EVSBKPVS Pracovní právo ve veřejné správě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jaromír Richter (přednášející)
Garance
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
Katedra ekonomie a veřejné správy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( EVSBAPRA Law || EVSBPPRA Právo || EVSBKPRA Právo || EVSBALAW Law || EVSBPLAW Právo || EVSBKLAW Právo || PEMBAPRA Law || PEMBPPRA Právo || PEMBKPRA Právo || PEMBALAW Introduction to Law || PEMBPLAW Právo || PEMBKLAW Právo )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s právní úpravou pracovně právních vztahů. Výuka je zaměřená na způsoby vzniku, změny a ukončení pracovního poměru, na práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů vyplývající z pracovního poměru včetně postavení odborů v pracovně právních vztazích, problematiky odměňování, vzniku a náhrady škody a dalších institutů pracovního práva. Výklad je doplněn aktuálně o postavení státních úředníků a úředníků územně správných celků v pracovně právních vztazích.
Osnova
 • 1. Pojem a funkce pracovního práva ve veřejné správě
  2. Prameny pracovního práva
  3. Pracovně právní vztahy ve veřejné správě
  4. Rovné zacházení a zákaz diskriminace
  5. Základní zásady pracovního práva
  6. Vznik, změna a zánik pracovního poměru a pracovní poměr zaměstnanců ÚSC
  7. Pracovní doba a doba odpočinku v práci a dovolená zaměstnanců veřejné správy
  8. Hodnocení a odměňování za práci ve veřejné správě
  9. Evropská sociální charta a Evropská charta místní samosprávy
  10. Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a osobních práv zaměstnance
  11. Odpovědnost za škodu ve veřejné správě z pracovně právních vztahů
  12. Vzdělávání úředníků ÚSC
  13. Pracovně právní vztahy ve státní službě
  1. Pojem a funkce pracovního práva ve veřejné správě
  Úvod, pojem a subjekty pracovního práva. Ochranná, organizační a výchovná funkce pracovního práva ve veřejné správě.
  2. Prameny pracovního práva
  Ústavní východiska pracovního práva. Mezinárodní prameny pracovního práva. Struktura zákoníku práce. Vztah zvláštní právní předpisy a zákoníku práce. Předmět úpravy zákoníku práce. Interní právní předpisy zaměstnavatele.
  3. Pracovně právní vztahy ve veřejné správě
  Pojem pracovně právní vztah ve veřejné správě. Základní zásady pracovně právních vztahů. Vymezení pojmu závislá práce. Veřejný funkcionář, zaměstnanec úředník ve veř. správě. Zastupování v pracovně právních vztazích. Zaměstnavatelé ve veřejné správě
  4. Rovné zacházení a zákaz diskriminace
  Vymezení pojmů rovného zacházení a diskriminace. Rozsah a obsah právní úpravy. Formy diskriminace v pracovně právních vztazích. Prostředky ochrany před diskriminaci
  5. Základní zásady pracovního práva
  Pojmy a význam zásad pracovního práva. Stěžejní právní principy.
  6. Vznik, změna a zánik pracovního poměru a pracovní poměr úředníků ÚSC
  Skutečnosti zakládající vznik pracovního poměru ve veřejné správě. Vznik a skončení pracovního poměru ve veřejné správě. Agenturní zaměstnávání. Pracovní poměr úředníků ÚSC a jejich vzdělávání. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a pro jmenování vedoucího úřadu. Vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, zvláštní odborná způsobilost, zkouška.
  7. Pracovní doba a doba odpočinku v práci a dovolená
  Pojem pracovní doba a její vývoj. Pracovní doba a její rozvržení. Základní, zkrácená a kratší pracovní doba. Pracovní režim. Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby Konto pracovní doby. Evidence spojená s pracovní dobou. Doba odpočinku. Přestávky v práci. Dovolená za kalendářní rok a dovolená za odpracované dny. Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce.
  8. Hodnocení a odměňování za práci ve veřejné správě
  Hodnocení práce úředníka ve veřejné správě. Mzda, plat a odměna z dohod. Příplatky ke mzdě a platu. Výplata a splatnost mzdy a platu. Minimální a zaručená mzda. Srážky z příjmu z pracovního poměru.
  9. Evropská sociální charta, Evropská charta místní samosprávy
  Revize sociální charty, kontrola dodržování závazku vyplývajících z Evropské sociální charty. Pojem a rozsah místní samosprávy. Správní dozor nad činností místních společenství
  10. Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatelů a osobních práv zaměstnance
  Důvody a příčiny právní úpravy. Užívání výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele. Prostředky a formy užívání a výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele.
  11. Odpovědnost za škodu v pracovně právních vztazích
  Vymezení pojmu
Literatura
  povinná literatura
 • RICHTER, J. Pracovní právo. SU OPF Karviná, 2013. ISBN 978-80-7248-919-0. info
 • RICHTER, J. Praktický průvodce zákoníkem práce. IV. vydání. Karviná: PARIS, 2009. ISBN 978-80-903817-9-7. info
  doporučená literatura
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. info
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC. info
 • Schmied, Z., Jakubka, J. Zákoník práce 2013 s výkladem. Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4628-9. info
 • BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo (5. vyd.). Praha, 2012. ISBN 978-80-7400-405-6. info
Informace učitele
průběžný test, kombinovaná forma zkoušky
AktivityNáročnost [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Celkem145
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.