CVABKEN3 Cizojazyčná příprava AJ 3

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
0/0/16. Seminář 16 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Hošková (cvičící)
Garance
Mgr. Martina Chylková
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABKEN3/01: Pá 6. 10. 13:05–13:25 D101, J. Hošková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( CVABKEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 || CVABPEN1 Cizojazyčná příprava AJ 1 ) && ! NOWANY ( CVABKDE1 Cizojazyčná příprava NJ 1 , CVABKDE2 Cizojazyčná příprava NJ 2 , CVABKDE3 Cizojazyčná příprava NJ 3 , CVABKDE4 Cizojazyčná příprava NJ 4 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlubovat znalosti obecné angličtiny a zároveň navázat znalosti obchodní angličtiny v běžných situacích v profesním prostředí tak, aby studenti byli připraveni k úspěšnému uplanění na mezinárodním pracovním trhu. Jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - mluvení,čtení, poslech a psaní, s důrazem na mluvený projev.
Výstupy z učení
After completing the course students will be able to use vocabulary needed for corporate culture, customer care, and career, to cope with office etiquette, to explain a corporate organigram, to name advantages/disadvantages of call centres, to present the four SWOT categories, to deal with problems in customer service - both in oral and written ways, to name common benefits and perks provided by companies, competencies and skills of an employee, to describe the role of social media in careers.
Osnova
 • 1. Corporate culture ? Work culture and placements
  Company culture. Dress code. Office etiquette. Unwritten rules om the workplace. Past tenses and advice structures. A placement report. Report structure.
  2. Corporate culture ? Work organization and responsibility
  Company departments. Job titles. Ways of describing responsibilities. Words relating to work organization. Organigram. Meetings one-to-one. Adjectives to describe behaviour. Diplomatic expressions.
  3. Customer support ? Call centres
  Customer service technology. A SWOT chart. Outsourcing. Questions and instructions. Yes/No questions. Wh- questions. Making requests. Giving instructions.
  4. Customer support ? Customer service and telephoning, dealing with problems
  Personal qualities. Describing problems. Phrasal verbs for phoning. Golden rules of customer service. Dealing with problems by phone. Expressions for giving instructions. Handling a technical problem. Telephone language. Improving a conversation.
  5. Careers ? Career choices
  Career, jobs and vocations. Managing your career. Job benefits. Present tenses. Gap years and career breaks. Applying for a placement.
  6. Careers ? Job interviews
  Recruitment and employment verbs. Skills and qualities. Attending a job interview. Social networking in careers. Placement interviews.
Literatura
  povinná literatura
 • CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ3. Karviná: SU OPF, 2018. 125 s. info
 • ALLISON, J. and P. EMMERSON. The Business Pre-intermediate, Student´s book. London: Macmillan, 2013. ISBN 978-0-230-43788-3. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers and ebook. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-108-58662-7. info
 • CHYLKOVÁ, Martina. English Grammar Workbook (Professional English 1-3). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. ISBN 978-80-7510-171-6. info
 • TURNBULL, J., 2015. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. Oxford Advanced Learner?s Dictionary, 2015. ISBN 978-0-19-479879-2. info
 • ASPINALL, T. and G. BETHEL. Test your business vocabulary in use. Cambridge: CUP, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
 • DYNDA, A. a E. DYNDOVÁ. Česko-anglický obchodní poradce. Praha: Pragoeduca, 2004. ISBN 80-7310-017-7. info
 • KERNERMAN, L. Password: Anglický výkladový slovník s českými ekvivalenty. Praha: Mladá fronta, 1991. ISBN 80-204-0288-8. info
Výukové metody
tutoriál
Metody hodnocení
průběžné testy - písemný 20 bodů/ústní 20 bodů seminární práce 10 bodů zápočtový test 50 bodů 60% požadováno k zápočtu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy.
Hodnotící metody: účast a diskuze na seminářích (10 % hodnocení), průběžný ústní test (15 % hodnocení), průběžný písemný test (15 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, léto 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/CVABKEN3