CVABPCMC Mezinárodní cestovní ruch

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Garance
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
Po 13:05–14:40 VYAULA
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPCMC/01: Po 11:25–12:10 VD110, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ROCNIK ( 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 34 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/34, pouze zareg.: 1/34
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s postavením a významem cestovního ruchu v mezinárodním prostoru. Pozornost bude také věnována základní terminologií a metodám měření statistik mezinárodního cestovního ruchu, mezinárodním organizacím i soukromým subjektům v mezinárodním turismu, regionálnímu rozložení mezinárodního turismu, světovým památkám UNESCO, včetně role mezinárodního turismu v evropském měřítku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat základní pojmy z problematiky mezinárodního cestovního ruchu;
- shrnout hlavní rysy cestovního ruchu v mezinárodním prostoru;
- porovnat regionální rozložení mezinárodního turismu;
- vyjmenovat vybrané památky UNESCO v mezinárodním cestovním ruchu.
Osnova
 • 1. Úvod do mezinárodního cestovního ruchu
  Mezinárodní turismus. Vymezení základních pojmů. Přístupy k hodnocení významu turismu ve světové ekonomice.
  2. Mezinárodní cestovní ruch a jeho role ve světové ekonomice
  Mezinárodní cestovní ruch a světová ekonomika. Turismus v mezinárodních ekonomických vztazích. Kvantitativní hodnocení pozice turismu ve světové ekonomice.
  3. Statistický monitoring mezinárodního cestovního ruchu
  Vymezení a hlavní instituce statického monitoringu mezinárodního turismu. Statistický monitoring vybraných institucí.
  4. Regionální rozložení mezinárodního cestovního ruchu
  Regionální rozložení mezinárodního turismu podle UNWTO. Subregionální rozložení mezinárodního turismu podle UNWTO. Evropa jako dominantní region světového turismu.
  5. Památky UNESCO a mezinárodní cestovní ruch
  Světové dědictví. Druhy památek. Hmotné a nehmotné dědictví UNESCO. Význam Seznamu světového dědictví. Památky UNESCO ve vybraných státech Evropy a ve světě
  6. Mezinárodní organizace a privátní subjekty v mezinárodním cestovním ruchu
  Vymezení mezinárodních organizací. Světová organizace turismu. Světová rada cestování a turismu. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Organizace a programy v systému OSN. Privátní subjekty mezinárodního turismu. Hotelové skupiny. Cestovní kanceláře a agentury.
  7. Udržitelnost v mezinárodním cestovním ruchu
  Pozitivní a negativní vliv turismu. Možnosti řešení negativních vlivů turismu. Role mezinárodních organizací v prosazování udržitelného turismu.
  8. Postavení Evropy i ČR v mezinárodním cestovním ruchu
  Vliv evropského integračního procesu na turismus. Evropa 2020. Institucionální zajištění turismu v Evropské unii. Legislativní úprava evropského turismu. Postavení ČR v mezinárodním cestovním ruchu. Institucionální zajištění turismu v ČR.
Literatura
  povinná literatura
 • KAJZAR P, 2018. Mezinárodní cestovní ruch. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-299-7.
 • HAMARNEH, I. Mezinárodní cestovní ruch: vybrané kapitoly. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2014. ISBN 978-80-7452-040-2. info
 • PALATKOVÁ, M. Mezinárodní turismus: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, změny mezinárodního turismu v důsledku globálních změn, evropská integrace a mezinárodní turismus. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishi, 2014. ISBN 978-80-247-4862-7. info
  doporučená literatura
 • LADE, C., 2020. International Tourism Futures: The Drivers and Impacts of Change. Goodfellow. ISBN 978-1911635239.
 • GÚČÍK, M. Cestovný ruch: Vybrané kapitoly. Banská Bystrica: EkF UMB, 2010. ISBN 978-80-89090-80-8. info
 • JAROLÍMKOVÁ, L. a J. ŘEHOŘKOVÁ. Postavení České republiky ve světovém cestovním ruchu. Praha: VŠE Praha, 2009. ISBN 978-80-245-1472-7. info
 • KMECO, L. Využitie kulturného dedičstva v cestovnom ruchu (rukoväť k predmetu Dejiny kultúry). Bánská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2006. ISBN Bánská Bystrica:. info
Výukové metody
Přednášení
Přednáška s aktivizací
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
2 průběžné testy (20%), seminární práce a její prezentace (10%) podmínkou k připuštění ke zk. je 60 % účast na seminářích (10%), písemná zk (60%).
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy, seminární práce a její prezentace.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 60 % (10 % hodnocení), 2 průběžné testy (20 % hodnocení), seminární práce a její prezentace (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/CVABPCMC