVSBPFSC Formy sociální péče • 67 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 67 %
OPF:PEMBPENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry • 67 %
OPF:PEMBPHRM Personalistika • 67 %
OPF:PEMBPMSS Management sociálních služeb • 67 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 67 %
OPF:EVSBPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 33 %
OPF:FIUBPNPS Platební a zúčtovací styk • 33 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 33 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 100 %

Účetnictví a daně (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
OPF:FIUBPADP Aplikace daňového práva • 50 %
OPF:PEMBPRPO Řízení provozu příspěvkových organizací • 50 %
6. semestr
OPF:FIUBPUDP Účetní a daňové praktikum • 100 %
OPF:OPFBPODP Odborná praxe • 100 %
OPF:PEMBPZPI Zakládání podniku a investování • 100 %
OPF:OPFBPBCP Bakalářská práce • 94 %
OPF:FIUBPMEU Mezinárodní účetnictví • 31 %
OPF:PEMBPMAV Marketingový výzkum • 13 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBPZIE Informatika pro ekonomy I • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:EVSBPLAW Právo • 98 %
OPF:INMBPKVM Kvantitativní metody • 97 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 92 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 80 %
2. semestr
OPF:INMBPNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBPSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBPMNG Management • 100 %
OPF:FIUBPFUA Finanční účetnictví I. • 98 %
OPF:CVABPJA1 Profesní angličtina 1 • 96 %
OPF:EVSBPZMA Obecná ekonomie II. • 96 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 89 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 27 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABPJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 100 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 97 %
OPF:EVSBPPPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 97 %
OPF:EVSBPVEA Veřejná ekonomika • 97 %
OPF:EVSBPVES Veřejná správa • 97 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 97 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 41 %
OPF:PEMBPNOP Nauka o podniku • 34 %
OPF:CVABPKKO Krizová komunikace • 24 %
OPF:EVSBPZMI Obecná ekonomie I. • 17 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 17 %
OPF:FIUBPFPM Finanční a pojistná matematika • 14 %
4. semestr
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 100 %
OPF:EVSBPREP Regionální ekonomika a politika • 100 %
OPF:INMBPISS Informační systémy ve veřejné správě • 100 %
OPF:EVSBPCEU Politika hospodářské, územní a sociální soudružnosti EU • 93 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 86 %
OPF:EVSBPSRP Správní právo • 79 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 79 %
OPF:FIUBPNFP Finanční poradenství • 71 %
OPF:FIUBPNFI Finance • 21 %
OPF:FIUBPFAN Finanční analýza • 14 %
OPF:PEMBPRNO Řízení nestátních neziskových organizací • 14 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 100 %
OPF:EVSBPSOP Sociální politika • 100 %
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 100 %
OPF:EVSBPPSO Psychologie osobnosti • 89 %
OPF:FIUBPFPM Finanční a pojistná matematika • 44 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 22 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 22 %
OPF:PEMBPMSO Management v sociálních službách • 22 %
OPF:CVABPEHL Ekonomika hotelnictví • 11 %
OPF:EVSBPEUN Evropská unie • 11 %
OPF:EVSBPPPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 11 %
OPF:EVSBPVEA Veřejná ekonomika • 11 %
OPF:EVSBPVES Veřejná správa • 11 %
OPF:FIUBPPOJ Pojišťovnictví • 11 %
6. semestr
OPF:EVSBPNEO Ekonomika neziskových organizací • 100 %
OPF:EVSBPPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 100 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 100 %
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 100 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 50 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
OPF:CVABPJA3 Profesní angličtina 3 • 100 %
OPF:EVSBPEHP Hospodářská politika Evropské unie • 100 %
OPF:EVSBPREP Regionální ekonomika a politika • 100 %
OPF:EVSBPSEU Politika hospodářské, územní a sociální soudružnosti EU • 100 %
OPF:EVSBPSRP Správní právo • 100 %
OPF:EVSBPZHP Hospodářská politika • 100 %
OPF:FIUBPDDP Daně a daňová politika • 100 %
OPF:INMBPISV Informační systémy ve veřejné správě • 100 %
OPF:EVSBPPSY Psychologie • 33 %
OPF:INMBPSIW Služby internetu a tvorba WWW • 33 %
3. ročník
5. semestr
OPF:OPFBPBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:CVABPJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 75 %
OPF:EVSBPFSC Formy sociální péče • 75 %
OPF:FIUBPMRF Municipální a regionální finance • 75 %
OPF:FIUBPUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 75 %
OPF:EVSBPSPO Sociální politika • 50 %
OPF:EVSBPPSZ Právo sociálního zabezpečení • 25 %
OPF:FIUBPFUB Finanční účetnictví II. • 25 %
OPF:PEMBPPRO Projektový management • 25 %
6. semestr
OPF:OPFBPBPP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBPOPR Odborná praxe • 93 %
OPF:EVSBPPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 57 %
OPF:EVSBPSRP Správní právo • 57 %

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 100 %
OPF:FIUNPMFI Mezinárodní finanční instituce • 100 %
OPF:FIUNPNBM Bankovní modely a analýzy • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 97 %
OPF:PEMNPCON Podnikový Controlling • 86 %
OPF:FIUNPNUS Účetnictví obchodních společností • 64 %
OPF:FIUNPNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 36 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 31 %
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 19 %
OPF:FIUNPNRF Řízení finančních a bankovních rizik • 17 %
2. semestr
OPF:FIUNPNPT Peněžní teorie a měnová politika • 100 %
OPF:FIUNPNFE Finanční ekonometrie • 95 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 90 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 85 %
OPF:FIUNPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 65 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 65 %
OPF:PEMNAENV Business Environment • 35 %
OPF:PEMNPMFS Marketing finančních služeb • 35 %
OPF:FIUNPMFM Mezinárodní finanční management • 25 %
OPF:FIUNPNIS Investiční nástroje a strategie • 25 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 25 %
OPF:EVSNPDVS Dějiny veřejné správy • 20 %
OPF:FIUNAIFA International Business Finance • 15 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 91 %
OPF:FIUNPNRF Řízení finančních a bankovních rizik • 91 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 91 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 45 %
OPF:EVSNPHPB Teorie hospodářské politiky • 36 %
OPF:FIUNPNUS Účetnictví obchodních společností • 27 %
4. semestr
OPF:FIUNPMFM Mezinárodní finanční management • 100 %
OPF:FIUNPNIS Investiční nástroje a strategie • 100 %
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 100 %
OPF:PEMNPMFS Marketing finančních služeb • 43 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 29 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 29 %
OPF:CVANPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 14 %

Business Economics and Management (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:PEMNASMA Strategic Management • 95 %
OPF:PEMNAMEK Managerial Economics • 92 %
OPF:PEMNASMR Strategic Marketing • 84 %
OPF:INMNASTZ Statistical Data Processing • 81 %
OPF:EVSNAMIB Microeconomics • 78 %
OPF:PEMNAOOR Trade Organizations • 78 %
OPF:OPFNASDP Master Thesis Seminar • 76 %
OPF:PEMNACSR Corporate Social Responsibility • 76 %
OPF:PEMNAMK2 Marketing Communication 2 • 73 %
OPF:OPFBAOPF Initial training course in OSH and FP • 68 %
OPF:PEMNAKRI Crisis Management • 62 %
OPF:FIUNANMU Managerial Accounting • 38 %
OPF:CVAPICLA Introduction to the Czech Language and Culture • 22 %
OPF:CVANPACV Culture Values in Business Communication • 14 %
2. semestr
OPF:EVSNAMAB Macroeconomics • 80 %
OPF:FIUNAMDS International Taxation and Tax Systems • 78 %
OPF:FIUNAMFM International Financial Management • 78 %
OPF:PEMNAMAF Marketing of Financial Services • 78 %
OPF:PEMNAMAM International Marketing • 78 %
OPF:PEMNARAI Managing Innovation • 78 %
OPF:PEMNARLZ Human Resource Management • 78 %
OPF:INMNARAM Decision Analysis for Managers • 73 %
OPF:INMNAMAT Mathematics in Economics • 67 %
OPF:CVAPICLA Introduction to the Czech Language and Culture • 45 %
OPF:PEMNAPMO International Business Law • 39 %
OPF:OPFBAOPF Initial training course in OSH and FP • 24 %
OPF:OPFBUPRO Interkulturní komunikace v praxi – Buddy program • 20 %
OPF:OPFNAABC International Business Case Studies • 16 %
OPF:CVANPACV Culture Values in Business Communication • 14 %
OPF:EVSNAMEE International Economics • 14 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNANMU Managerial Accounting • 72 %
OPF:OPFNADIP Master Thesis • 58 %
OPF:OPFNASDP Master Thesis Seminar • 44 %
OPF:PEMNAMK2 Marketing Communication 2 • 42 %
OPF:CVANPACV Culture Values in Business Communication • 19 %
OPF:PEMNAOOR Trade Organizations • 19 %
OPF:EVSNAMIB Microeconomics • 17 %
OPF:PEMNASMR Strategic Marketing • 17 %
OPF:OPFBAOPF Initial training course in OSH and FP • 14 %
OPF:PEMNACSR Corporate Social Responsibility • 14 %
OPF:PEMNAKRI Crisis Management • 14 %
OPF:INMNASTZ Statistical Data Processing • 11 %
4. semestr
OPF:OPFNADIP Master Thesis • 12 %

Economics and Management (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:CVAPICLA Introduction to the Czech Language and Culture • 100 %
OPF:OPFBAOPF Initial training course in OSH and FP • 100 %
OPF:PEMNASMA Strategic Management • 100 %
OPF:PEMNASMR Strategic Marketing • 100 %
OPF:CVANPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 67 %
OPF:EVSNAAMI Advanced Microeconomics • 67 %
OPF:INMNAMAE Mathematics in Economics • 67 %
OPF:INMNASDP Statistical Data Processing • 67 %
OPF:PEMNAMAE Managerial Economics • 67 %
OPF:PEMNACSR Corporate Social Responsibility • 33 %
OPF:PEMNAMK2 Marketing Communication 2 • 33 %
2. semestr
OPF:CVANPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 100 %

Finance, účetnictví a daně (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
OPF:FIUNPNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 100 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 95 %
OPF:FIUNPNUS Účetnictví obchodních společností • 95 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 95 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 95 %
OPF:PEMNPSTM Strategický management • 95 %
OPF:PEMNPMAE Manažerská ekonomika • 89 %
OPF:EVSNPVSL Veřejné služby • 11 %
2. semestr
OPF:FIUNPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 100 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 93 %
OPF:FIUNANMF International Financial Management • 60 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 53 %
OPF:FIUNPNMF Mezinárodní finanční management • 13 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 13 %
OPF:PEMNPPOP Podnikatelské prostředí • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 100 %
OPF:FIUNPNMU Manažerské účetnictví • 100 %
OPF:FIUNPNRF Řízení finančních a bankovních rizik • 100 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 100 %
OPF:FIUNPSDR Správa daní a daňové řízení • 100 %
OPF:INMNPROA Rozhodovací analýza pro manažery • 100 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:FIUNPMFI Mezinárodní finanční instituce • 17 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 17 %

Manažerská informatika (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:PEMNPMNM Strategický management • 100 %
OPF:EVSNPMKB Mikroekonomie • 96 %
OPF:INMNPDOD Dolování dat • 96 %
OPF:INMNPMAS Modelování a simulace • 96 %
OPF:INMNPOMM Objektové metody modelování • 96 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 96 %
OPF:PEMNPMKT Strategický marketing • 96 %
OPF:INMNAINM Information Management • 83 %
OPF:INMNPEMM Ekonomicko-matematické metody • 33 %
OPF:INMNPCRS CRM systémy • 25 %
OPF:EVSNPKDO Komunikační dovednosti • 13 %
2. semestr
OPF:EVSNPMABMI Makroekonomie • 100 %
OPF:INMNPCRS CRM systémy • 100 %
OPF:INMNPISP Projektování informačních systémů • 100 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:PEMNPRPP Řízení podnikových procesů • 100 %
OPF:INMNPRAE Rozhodovací analýza pro manažery • 85 %
OPF:INMNPESY Expertní systémy • 80 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 25 %
2. ročník
3. semestr
OPF:INMNPBIN Business Intelligence • 100 %
OPF:INMNPHER Teorie her a ekonomické rozhodování • 100 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:PEMNPMEK Manažerská ekonomika • 100 %
OPF:INMNPEMM Ekonomicko-matematické metody • 92 %
OPF:INMNAINM Information Management • 17 %
4. semestr
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 100 %
OPF:INMNPITE Inovace v ICT • 78 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 33 %
OPF:CVANPTS1 Rekreační a sportovní aktivity • 11 %

Obchod a marketing (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
OPF:PEMNPMAE Manažerská ekonomika • 99 %
OPF:PEMNPSMR Strategický marketing • 99 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:PEMNPSTM Strategický management • 97 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 96 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 95 %
OPF:EVSNPVSL Veřejné služby • 17 %
2. semestr
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 100 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:PEMNPMAF Marketing finančních služeb • 100 %
OPF:PEMNPMAM Mezinárodní marketing • 100 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 100 %
OPF:PEMNPPOP Podnikatelské prostředí • 100 %
OPF:FIUNPNMF Mezinárodní finanční management • 56 %
OPF:OPFNAABC International Business Case Studies • 22 %
OPF:PEMNPMVP Management výkonnosti podniků • 22 %
OPF:FIUNANMF International Financial Management • 19 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 14 %
OPF:INMNPCRS CRM systémy • 11 %
2. ročník
3. semestr
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:PEMNPB2B B2B Marketing • 100 %
OPF:PEMNPMOO Mezinárodní obchodní operace • 100 %
OPF:INMNPCRS CRM systémy • 90 %
OPF:INMNAROA Decision Analysis for Managers • 70 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 55 %
OPF:INMNPROA Rozhodovací analýza pro manažery • 30 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 15 %
OPF:FIUNPNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 15 %

Podnikání (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 100 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 100 %
OPF:PEMNPKRI Krizový management • 98 %
OPF:PEMNPSTM Strategický management • 98 %
OPF:PEMNPMAE Manažerská ekonomika • 95 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 27 %
OPF:CVANPACV Culture Values in Business Communication • 12 %
OPF:PEMNPCON Podnikový Controlling • 12 %
2. semestr
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 100 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:PEMNPPOP Podnikatelské prostředí • 100 %
OPF:PEMNPRAI Řízení inovací • 100 %
OPF:PEMNPMVP Management výkonnosti podniků • 79 %
OPF:FIUNPNMF Mezinárodní finanční management • 64 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 43 %
OPF:FIUNANMF International Financial Management • 14 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 14 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 100 %
OPF:INMNPBIN Business Intelligence • 100 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:PEMNPCON Podnikový Controlling • 100 %
OPF:FIUNPMFI Mezinárodní finanční instituce • 60 %
OPF:INMNAROA Decision Analysis for Managers • 60 %
OPF:FIUNPNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 50 %
OPF:INMNPROA Rozhodovací analýza pro manažery • 40 %
OPF:EVSNPEKP Prostorová ekonomie • 20 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 20 %

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 100 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:PEMNPSMR Strategický marketing • 100 %
2. semestr
OPF:PEMNPMAM Mezinárodní marketing • 100 %
OPF:FIUNPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 98 %
OPF:PEMNPRAI Řízení inovací • 98 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 97 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 92 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 85 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 67 %
OPF:PEMNPMAF Marketing finančních služeb • 52 %
OPF:EVSNPKAP Kariérové poradenství • 45 %
OPF:PEMNPBEN Podnikatelské prostředí • 33 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 18 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNPNMU Manažerské účetnictví • 95 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 92 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 58 %
OPF:PEMNPMK2 Marketingová komunikace 2 • 58 %
OPF:PEMNPCON Podnikový Controlling • 47 %
OPF:PEMNPKRI Krizový management • 42 %
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 29 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 21 %
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 18 %
4. semestr
OPF:INMNPRAM Rozhodovací analýza pro manažery • 95 %
OPF:FIUNPMFM Mezinárodní finanční management • 93 %
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 90 %
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 15 %

Veřejná ekonomika a správa (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSNPMIB Mikroekonomie • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:EVSNPHPB Teorie hospodářské politiky • 98 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 96 %
OPF:EVSNPTSP Teorie sociální politiky • 94 %
OPF:FIUNPFPR Finanční plánování a rozpočtování • 60 %
OPF:EVSNPKDO Komunikační dovednosti • 32 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 30 %
OPF:EVSNPTVS Teorie veřejné správy • 26 %
OPF:FIUNPMFI Mezinárodní finanční instituce • 26 %
OPF:PEMNPKRI Krizový management • 22 %
OPF:EVSNPEKP Prostorová ekonomie • 14 %
2. semestr
OPF:EVSNPMAB Makroekonomie • 100 %
OPF:INMNPMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:PEMNPRLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %
OPF:EVSNPEVS Ekonomika odvětví veřejného sektoru • 95 %
OPF:EVSNPLEU Právo Evropské unie • 95 %
OPF:FIUNPVEF Veřejné finance • 90 %
OPF:EVSNPDVS Dějiny veřejné správy • 40 %
OPF:EVSNPROR Řízení obcí a regionů • 25 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 20 %
2. ročník
3. semestr
OPF:EVSNPVEB Veřejná ekonomie • 92 %
OPF:OPFNPSDP Seminář k diplomové práci • 92 %
OPF:EVSNPVSL Veřejné služby • 77 %
OPF:EVSNPTVS Teorie veřejné správy • 69 %
OPF:EVSNPEKP Prostorová ekonomie • 62 %
OPF:EVSNPGEK Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 62 %
OPF:EVSNPKDO Komunikační dovednosti • 46 %
OPF:FIUNPSDR Správa daní a daňové řízení • 38 %
OPF:PEMNPCSR Společenská odpovědnost organizací • 38 %
OPF:FIUNPNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 15 %
OPF:FIUNPOCP Oceňování podniku • 15 %
OPF:INMNPSTZ Statistické zpracování dat • 15 %
4. semestr
OPF:EVSNPROR Řízení obcí a regionů • 100 %
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 60 %
OPF:EVSNPHCR Hospodářská politika České republiky • 40 %
OPF:PEMNPBEN Podnikatelské prostředí • 40 %
OPF:EVSNPEVS Ekonomika odvětví veřejného sektoru • 20 %
OPF:OPFBUPRO Interkulturní komunikace v praxi – Buddy program • 20 %
OPF:PEMNPOOR Obchodní organizace • 20 %

Veřejná ekonomika a správa (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
OPF:EVSNPROR Řízení obcí a regionů • 100 %
OPF:OPFNPDIP Diplomová práce • 100 %
OPF:EVSNPECR Hospodářská politika České republiky • 60 %
OPF:INMNPITE Inovace v ICT • 60 %

Business Economics and Management (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
OPF:UDSDACJ1 English Language and Terminology • 100 %
2. semestr
OPF:EVSDAETA Economics Theories • 100 %
OPF:UDSDAED1 Teaching in Seminaries • 100 %
OPF:PEMDAMRA Methods of Strategic Management • 50 %
OPF:PEMDAMRV Marketing and Customer Relationship Management • 50 %
OPF:UDSDAED2 Teaching in Seminaries • 50 %
OPF:UDSDAMVA Research Methodology • 50 %
OPF:UDSDAZV1 Research • 50 %
2. ročník
3. semestr
OPF:INMDAMIA Managerial Information Systems • 50 %
OPF:INMDAMMA Mathematical-Statistical Methods • 50 %
OPF:UDSDAMVA Research Methodology • 50 %
4. semestr
OPF:PEMDAMRV Marketing and Customer Relationship Management • 100 %
OPF:UDSDACJ1 English Language and Terminology • 100 %
OPF:UDSDAED2 Teaching in Seminaries • 100 %
OPF:UDSDAED3 Teaching in Seminaries • 100 %
3. ročník
5. semestr
OPF:UDSDAED4 Teaching in Seminaries • 100 %
OPF:UDSDAZV1 Research • 100 %

Ekonomika a management (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSDSEKT Ekonomické teorie • 100 %
OPF:OPFDSMVP Metodologie vědecké práce • 100 %
OPF:OPFDSAJT Anglický jazyk a terminologie • 25 %
OPF:OPFDSVS1 Výuka v semináři • 25 %
OPF:OPFDSVS2 Výuka v semináři • 25 %

Podniková ekonomika a management (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
OPF:EVSDPETA Ekonomická teorie • 75 %
OPF:UDSDPED2 Výuka v seminářích • 75 %
OPF:PEMDPMRA Metody strategického řízení • 50 %
OPF:UDSDPCJ1 Anglický jazyk a terminologie • 50 %
OPF:UDSDPED1 Výuka v seminářích • 50 %
OPF:INMDPMMA Matematicko-statistické metody v ekonomii • 25 %
OPF:PEMDSRPI Řízení procesů a inovací • 25 %
OPF:UDSDPCM1 Kapitola v monografii C • 25 %
OPF:UDSDPDO1 Příspěvek na konferenci D • 25 %
OPF:UDSDPDO2 Příspěvek na konferenci D • 25 %
OPF:UDSDPMVA Metodologie vědecké práce • 25 %
OPF:UDSDPZV1 Zapojení do výzkumu • 25 %
2. ročník
3. semestr
OPF:PEMDPMRV Marketing a řízení vztahů se zákazníky • 50 %
OPF:UDSDPDO1 Příspěvek na konferenci D • 50 %
4. semestr
OPF:UDSDPED4 Výuka v seminářích • 100 %
OPF:UDSDPZV1 Zapojení do výzkumu • 100 %
OPF:PEMDPMRV Marketing a řízení vztahů se zákazníky • 50 %
OPF:UDSDPDS1 Příspěvek na konferenci WoS nebo SCOPUS Dindex • 50 %
OPF:UDSDPED3 Výuka v seminářích • 50 %
OPF:UDSDPJN1 Článek ERIH Jneimp • 50 %
OPF:UDSDPVP1 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 50 %
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
OPF:UDSDPED6 Výuka v seminářích • 100 %
OPF:UDSDPVP6 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 100 %
OPF:UDSDPVP7 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 100 %
OPF:PEMDPMRV Marketing a řízení vztahů se zákazníky • 50 %
OPF:UDSDPCM1 Kapitola v monografii C • 50 %
OPF:UDSDPDO1 Příspěvek na konferenci D • 50 %
OPF:UDSDPDO2 Příspěvek na konferenci D • 50 %
OPF:UDSDPED5 Výuka v seminářích • 50 %
OPF:UDSDPJI1 Článek impaktovaný WoS Jimp • 50 %
OPF:UDSDPJO1 Článek odborný • 50 %
OPF:UDSDPSDZ Státní doktorská zkouška • 50 %
OPF:UDSDPVP0 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 50 %
OPF:UDSDPVP2 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 50 %
OPF:UDSDPVP3 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 50 %
OPF:UDSDPVP4 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 50 %
OPF:UDSDPVP5 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 50 %
OPF:UDSDPVP8 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 50 %
OPF:UDSDPVP9 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 50 %
4. ročník
7. semestr
OPF:UDSDPSDZ Státní doktorská zkouška • 100 %
8. semestr
OPF:UDSDPDO2 Příspěvek na konferenci D • 40 %
OPF:UDSDPDO3 Příspěvek na konferenci D • 40 %
OPF:UDSDPDO4 Příspěvek na konferenci D • 40 %
OPF:UDSDPVP9 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 40 %
OPF:UDSDPCC1 Citace v článku s IF na WoS nebo Scopus • 20 %
OPF:UDSDPCC2 Citace v článku s IF na WoS nebo Scopus • 20 %
OPF:UDSDPDO1 Příspěvek na konferenci D • 20 %
OPF:UDSDPJN3 Článek ERIH Jneimp • 20 %
OPF:UDSDPJO2 Článek odborný • 20 %
OPF:UDSDPJO3 Článek odborný • 20 %
OPF:UDSDPJS2 Článek SCOPUS Jsc • 20 %
OPF:UDSDPOBH Obhajoba dizertační práce • 20 %
OPF:UDSDPVP0 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 20 %
OPF:UDSDPVP1 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 20 %
OPF:UDSDPVP2 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 20 %
OPF:UDSDPVP3 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 20 %
OPF:UDSDPVP4 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 20 %
OPF:UDSDPVP7 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 20 %
OPF:UDSDPVP8 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 20 %

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKLAW Právo • 98 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 98 %
OPF:INMBKKVM Kvantitativní metody • 98 %
OPF:INMBKZIE Informatika pro ekonomy I • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 98 %
2. semestr
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 98 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 98 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 98 %
OPF:INMBKSTK Statistika • 98 %
OPF:PEMBKMNG Management • 98 %
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 96 %
OPF:CVABKJA1 Profesní angličtina 1 • 81 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 25 %
OPF:CVABKJN1 Profesní němčina 1 • 19 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUBKFIT Finanční trhy • 100 %
OPF:FIUBKFPM Finanční a pojistná matematika • 100 %
OPF:FIUBKMRF Municipální a regionální finance • 92 %
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 88 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 88 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 85 %
OPF:INMBKSME Statistické metody pro ekonomy • 73 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 31 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 23 %
OPF:CVABKPOH Podnikání v hotelnictví • 15 %
OPF:FIUBKPOJ Pojišťovnictví • 15 %
OPF:CVABKKKO Krizová komunikace • 12 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 12 %
4. semestr
OPF:FIUBKBAN Bankovnictví • 100 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 100 %
OPF:FIUBKNFP Finanční poradenství • 100 %
OPF:FIUBKNOA Oceňování aktiv • 100 %
OPF:EVSBKHOP Hospodářská politika • 94 %
OPF:CVABKJA3 Profesní angličtina 3 • 88 %
OPF:PEMBKOBP Obchodní právo • 88 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 82 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 76 %
OPF:INMBKBOI Podnikání na Internetu • 71 %
OPF:PEMBKSLU Marketing služeb • 41 %
OPF:PEMBKZPO Zakládání podniku • 18 %
OPF:CVABKJN3 Profesní němčina 3 • 12 %
3. ročník
5. semestr
OPF:FIUBKMEZ Mezinárodní finance • 100 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 100 %
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:CVABKJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 87 %
OPF:FIUBKPOJ Pojišťovnictví • 87 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 27 %
OPF:INMBKSME Statistické metody pro ekonomy • 27 %
OPF:PEMBKKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 27 %
OPF:CVABKCSP Společenský a diplomatický protokol • 20 %
OPF:CVABKKKO Krizová komunikace • 20 %
OPF:FIUBKAUD Audit • 20 %
OPF:CVABKJN4 Odborný jazyk německý 4 • 13 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 13 %
OPF:PEMBKMSO Management v sociálních službách • 13 %

Finance a účetnictví (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKEKO Ekonomie • 99 %
OPF:INMBKKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:PEMBKPEP Právo v ekonomické praxi • 97 %
OPF:PEMBKEPO Ekonomika podniku • 96 %
OPF:INMBKINF Informatika • 95 %
2. semestr
OPF:FIUBKUC1 Účetnictví I • 100 %
OPF:EVSBKVEP Vnější ekonomické prostředí • 99 %
OPF:PEMBKMNM Management • 98 %
OPF:FIUBKFVP Finance v podnikání • 95 %
OPF:CVABKEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 93 %
OPF:FIUBKFPN Finanční poradenství • 22 %
OPF:PEMBKIPC Informační podpora činnosti firmy • 14 %
OPF:PEMBKRNO Řízení nestátních neziskových organizací • 12 %
2. ročník
3. semestr
OPF:PEMBKMKT Marketing • 100 %
OPF:FIUBKZMA Zdanění majetku • 98 %
OPF:FIUBKUC2 Účetnictví II • 97 %
OPF:PEMBKHRM Personalistika • 94 %
OPF:FIUBKFIT Finanční trhy • 92 %
OPF:CVABKEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 89 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 87 %
OPF:FIUBKPOJ Pojišťovnictví • 63 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 13 %
4. semestr
OPF:FIUBKNOA Oceňování aktiv • 100 %
OPF:FIUBKDVP Daně v podnikání • 95 %
OPF:CVABKEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 92 %
OPF:FIUBKNDA Nepřímé daně v České republice • 89 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 81 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 68 %
OPF:FIUBKFPN Finanční poradenství • 55 %
OPF:PEMBKIPC Informační podpora činnosti firmy • 29 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 21 %
OPF:CVABKCMA Marketing cestovního ruchu • 12 %
OPF:FIUBKBAN Bankovnictví • 12 %
3. ročník
5. semestr
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:FIUBKNAP Aplikace daňového práva • 97 %
OPF:CVABKEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 93 %
OPF:FIUBKAUD Audit • 54 %
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 51 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 16 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 15 %
OPF:FIUBKZMA Zdanění majetku • 13 %
OPF:FIUBKMRF Municipální a regionální finance • 12 %
6. semestr
OPF:FIUBKMEU Mezinárodní účetnictví • 100 %
OPF:FIUBKUPR Účetní praktikum • 100 %
OPF:OPFBKPRX Odborná praxe • 100 %
OPF:OPFBKBPP Bakalářská práce • 88 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 15 %
OPF:FIUBKNDA Nepřímé daně v České republice • 15 %

Management v sociálních službách (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKEKO Ekonomie • 100 %
OPF:INMBKINF Informatika • 100 %
OPF:INMBKKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:PEMBKPEP Právo v ekonomické praxi • 98 %
OPF:PEMBKEPO Ekonomika podniku • 93 %
2. semestr
OPF:EVSBKVEP Vnější ekonomické prostředí • 100 %
OPF:PEMBKMNM Management • 100 %
OPF:PEMBKRNO Řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
OPF:FIUBKFVP Finance v podnikání • 95 %
OPF:FIUBKUC1 Účetnictví I • 95 %
OPF:CVABKEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 85 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 25 %
OPF:CVABKDE1 Cizojazyčná příprava NJ 1 • 15 %
OPF:EVSBKPPS Sociální práce a sociální péče • 15 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABKKKO Krizová komunikace • 100 %
OPF:EVSBKSOP Sociální politika • 100 %
OPF:PEMBKSOP Sociální podnikání • 100 %
OPF:PEMBKMKT Marketing • 94 %
OPF:PEMBKRPO Řízení provozu příspěvkových organizací • 94 %
OPF:CVABKEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 81 %
OPF:EVSBKMAP Multikulturní aspekty sociální péče • 31 %
OPF:EVSBKPSO Psychologie osobnosti • 31 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 31 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 25 %
OPF:PEMBKEPO Ekonomika podniku • 25 %
OPF:PEMBKKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 19 %
OPF:CVABKDE2 Cizojazyčná příprava NJ 2 • 13 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 13 %
OPF:INMBKINF Informatika • 13 %
4. semestr
OPF:EVSBKMDM Manažerské dovednosti v mezigeneračním týmu • 100 %
OPF:EVSBKPSS Poradenství v sociálních službách • 100 %
OPF:EVSBKSRP Správní právo • 87 %
OPF:CVABKEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 80 %
OPF:EVSBKPPS Sociální práce a sociální péče • 80 %
OPF:PEMBKIPC Informační podpora činnosti firmy • 80 %
OPF:FIUBKDVP Daně v podnikání • 73 %
OPF:PEMBKSOF Společenská odpovědnost firem, neziskového sektoru a veřejné správy • 53 %
OPF:PEMBKZPO Zakládání podniku • 40 %
OPF:CVABKCMA Marketing cestovního ruchu • 13 %
OPF:FIUBKFVP Finance v podnikání • 13 %
3. ročník
5. semestr
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 100 %
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 93 %
OPF:CVABKEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 87 %
OPF:EVSBKPSO Psychologie osobnosti • 87 %
OPF:PEMBKMSO Management v sociálních službách • 87 %
OPF:EVSBKMAP Multikulturní aspekty sociální péče • 80 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 67 %
OPF:CVABKCSP Společenský a diplomatický protokol • 33 %
OPF:CVABKEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 13 %
6. semestr
OPF:OPFBKPRX Odborná praxe • 80 %
OPF:OPFBKBPP Bakalářská práce • 60 %
OPF:EVSBAMENK Minority Entrepreurship • 20 %
OPF:FIUBKDVP Daně v podnikání • 20 %
OPF:PEMBKSLU Marketing služeb • 20 %
OPF:PEMBKSOF Společenská odpovědnost firem, neziskového sektoru a veřejné správy • 20 %

Manažerská informatika (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBKKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 97 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 97 %
OPF:EVSBKEKO Ekonomie • 96 %
OPF:INMBKINF Informatika • 96 %
OPF:PEMBKPEP Právo v ekonomické praxi • 95 %
OPF:INMBKUDP Úvod do programování • 94 %
OPF:PEMBKEPO Ekonomika podniku • 89 %
2. semestr
OPF:PEMBKMNM Management • 100 %
OPF:INMBKOBP Objektové programování • 95 %
OPF:INMBKOPS Operační systémy • 95 %
OPF:FIUBKFVP Finance v podnikání • 91 %
OPF:INMBKIIT Informační a internetové technologie • 91 %
OPF:EVSBKVEP Vnější ekonomické prostředí • 86 %
OPF:CVABKEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 77 %
2. ročník
3. semestr
OPF:INMBKINS Informační systémy • 100 %
OPF:INMBKMOA Mobilní aplikace • 100 %
OPF:INMBKOAN Operační analýza pro ekonomy • 100 %
OPF:PEMBKMKT Marketing • 100 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 100 %
OPF:INMBKDDS Databáze a datové sklady • 92 %
OPF:CVABKEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 83 %
OPF:PEMBKEPO Ekonomika podniku • 42 %
OPF:INMBKINP Internetové právo • 33 %
OPF:EVSBKEKO Ekonomie • 25 %

Manažerská informatika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBKSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBKMNG Management • 100 %
OPF:CVABKJA1 Profesní angličtina 1 • 96 %
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 96 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 96 %
OPF:INMBKOPS Operační systémy • 96 %
2. ročník
3. semestr
OPF:EVSBKEUN Evropská unie • 100 %
OPF:INMBKDTB Databáze • 100 %
OPF:INMBKINS Informační systémy • 100 %
OPF:INMBKOBP Objektové programování • 100 %
OPF:INMBKZIT Základy informačních technologií • 100 %
OPF:PEMBKMAG Marketing • 100 %
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 94 %
OPF:INMBKINP Internetové právo • 89 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 83 %
4. semestr
OPF:INMBKBOI Podnikání na Internetu • 97 %
OPF:INMBKISS Informační systémy ve veřejné správě • 97 %
OPF:INMBKPJA Programování v Java • 93 %
OPF:INMBKSIW Služby internetu a tvorba WWW • 93 %
OPF:CVABKJA3 Profesní angličtina 3 • 86 %
OPF:PEMBKOBP Obchodní právo • 41 %
OPF:INMBKERP Podnikové informační systémy - ERP • 34 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 14 %
OPF:INMBKOPS Operační systémy • 14 %
3. ročník
5. semestr
OPF:CVABKJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 96 %
OPF:INMBKOAE Operační analýza pro ekonomy • 96 %
OPF:INMBKSPS Správa počítačových sítí • 96 %
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 96 %
OPF:PEMBKHRM Personalistika • 92 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 92 %
OPF:PEMBKEMA E-marketing • 76 %
OPF:INMBKPSY Portálové systémy • 72 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 16 %
OPF:CVABKJA3 Profesní angličtina 3 • 12 %
OPF:INMBKINS Informační systémy • 12 %
6. semestr
OPF:OPFBKOPR Odborná praxe • 95 %
OPF:OPFBKBPP Bakalářská práce • 89 %
OPF:INMBKERP Podnikové informační systémy - ERP • 47 %
OPF:PEMBKIPO Inovační podnikání • 21 %

Marketing (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKEKO Ekonomie • 99 %
OPF:INMBKINF Informatika • 97 %
OPF:INMBKKME Kvantitativní metody v ekonomické praxi • 97 %
OPF:PEMBKEPO Ekonomika podniku • 97 %
OPF:PEMBKPEP Právo v ekonomické praxi • 97 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 95 %
2. semestr
OPF:PEMBKMNM Management • 98 %
OPF:FIUBKDVP Daně v podnikání • 95 %
OPF:EVSBKVEP Vnější ekonomické prostředí • 93 %
OPF:FIUBKFVP Finance v podnikání • 87 %
OPF:CVABKEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 • 85 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 29 %
OPF:PEMBKLOG Logistika • 20 %
OPF:INMBKBOI Podnikání na Internetu • 15 %
2. ročník
3. semestr
OPF:PEMBKEKO Ekonomika obchodu • 97 %
OPF:PEMBKHRM Personalistika • 97 %
OPF:PEMBKPDK Podnikání • 97 %
OPF:PEMBKVMC Vztahový marketing a CRM • 97 %
OPF:PEMBKKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 94 %
OPF:PEMBKMKT Marketing • 94 %
OPF:CVABKEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2 • 88 %
OPF:CVABKKKO Krizová komunikace • 25 %
OPF:PEMBKEPO Ekonomika podniku • 16 %
OPF:FIUBKPOJ Pojišťovnictví • 13 %
4. semestr
OPF:CVABKEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3 • 97 %
OPF:PEMBKIPC Informační podpora činnosti firmy • 89 %
OPF:CVABKCMA Marketing cestovního ruchu • 86 %
OPF:PEMBKSLU Marketing služeb • 84 %
OPF:INMBKBOI Podnikání na Internetu • 81 %
OPF:PEMBKMKV Marketingový výzkum • 81 %
OPF:PEMBKLOG Logistika • 76 %
OPF:PEMBKZPO Zakládání podniku • 32 %
OPF:FIUBKFPN Finanční poradenství • 22 %
OPF:FIUBKFVP Finance v podnikání • 19 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 16 %
OPF:FIUBKDVP Daně v podnikání • 16 %
OPF:EVSBKVEP Vnější ekonomické prostředí • 11 %
3. ročník
5. semestr
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:PEMBKDSS Design a správa webové stránky • 100 %
OPF:PEMBKEMA E-marketing • 100 %
OPF:PEMBKMKK Marketingová komunikace • 100 %
OPF:CVABKEN4 Cizojazyčná příprava AJ 4 • 97 %
OPF:CVABKCSP Společenský a diplomatický protokol • 52 %
OPF:CVABAICOK Intercultural Communication • 21 %
OPF:CVABKKKO Krizová komunikace • 21 %
6. semestr
OPF:PEMBKMEM Mediální marketing • 92 %
OPF:OPFBKPRX Odborná praxe • 85 %
OPF:OPFBKBPP Bakalářská práce • 77 %
OPF:PEMBKIPC Informační podpora činnosti firmy • 23 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 15 %

Obchod a marketing (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKLAW Právo • 100 %
OPF:INMBKKVM Kvantitativní metody • 100 %
OPF:INMBKZIE Informatika pro ekonomy I • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 99 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 99 %
OPF:PEMBKPDK Podnikání • 96 %
2. semestr
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 100 %
OPF:INMBKSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBKMNG Management • 100 %
OPF:CVABKJA1 Profesní angličtina 1 • 96 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 96 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 96 %
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 92 %
OPF:INMBKBOI Podnikání na Internetu • 12 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 100 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 100 %
OPF:PEMBKEKO Ekonomika obchodu • 100 %
OPF:PEMBKMKT Marketing • 100 %
OPF:PEMBKPOE Podniková ekonomika • 94 %
OPF:CVABKKKO Krizová komunikace • 35 %
OPF:PEMBKKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 35 %
OPF:PEMBKZPO Zakládání podniku • 35 %
OPF:FIUBKFIT Finanční trhy • 29 %
OPF:CVABKCSP Společenský a diplomatický protokol • 18 %
OPF:PEMBKPDK Podnikání • 18 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 12 %
OPF:EVSBKMAP Multikulturní aspekty sociální péče • 12 %
OPF:FIUBKFPM Finanční a pojistná matematika • 12 %
OPF:PEMBKDSS Design a správa webové stránky • 12 %
OPF:PEMBKVMC Vztahový marketing a CRM • 12 %

Podnikání (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMBKZIE Informatika pro ekonomy I • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:EVSBKLAW Právo • 96 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 96 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 96 %
OPF:PEMBKPDK Podnikání • 96 %
OPF:INMBKKVM Kvantitativní metody • 94 %
2. semestr
OPF:CVABKJA1 Profesní angličtina 1 • 100 %
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 100 %
OPF:INMBKSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBKMNG Management • 100 %
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 85 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 85 %
OPF:PEMBKIPC Informační podpora činnosti firmy • 77 %
OPF:PEMBKRNO Řízení nestátních neziskových organizací • 15 %
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 100 %
OPF:PEMBKMKT Marketing • 100 %
OPF:PEMBKPOE Podniková ekonomika • 100 %
OPF:PEMBKZPO Zakládání podniku • 100 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 83 %
OPF:FIUBKFIT Finanční trhy • 50 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 42 %
OPF:FIUBKFPM Finanční a pojistná matematika • 25 %
OPF:PEMBKEKO Ekonomika obchodu • 25 %
OPF:PEMBKKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 17 %

Podniková ekonomika a management (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:PEMBKMNG Management • 100 %
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 98 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 98 %
OPF:INMBKSTK Statistika • 98 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 96 %
OPF:PEMBKOBP Obchodní právo • 96 %
OPF:CVABKJA1 Profesní angličtina 1 • 89 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 22 %
2. ročník
3. semestr
OPF:PEMBKEKO Ekonomika obchodu • 100 %
OPF:EVSBKEUN Evropská unie • 96 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 96 %
OPF:PEMBKMAG Marketing • 96 %
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 92 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 85 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 65 %
OPF:CVABKPOH Podnikání v hotelnictví • 50 %
OPF:PEMBKKPD Komunikační a prezentační dovednosti • 31 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 27 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 15 %
OPF:PEMBKHRM Personalistika • 15 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 12 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 12 %
4. semestr
OPF:PEMBKPOE Podniková ekonomika • 99 %
OPF:PEMBKLGK Logistika • 95 %
OPF:PEMBKMAV Marketingový výzkum • 95 %
OPF:CVABKJA3 Profesní angličtina 3 • 93 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 88 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 82 %
OPF:INMBKBOI Podnikání na Internetu • 64 %
OPF:PEMBKMAS Marketing služeb • 48 %
OPF:PEMBKZPO Zakládání podniku • 46 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 29 %
OPF:FIUBKFPN Finanční poradenství • 11 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 11 %
3. ročník
5. semestr
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 99 %
OPF:CVABKJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 94 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 94 %
OPF:PEMBKHRM Personalistika • 92 %
OPF:PEMBKEMA E-marketing • 54 %
OPF:PEMBKMK1 Marketingová komunikace 1 • 50 %
OPF:PEMBKPDK Podnikání • 42 %
OPF:PEMBKENS Řízení a ekonomika nevýrobní sféry • 37 %
OPF:FIUBKFIP Finance podniku • 20 %
OPF:PEMBKVMC Vztahový marketing a CRM • 14 %
OPF:CVABKEHL Ekonomika hotelnictví • 11 %
6. semestr
OPF:OPFBKBPP Bakalářská práce • 93 %
OPF:OPFBKOPR Odborná praxe • 93 %
OPF:PEMBKIPO Inovační podnikání • 85 %
OPF:PEMBKMPU Nákupní marketing • 48 %
OPF:FIUBKNUC Nákladové účetnictví • 17 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 16 %

Účetnictví a daně (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
OPF:FIUBKAUD Audit • 100 %
OPF:OPFBKSBP Seminář k bakalářské práci • 100 %
6. semestr
OPF:FIUBKUDP Účetní a daňové praktikum • 100 %
OPF:OPFBKBCP Bakalářská práce • 100 %
OPF:OPFBKODP Odborná praxe • 100 %
OPF:PEMBKZPI Zakládání podniku a investování • 100 %
OPF:FIUBKMEU Mezinárodní účetnictví • 22 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 17 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSBKLAW Právo • 100 %
OPF:EVSBKZMI Obecná ekonomie I. • 100 %
OPF:INMBKZIE Informatika pro ekonomy I • 100 %
OPF:INMBKKVM Kvantitativní metody • 99 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 99 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 96 %
2. semestr
OPF:EVSBKZMA Obecná ekonomie II. • 100 %
OPF:FIUBKFUA Finanční účetnictví I. • 100 %
OPF:FIUBKNFI Finance • 100 %
OPF:INMBKNIE Informatika pro ekonomy II • 100 %
OPF:INMBKSTK Statistika • 100 %
OPF:PEMBKMNG Management • 100 %
OPF:CVABKJA1 Profesní angličtina 1 • 88 %
OPF:EVSBKPSY Psychologie • 25 %
2. ročník
3. semestr
OPF:EVSBKEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBKPPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 100 %
OPF:EVSBKVEA Veřejná ekonomika • 100 %
OPF:EVSBKVES Veřejná správa • 100 %
OPF:FIUBKMRF Municipální a regionální finance • 100 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 97 %
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 88 %
OPF:CVABKKKO Krizová komunikace • 52 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 15 %
OPF:EVSBKSOP Sociální politika • 15 %
OPF:PEMBKMSO Management v sociálních službách • 15 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 15 %
OPF:CVABKJN2 Profesní němčina 2 • 12 %
OPF:PEMBKNOP Nauka o podniku • 12 %
4. semestr
OPF:EVSBKREP Regionální ekonomika a politika • 100 %
OPF:EVSBKCEU Politika hospodářské, územní a sociální soudružnosti EU • 95 %
OPF:EVSBKSRP Správní právo • 95 %
OPF:EVSBKZHP Hospodářská politika • 95 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 95 %
OPF:INMBKISS Informační systémy ve veřejné správě • 95 %
OPF:CVABKJA3 Profesní angličtina 3 • 91 %
OPF:FIUBKFAN Finanční analýza • 73 %
OPF:CVABKCMA Marketing cestovního ruchu • 14 %
OPF:PEMBKRNO Řízení nestátních neziskových organizací • 14 %
3. ročník
5. semestr
OPF:EVSBKPSO Psychologie osobnosti • 100 %
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:CVABKJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 91 %
OPF:EVSBKSOP Sociální politika • 74 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 61 %
OPF:PEMBKMSO Management v sociálních službách • 57 %
OPF:FIUBKMRF Municipální a regionální finance • 30 %
OPF:FIUBKNPS Platební a zúčtovací styk • 22 %
OPF:CVABKRHP Řízení hotelového provozu • 17 %
6. semestr
OPF:EVSBKNEO Ekonomika neziskových organizací • 100 %
OPF:OPFBKOPR Odborná praxe • 100 %
OPF:OPFBKBPP Bakalářská práce • 88 %
OPF:EVSBKPPS Sociální práce a sociální péče • 25 %
OPF:EVSBKPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 13 %
OPF:EVSBKZHP Hospodářská politika • 13 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 13 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
OPF:CVABKJA2 Profesní angličtina 2 • 100 %
OPF:EVSBKEUN Evropská unie • 100 %
OPF:EVSBKTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti • 100 %
OPF:EVSBKVEA Veřejná ekonomika • 100 %
OPF:EVSBKVES Veřejná správa • 100 %
OPF:FIUBKFUB Finanční účetnictví II. • 100 %
OPF:PEMBKMAG Marketing • 100 %
4. semestr
OPF:EVSBKEHP Hospodářská politika Evropské unie • 100 %
OPF:EVSBKREP Regionální ekonomika a politika • 100 %
OPF:EVSBKSEU Politika hospodářské, územní a sociální soudružnosti EU • 100 %
OPF:EVSBKZHP Hospodářská politika • 100 %
OPF:INMBKISV Informační systémy ve veřejné správě • 100 %
OPF:CVABKJA3 Profesní angličtina 3 • 92 %
OPF:FIUBKDDP Daně a daňová politika • 92 %
OPF:EVSBKPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 46 %
3. ročník
5. semestr
OPF:EVSBKSPO Sociální politika • 100 %
OPF:FIUBKMRF Municipální a regionální finance • 100 %
OPF:FIUBKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací • 100 %
OPF:OPFBKBPS Seminář k bakalářské práci • 100 %
OPF:PEMBKMSS Management sociálních služeb • 100 %
OPF:CVABKJA4 Odborný jazyk anglický 4 • 91 %
OPF:PEMBKPRO Projektový management • 91 %
OPF:EVSBKPSO Psychologie osobnosti • 55 %
6. semestr
OPF:OPFBKBPP Bakalářská práce • 89 %
OPF:OPFBKOPR Odborná praxe • 89 %
OPF:EVSBKSRP Správní právo • 52 %
OPF:EVSBKPVS Pracovní právo ve veřejné správě • 19 %

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 96 %
OPF:FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce • 96 %
OPF:FIUNKNBM Bankovní modely a analýzy • 96 %
OPF:FIUNKNUS Účetnictví obchodních společností • 96 %
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 96 %
OPF:PEMNKCON Podnikový Controlling • 96 %
OPF:FIUNKOCP Oceňování podniku • 17 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 17 %
OPF:FIUNKNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 13 %
OPF:FIUNKNRF Řízení finančních a bankovních rizik • 13 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 13 %
2. semestr
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 100 %
OPF:FIUNKNPT Peněžní teorie a měnová politika • 100 %
OPF:FIUNKVEF Veřejné finance • 100 %
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 94 %
OPF:FIUNKNFE Finanční ekonometrie • 88 %
OPF:FIUNKMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 50 %
OPF:PEMNAENVK Business Environment • 44 %
OPF:EVSNKKAP Kariérové poradenství • 13 %
OPF:FIUNKMFM Mezinárodní finanční management • 13 %
OPF:PEMNKMFS Marketing finančních služeb • 13 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování • 100 %
OPF:FIUNKNRF Řízení finančních a bankovních rizik • 100 %
OPF:FIUNKOCP Oceňování podniku • 100 %
OPF:FIUNKNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 90 %
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 90 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 50 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 40 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 30 %
OPF:EVSNKVSL Veřejné služby • 20 %
OPF:PEMNKCON Podnikový Controlling • 20 %
4. semestr
OPF:FIUNKNIS Investiční nástroje a strategie • 100 %
OPF:PEMNKMFS Marketing finančních služeb • 83 %
OPF:FIUNKMFM Mezinárodní finanční management • 67 %
OPF:OPFNKDIP Diplomová práce • 67 %
OPF:FIUNKNFE Finanční ekonometrie • 33 %
OPF:PEMNKRAI Řízení inovací • 33 %
OPF:FIUNKIFA International Business Finance • 17 %
OPF:FIUNKMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 17 %
OPF:FIUNKNPT Peněžní teorie a měnová politika • 17 %
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 17 %

Finance, účetnictví a daně (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
OPF:FIUNKNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 100 %
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:PEMNKSTM Strategický management • 100 %
OPF:FIUNKNUS Účetnictví obchodních společností • 98 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:PEMNKMAE Manažerská ekonomika • 97 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 93 %
OPF:FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce • 47 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 34 %
2. semestr
OPF:FIUNKMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 100 %
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 71 %
OPF:PEMNKPOP Podnikatelské prostředí • 67 %
OPF:FIUNANMFK International Financial Management • 57 %
OPF:PEMNKRAI Řízení inovací • 43 %
OPF:FIUNKVEF Veřejné finance • 33 %
OPF:FIUNKNMF Mezinárodní finanční management • 29 %
OPF:FIUNKNPT Peněžní teorie a měnová politika • 19 %
OPF:PEMNKOOR Obchodní organizace • 14 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování • 100 %
OPF:FIUNKNMU Manažerské účetnictví • 100 %
OPF:FIUNKSDR Správa daní a daňové řízení • 100 %
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:FIUNKOCP Oceňování podniku • 95 %
OPF:FIUNKNRF Řízení finančních a bankovních rizik • 91 %
OPF:INMNKROA Rozhodovací analýza pro manažery • 77 %
OPF:INMNAROAK Decision Analysis for Managers • 27 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 18 %
OPF:PEMNKCON Podnikový Controlling • 18 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 14 %

Manažerská informatika (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:PEMNKMNM Strategický management • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 96 %
OPF:EVSNKMKB Mikroekonomie • 93 %
OPF:INMNAINMK Information Management • 93 %
OPF:PEMNKMKT Strategický marketing • 93 %
OPF:INMNKMAS Modelování a simulace • 89 %
OPF:INMNKOMM Objektové metody modelování • 81 %
OPF:INMNKDOD Dolování dat • 78 %
OPF:EVSNKKDO Komunikační dovednosti • 41 %
OPF:INMNKHER Teorie her a ekonomické rozhodování • 15 %
2. semestr
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:INMNKRAE Rozhodovací analýza pro manažery • 100 %
OPF:INMNKCRS CRM systémy • 92 %
OPF:PEMNKRPP Řízení podnikových procesů • 92 %
OPF:EVSNKMABMI Makroekonomie • 77 %
OPF:INMNKESY Expertní systémy • 69 %
OPF:INMNKISP Projektování informačních systémů • 69 %
OPF:INMNKITE Inovace v ICT • 23 %
OPF:PEMNKRLZ Řízení lidských zdrojů • 15 %
2. ročník
3. semestr
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:INMNKBIN Business Inteligence • 93 %
OPF:INMNKEMM Ekonomicko-matematické metody • 93 %
OPF:PEMNKMEK Manažerská ekonomika • 87 %
OPF:INMNKHER Teorie her a ekonomické rozhodování • 73 %
OPF:INMNKDOD Dolování dat • 40 %
OPF:EVSNKMKB Mikroekonomie • 27 %
OPF:EVSNKKDO Komunikační dovednosti • 20 %
OPF:INMNKMAS Modelování a simulace • 13 %
OPF:INMNKOMM Objektové metody modelování • 13 %
4. semestr
OPF:OPFNKDIP Diplomová práce • 81 %
OPF:INMNKITE Inovace v ICT • 44 %
OPF:PEMNKRLZ Řízení lidských zdrojů • 31 %
OPF:INMNKCRS CRM systémy • 19 %
OPF:INMNKESY Expertní systémy • 19 %
OPF:INMNKISP Projektování informačních systémů • 19 %
OPF:INMNKRAE Rozhodovací analýza pro manažery • 19 %
OPF:PEMNKRPP Řízení podnikových procesů • 13 %

Obchod a marketing (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 99 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 98 %
OPF:PEMNKSMR Strategický marketing • 98 %
OPF:PEMNKSTM Strategický management • 97 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 96 %
OPF:PEMNKMAE Manažerská ekonomika • 95 %
OPF:FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce • 24 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 21 %
2. semestr
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:PEMNKMAF Marketing finančních služeb • 97 %
OPF:PEMNKMAM Mezinárodní marketing • 97 %
OPF:PEMNKOOR Obchodní organizace • 97 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 94 %
OPF:PEMNKPOP Podnikatelské prostředí • 94 %
OPF:FIUNKNMF Mezinárodní finanční management • 56 %
OPF:PEMNKRAI Řízení inovací • 38 %
OPF:FIUNANMFK International Financial Management • 31 %
OPF:FIUNKVEF Veřejné finance • 22 %
OPF:PEMNKRPP Řízení podnikových procesů • 16 %
2. ročník
3. semestr
OPF:PEMNKB2B B2B Marketing • 100 %
OPF:PEMNKMOO Mezinárodní obchodní operace • 100 %
OPF:INMNKCRS CRM systémy • 96 %
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 93 %
OPF:INMNAROAK Decision Analysis for Managers • 52 %
OPF:INMNKROA Rozhodovací analýza pro manažery • 48 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 30 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 26 %
OPF:FIUNKNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 11 %
OPF:PEMNKCON Podnikový Controlling • 11 %

Podnikání (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 100 %
OPF:PEMNKMAE Manažerská ekonomika • 100 %
OPF:PEMNKSTM Strategický management • 100 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 98 %
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 98 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 98 %
2. semestr
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:PEMNKMVP Management výkonnosti podniků • 100 %
OPF:PEMNKPOP Podnikatelské prostředí • 100 %
OPF:PEMNKRAI Řízení inovací • 100 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 70 %
OPF:FIUNANMFK International Financial Management • 40 %
OPF:FIUNKNMF Mezinárodní finanční management • 40 %
OPF:PEMNKRPP Řízení podnikových procesů • 40 %
OPF:FIUNKVEF Veřejné finance • 20 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování • 100 %
OPF:INMNKBIN Business Inteligence • 100 %
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 100 %
OPF:PEMNKCON Podnikový Controlling • 89 %
OPF:INMNKROA Rozhodovací analýza pro manažery • 78 %
OPF:EVSNKGEK Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 33 %
OPF:FIUNKOCP Oceňování podniku • 33 %
OPF:INMNAROAK Decision Analysis for Managers • 33 %
OPF:EVSNKEKP Prostorová ekonomie • 22 %
OPF:EVSNKHPB Teorie hospodářské politiky • 22 %
OPF:EVSNKKDO Komunikační dovednosti • 22 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 11 %
OPF:FIUNKNBM Bankovní modely a analýzy • 11 %
OPF:FIUNKNUS Účetnictví obchodních společností • 11 %
OPF:INMDSKKM Kvantitativní a kvalitativní metody • 11 %
OPF:PEMNKB2B B2B Marketing • 11 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 11 %

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 98 %
OPF:PEMNKMAM Mezinárodní marketing • 98 %
OPF:FIUNKMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy • 97 %
OPF:PEMNKRAI Řízení inovací • 97 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 93 %
OPF:PEMNKRLZ Řízení lidských zdrojů • 87 %
OPF:PEMNKOOR Obchodní organizace • 49 %
OPF:PEMNKBEN Podnikatelské prostředí • 41 %
OPF:PEMNKMAF Marketing finančních služeb • 39 %
OPF:EVSNKKAP Kariérové poradenství • 28 %
2. ročník
3. semestr
OPF:FIUNKNMU Manažerské účetnictví • 93 %
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 91 %
OPF:FIUNKOCP Oceňování podniku • 46 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 43 %
OPF:PEMNKMK2 Marketingová komunikace 2 • 41 %
OPF:PEMNKCON Podnikový Controlling • 39 %
OPF:FIUNKSDR Správa daní a daňové řízení • 33 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 31 %
OPF:FIUNKNMS Mezinárodní účetnictví a účetní standardy • 30 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 24 %
OPF:FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování • 24 %
OPF:EVSNKVSL Veřejné služby • 15 %
OPF:FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce • 15 %
4. semestr
OPF:OPFNKDIP Diplomová práce • 86 %
OPF:INMNKRAM Rozhodovací analýza pro manažery • 78 %
OPF:FIUNKMFM Mezinárodní finanční management • 76 %
OPF:PEMNKRLZ Řízení lidských zdrojů • 15 %
OPF:PEMNKOOR Obchodní organizace • 12 %

Veřejná ekonomika a správa (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
OPF:INMNKSTZ Statistické zpracování dat • 100 %
OPF:OPFBOPF Úvodní školení BOZP a PO • 100 %
OPF:EVSNKHPB Teorie hospodářské politiky • 99 %
OPF:EVSNKTSP Teorie sociální politiky • 98 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 93 %
OPF:FIUNKFPR Finanční plánování a rozpočtování • 86 %
OPF:EVSNKKDO Komunikační dovednosti • 43 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 24 %
OPF:EVSNKGEK Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 20 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 16 %
OPF:EVSNKEKP Prostorová ekonomie • 12 %
OPF:EVSNKTVS Teorie veřejné správy • 12 %
OPF:EVSNKVSL Veřejné služby • 12 %
2. semestr
OPF:EVSNKEVS Ekonomika odvětví veřejného sektoru • 100 %
OPF:INMNKMAT Matematika v ekonomii • 100 %
OPF:FIUNKVEF Veřejné finance • 97 %
OPF:PEMNKRLZ Řízení lidských zdrojů • 95 %
OPF:EVSNKLEU Právo Evropské unie • 89 %
OPF:EVSNKMAB Makroekonomie • 89 %
OPF:EVSNKDVS Dějiny veřejné správy • 45 %
OPF:EVSNKROR Řízení obcí a regionů • 44 %
OPF:EVSNKKAP Kariérové poradenství • 32 %
OPF:EVSNKHCR Hospodářská politika České republiky • 19 %
OPF:PEMNKMAF Marketing finančních služeb • 18 %
OPF:PEMNKBEN Podnikatelské prostředí • 16 %
OPF:FIUNKNPT Peněžní teorie a měnová politika • 15 %
OPF:PEMNKPOP Podnikatelské prostředí • 11 %
OPF:PEMNKRAI Řízení inovací • 11 %
2. ročník
3. semestr
OPF:OPFNKSDP Seminář k diplomové práci • 98 %
OPF:EVSNKVSL Veřejné služby • 93 %
OPF:EVSNKVEB Veřejná ekonomie • 88 %
OPF:EVSNKTVS Teorie veřejné správy • 81 %
OPF:FIUNKSDR Správa daní a daňové řízení • 60 %
OPF:EVSNKEKP Prostorová ekonomie • 53 %
OPF:EVSNKGEK Konkurenceschopnost v globalizované ekonomice • 49 %
OPF:EVSNKKDO Komunikační dovednosti • 44 %
OPF:PEMNKKRI Krizový management • 40 %
OPF:FIUNKMFI Mezinárodní finanční instituce • 39 %
OPF:PEMNKCSR Společenská odpovědnost organizací • 25 %
OPF:EVSNKMIB Mikroekonomie • 21 %
4. semestr
OPF:EVSNKROR Řízení obcí a regionů • 85 %
OPF:OPFNKDIP Diplomová práce • 73 %
OPF:EVSNKDVS Dějiny veřejné správy • 39 %
OPF:EVSNKHCR Hospodářská politika České republiky • 12 %

Veřejná ekonomika a správa (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
OPF:OPFNKDIP Diplomová práce • 94 %
OPF:EVSNKROR Řízení obcí a regionů • 76 %
OPF:EVSNKECR Hospodářská politika České republiky • 47 %

Ekonomika a management (doktorský kombinovaný)

1. ročník
1. semestr
OPF:EVSDSEKT Ekonomické teorie • 100 %
OPF:OPFDSMVP Metodologie vědecké práce • 100 %

Podniková ekonomika a management (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
OPF:UDSDPJS1 Článek SCOPUS Jsc • 100 %
OPF:UDSDPZV1 Zapojení do výzkumu • 100 %
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
OPF:PEMDPMAI Management inovací • 100 %
OPF:UDSDPCJ1 Anglický jazyk a terminologie • 100 %
OPF:UDSDPDO1 Příspěvek na konferenci D • 100 %
OPF:UDSDPJS2 Článek SCOPUS Jsc • 100 %
OPF:UDSDPVP01 Vedení vysokoškolské kvalifikační práce • 100 %
4. ročník
7. semestr
OPF:UDSDPSDZ Státní doktorská zkouška • 100 %

Údaje byly předpočítány: 26. 2. 2024 20:07