CVABKJN2 Profesní němčina 2

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
0/0/12. Seminář 12 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABKJN2/01: Pá 13. 10. 9:45–11:20 B206, Pá 10. 11. 9:45–11:20 B206, Pá 8. 12. 9:45–11:20 B206, H. Bobáková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Student si může zapsat část 2., má-li splněnu část 1., případně studuje-li současně části 1. a 2.
Studentovi, který získá certifikát z cizího jazyka s mezinárodní platností, bude na požádání uznána příslušná část dle dosažené úrovně jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/5, pouze zareg.: 1/5
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu úspěšný student dosáhne 1. stupně úrovně B1 (SERR). Předmět je zaměřen především na rozvoj a nácvik samostatného mluveného projevu a poslechových dovedností. Nácvik probíhá formou diskusí, hraní rolí, zpracovávání případových studií a prezentací. V rámci receptivních dovedností, poslechu a čtení, je rozvíjeno rychlé seznámení s textem, obecné porozumění a vyhledávání podrobných informací. Pozornost je rovněž věnována systematickému rozvoji odborného lexika, porozumění a studiu kolokací a odborných frází. Kromě obvyklých jazykových dovedností se student naučí samostatně vyhledávat tematicky zaměřené informace na Internetu. Dále se naučí samostatné práci s interaktivními studijními materiály (DVD-ROM - mj. audio a video nahrávky).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: vyjadřovat se k problematice probíráného učiva.
Osnova
 • 1. Dienstleistungsauftrag
  2. Outsourcing
  3. Kontaktaufnahme am Messestand
  4. Betriebsalltag
  5. Abwesenheit vom Arbeitsplatz
  6. Zwischenfälle, Versäumnisse
  7. Sicherheit am Arbeitsplatz
  8. Sicherheitsschilder, Sicherheitsmaßnahmen
  9. Brandschutz
  10. Arbeitsunfälle
  11. Marketing und Werbung
  12. Markennamen, Werbebotschaften
  13. Produkteigenschaften, Produktnamen
  1. Dienstleistungsauftrag
  Meinungsbildung in der Geschäftsleitung, Abteilungsleiterbesprechungen, Begründungen: weil, denn, nämlich, wegen + Genitiv.
  2. Outsourcing
  Outsourcing - Argumente für und gegen Outsourcing, Beispiele für das Outsourcing: Werbung, Transport, Kantine, Gebäudereinigung, EDV, Wartung und Indstandhaltung des Fuhrparks, Hausdruckerei.... Indirekte Fragesätze.
  3. Kontaktaufnahme am Messestand
  Argumente für den Messebesuch, Hallen- und Geländeplan, Messe-Info, ein Messegespräch, Nachmessekontakt. Futur: Versprechen, Vermutung.
  4. Betriebsalltag
  Personalplanung, formelle und informelle Gespräche am Arbeitsplatz, Gespräche unter Mitarbeitern. Nebensätze. Passiv. Aufgrund + Genitiv.
  5. Abwesenheit vom Arbeitsplatz
  Ursachen für die Abwesenheit. Ausfallzeiten. Fehlzeiten (gesetzliche, tarifliche, dienstliche, innerbetriebliche, persönliche). Trennbare und untrennbare Vorsilben bei Verben, Vorsilben bei Nomen.
  6. Zwischenfälle, Versäumnisse
  Beispiele für Zwischenfälle und Versäumnisse: eine falsche Lieferung, ein Brand, ein Arbeitsunfall, eine Verwechslung, eine Verspätung, ein Missverständnis, ein Produktionsfehler, ein unerwarteter Besuch. Präteritum/Plusquamperfekt: nachdem, bevor.
  7. Sicherheit am Arbeitsplatz
  Einweisung in die Sicherheit im Betrieb. Schilder zur Sicherheit am Arbeitsplatz. Man soll/muss/darf/kann....
  8. Sicherheitsschilder, Sicherheitsmaßnahmen
  Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz, Bedeutung von Schildern: Verbot, Gebot, Warnung, Hilfe/Rettung, Gefahr. Dient zu,/dient dazu, zu....
  9. Brandschutz
  Verhaltensregel im Brandfall, Brände verhüten, eine Brandmeldung. Konjunktionen während/dagegen.
  10. Arbeitsunfälle
  Unfälle am Arbeitsplatz, Unfälle verhüten, betriebliche Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitseinrichtungen, Beschreibung von Schadensfällen, die Unfalanzeige, Unfallberichte. Konjunktiv I: Indirekte Rede (Gegenwart und Vergangenheit).
  11. Marketing und Werbung
  Werbespots, Markennamen, Vertriebswege, Vertriebskonferenzen. Adjektiv - Nomen (-heit, -keit, -ung). Wieso? - Weil... Regel und Ausnahme.
  12. Markennamen, Werbebotschaften
  Was vermitteln die Werbebotschaften? Welche Vorstellungen verbindet man mit Markennamen? Konditionalsatz (Verb am Satzanfang).
  13. Produkteigenschaften, Produktnamen
  Produkteigenschaften: umweltfreundlich, vielseitig, naturverbunden, hochwertig, wirksam, leistungsfähig, gründlich, hautfreundlich, angenehm, .... Was soll ein Produktname darstellen? Wortbildung: Adjektive - Nomen.
Literatura
  povinná literatura
 • BOBÁKOVÁ, H. Wirtschaftsdeutsch 1. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-827-8. info
 • Dr. Norbert Becker, Dr. Jörg Braunert. Alltag, Beruf & Co. 5. München: Max Hueber Verlag, 2011. ISBN 978-3-19-501590-5. info
 • Buscha, Anne, Linthout, Gisela. Geschäftskommunikation - Verhandlungssprache. München: Max Hueber Verlag, 2007. ISBN 978-3-19-091598-9. info
 • NEKOVÁŘOVÁ, A., FLIEGLER, D. Alltagssprache Deutsch. Plzeň: Fraus, 2003. ISBN 80-7238-143-1. info
 • Dr. Norbert Becker, Dr. Jörg Braunert. Dialog Beruf 2. München: Max Hueber Verlag, 2002. ISBN 3-19-001591-0. info
 • Kerstin Namuth, Thomas Lüthi. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf. München: Max Hueber Verlag, 2000. ISBN 978-3-19-007246-0. info
  doporučená literatura
 • Braunert, J., Schlenker, W. Aufbaukurs Lehrbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart, 2007. ISBN 978-3-12-675745-4. info
 • Braunert, J., Schlenker, W. Aufbaukurs Arbeitsbuch Unternehmen Deutsch. Stuttgart, 2006. ISBN 3-12-675746-4. info
 • Eismann, V. Wirtschafstkommunikation Deutsch 2. Linz, 2005. ISBN 3-468-90476-2. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Kombinovaná zkouška
Demonstrace dovedností při cvičení
Písemný zápočtový test (na principu WRITING)
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Předmět je ukončen zápočtem. Studenti si připraví pro ústní průběžný test ústní projev na jedno z výše uvedených témat výkladu, který je vyučujícím předmětu hodnocen od škály 0 až 20 bodů podle úrovně tohoto projevu. Písemný průběžný test je stanoven na 20 bodů, zápočtový test na 60 bodů. Úspěšné absolvování předmětu je stanoveno získáním alespoň 60 bodů ze 100 možných bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/CVABKJN2